Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ÇOCUKLUK DENEYİMİ YAŞAMIŞ GENÇ YETİŞKİNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM BAĞLAMINDA YEĞLEDİKLERİ AHŞAP OYUNCAK ÇEŞİTLERİ

Year 2020, Volume 9, Issue 1, 1 - 28, 30.12.2020

Abstract

Bu makale, 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sunulan bildiriden geliştirilmiştir. Bu çalışma, okul öncesi çocuklara yönelik ahşap oyuncak kategorizasyonu öngörüsüyle Usta (2016, 2018) tarafından gerçekleştirilen “Okul Öncesi Çocukluk Algısında Genç Yetişkinlerin Ahşap Oyuncak Seçimi” ve “Genç Yetişkinlerin Bakışıyla Okul Öncesi Çocuklar için Ahşap Oyuncaklar” başlıklı çalışmaların devamı olup “Eğitici Ahşap Oyuncaklar” seçmeli dersi kapsamında Prof.Dr. İlker Usta tarafından tasarlanan ahşap oyuncak kategorizasyonunun ilave verilerle geliştirilip çeşitlendirilmesini örneklemektedir. Buna göre, Usta tarafından 2016 yılında 235 yükseköğretim öğrencisinin (92 erkek ve 143 kız) görüşü çerçevesinde 19 kategori ve 64 alt kategori ile kurgulandıktan sonra, Usta’nın 2018 yılındaki çalışmasıyla 292 öğrencinin (97 erkek ve 195 kız) görüşü doğrultusunda 23 kategori ve 72 alt kategori olarak düzenlenen ahşap oyuncak kategorizasyonu, bu çalışmayla 84 erkek ve 154 kız olmak üzere 238 öğrencinin görüşü bağlamında 26 kategori ve 89 alt kategori biçiminde güncellenerek geliştirilmiştir. Ayrıca, okul öncesi çocuk gelişimi itibariyle gelişim alanları özellikleri, ahşap oyuncaklara olan olası etkileri bağlamında, literatür bilgisiyle verilmiş ve bu çalışmayla detaylandırılan kategorizasyon, yeni kategoriler ile alt kategoriler göz önüne alınarak açıklanmıştır.

References

 • Corbetta, P., (2003), Social Research: Theory, Methods and Techniques, London: SAGE Publications Ltd.
 • Krippendorff, K., (1980), Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, New York: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2009), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Çocuğun Gelişimi, MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim.pdf, E.Tar: 12.01.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2009), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Eğitici Oyuncaklar, MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim.pdf, E.Tar: 12.01.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013), 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/0-36program.pdf, E.Tar: 12.01.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013), Okul Öncesi Eğitim Programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf, E.Tar: 12.01.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2016), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 0-36 Ay Oyun ve Oyuncak, http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/0-36%20ay%20oyun%20ve%20oyuncak.pdf,E.Tar: 15.03.2016
 • Usta, İ., (2016), Okul Öncesi Çocukluk Algısında Genç Yetişkinlerin Ahşap Oyuncak Seçimi, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, e-dergi: 8 Kasım 2016.
 • Usta, İ., (2017), Ahşap Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın “Değerli bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi (Ahşap Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Malzemedir), Yapı Dünyası, Mart/Nisan 2017 (252-253): 8-14.
 • Usta, İ., (2018), Genç Yetişkinlerin Bakışıyla Okul Öncesi Çocuklar İçin Ahşap Oyuncaklar, Mesleki Bilimler Dergisi, (7) 2: 99-122.
 • Usta, İ., (2019), Okul Öncesi Çocukluk Dönemi ve Eğitici Ahşap Oyuncaklar, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2019 (6) 4: 211-238.
 • Usta, İ., (2020), Çocukluk Deneyimi Yaşamış Genç Yetişkinlerin Okul Öncesi Dönem Bağlamında Yeğledikleri Ahşap Oyuncak Çeşitleri, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (22-23 Şubat 2020, İstanbul, Türkiye), Bildiri Kitabı: 904-916.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud, E.Tar: 24.12.2012

Year 2020, Volume 9, Issue 1, 1 - 28, 30.12.2020

Abstract

References

 • Corbetta, P., (2003), Social Research: Theory, Methods and Techniques, London: SAGE Publications Ltd.
 • Krippendorff, K., (1980), Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, New York: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2009), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Çocuğun Gelişimi, MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim.pdf, E.Tar: 12.01.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2009), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: Eğitici Oyuncaklar, MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Geli%C5%9Fim.pdf, E.Tar: 12.01.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013), 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/0-36program.pdf, E.Tar: 12.01.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2013), Okul Öncesi Eğitim Programı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf, E.Tar: 12.01.2013
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2016), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 0-36 Ay Oyun ve Oyuncak, http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/0-36%20ay%20oyun%20ve%20oyuncak.pdf,E.Tar: 15.03.2016
 • Usta, İ., (2016), Okul Öncesi Çocukluk Algısında Genç Yetişkinlerin Ahşap Oyuncak Seçimi, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, e-dergi: 8 Kasım 2016.
 • Usta, İ., (2017), Ahşap Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın “Değerli bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi (Ahşap Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Malzemedir), Yapı Dünyası, Mart/Nisan 2017 (252-253): 8-14.
 • Usta, İ., (2018), Genç Yetişkinlerin Bakışıyla Okul Öncesi Çocuklar İçin Ahşap Oyuncaklar, Mesleki Bilimler Dergisi, (7) 2: 99-122.
 • Usta, İ., (2019), Okul Öncesi Çocukluk Dönemi ve Eğitici Ahşap Oyuncaklar, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2019 (6) 4: 211-238.
 • Usta, İ., (2020), Çocukluk Deneyimi Yaşamış Genç Yetişkinlerin Okul Öncesi Dönem Bağlamında Yeğledikleri Ahşap Oyuncak Çeşitleri, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (22-23 Şubat 2020, İstanbul, Türkiye), Bildiri Kitabı: 904-916.
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud, E.Tar: 24.12.2012

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

İlker USTA> (Primary Author)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Supporting Institution ---
Project Number ---
Thanks ---
Publication Date December 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Usta, İ. (2020). ÇOCUKLUK DENEYİMİ YAŞAMIŞ GENÇ YETİŞKİNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM BAĞLAMINDA YEĞLEDİKLERİ AHŞAP OYUNCAK ÇEŞİTLERİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 9 (1) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/59248/728885