Year 2020, Volume 22 , Issue , Pages 1 - 19 2020-02-25

KÜMİ FRS’NİN İŞ DÜNYASINA SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR: BOBİ FRS, TMS/TFRS VE MEVCUT MUHASEBE SİSTEMİ İLE MUKAYESELİ BİR İNCELEME

İlker KIYMETLİ ŞEN [1] , Mehmet ÖZBİRECİKLİ [2]


Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı KGK tarafından 12 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanmış ve kamuoyu ile ilgili kurumların görüşüne açılmıştır. Bu standardın amacı, bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmektir. Bu çalışmada, KÜMİ FRS’de yer alan ilkeler BOBİ FRS, TMS/TFRS ve MSUGT/VUK ile karşılaştırılarak, iş dünyasına sağlayacağı yararların ve olası diğer etkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

KÜMİ FRS, BOBİ FRS, TMS, MSUGT
  • Gelir İdaresi Başkanlığı, 2 No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Vergisi Kanunu.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu.
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, www.kgk.gov.tr
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı.
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı.
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları.
  • Kıymetli Şen, İ. ve M. Özbirecikli (2018). “BOBİ FRS’nin Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Değişiklikler: BOBİ FRS, TMS/TFRS ve Mevcut Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Bir İnceleme”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Nisan’18, 462-484.
  • Özbirecikli, M., İ. Kıymetli Şen ve K. Tüm. (2017). Uygulamaya Dönük Örnekli Açıklamalarla Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı – BOBİ FRS, Ankara: Detay Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Orcid: 0000-0001-6175-3397
Author: İlker KIYMETLİ ŞEN (Primary Author)
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5539-4658
Author: Mehmet ÖZBİRECİKLİ
Institution: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 25, 2020

APA KIYMETLİ ŞEN, İ , ÖZBİRECİKLİ, M . (2020). KÜMİ FRS’NİN İŞ DÜNYASINA SAĞLAYABİLECEĞİ YARARLAR: BOBİ FRS, TMS/TFRS VE MEVCUT MUHASEBE SİSTEMİ İLE MUKAYESELİ BİR İNCELEME. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 () , 1-19 . DOI: 10.31460/mbdd.641657