Year 2020, Volume 22 , Issue , Pages 47 - 64 2020-02-25

ENTEGRE RAPORLAMA VE YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Beyhan MARŞAP [1] , Bilge Leyli DEMİREL [2] , Ayşenur ALTINAY [3]


Bu çalışmanın amacı, entegre raporlamanın yerel yönetimlerde uygulanabilirliğinin ve sağlayacağı katkının ortaya konulmasıdır. Amaca yönelik olarak oluşturulan araştırma sorularından ilki, toplumda işletmenin ilişkide olduğu, işletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle işletmeyi etkileyen tüm toplumsal taraflar olarak tanımlanan paydaşların niçin belediyeler açısından önemli olduğunun ortaya konulması, ikincisi ise, entegre raporlamanın yerel yönetimler için neden önemli olduğunun cevaplanmasıdır. 

Entegre raporlama, paydaş yaklaşımı
 • Balasingam, S., Arumugam, D., Hui, K.A. 2019. “The Challenges in Adopting and Implementing Integrated Reporting in Public Listed Companies in Malaysia”, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Vol. 7, No. 5, pp. 127-134.
 • Biondi, L., Bracci, E. 2018. Sustainability, Popular and Integrated Reporting in The Public Sector: A Fad and Fashion Perspective. Sustainability, 10(9), 3112.
 • Belediye Kanunu, Kanun No: 5393, RG. T: 13.07.2005, S: 25874
 • Caruana, J., Grech, I. 2019. Tweaking Public Sector Reporting With Integrated Reporting (IR) Concepts. Public Money & Management, 1-9.
 • Guthrie, J., Manes-Rossi, F., & Orelli, R. L. 2017. Integrated reporting And İntegrated Thinking İn Italian Public Sector Organisations. Meditari Accountancy Research, 25(4), 553-573. https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2017-0155
 • Farneti, F., Casonato, F., Montecalvo, M., De Villiers, C. 2019. The İnfluence Of İntegrated Reporting And Stakeholder İnformation Needs On The Disclosure Of Social İnformation İn A State-Owned Enterprise. Meditari Accountancy Research.
 • Kadıköy Belediyesi Entegre Raporu (2019), http://www.kadikoyakademi.org/wp-content/uploads/2019/01/Dr.-Erkin-Erimez-Entegre-Raporlama-ve-Kad%C4%B1k%C3%B6y-Belediyesi.pdf, (Erişim Tarihi: 05.02.2019).
 • Katsikas, E., Manes, F, Rebecca, R., Orelli, L. 2017. Towards Integrated Reporting Accounting Change in the Public Sector, Springer.
 • Montecalvo, M., Farneti, F., De Villiers, C. 2018. The Potential Of İntegrated Reporting To Enhance Sustainability Reporting İn The Public Sector. Public Money & Management, 38(5), 365-374.
 • Nistor, C., Stefanescu, C., Oprisor, T., Crisan, A. 2019. "Approaching public sector transparency through an integrated reporting benchmark", Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 17 No. 2, pp. 249-270. https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2017-0048
 • Turkey’s Sustainable Developments Goals. 2019. Gönüllü Ulusal İncelemeler (VNRs), https://www.undp.org/content/dam/turkey/UNDP-TR-VNR-2019-REPORT.pdf (Erişim Tarihi: 01.06.2019).Türkiye Belediyeler Birliği http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/genel-istatistikler/ (Erişim Tarihi: 12.11.2019).Sustainability Reporting for Public Sector. 2005. Global Reporting Initiative.
 • Sustainability Reporting for Public Sector. 2008. United Nations.
 • Sustainability Reporting for Public Sector. 2008. World Bank.
 • Yerel Gündem 21, T.C. Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/yerel-gundem-21.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 21.01.2019).
 • Yerel ve Bölgesel Hükümet Ağları (LRGs) https://www.ccre.org/docs/overview_paper_cemr_epsu_ tk.pdf (Erişim Tarihi: 21.01.2019).
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Orcid: 0000-0003-2139-7169
Author: Beyhan MARŞAP (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8807-4631
Author: Bilge Leyli DEMİREL
Institution: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6963-2346
Author: Ayşenur ALTINAY
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 25, 2020

APA MARŞAP, B , DEMİREL, B , ALTINAY, A . (2020). ENTEGRE RAPORLAMA VE YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 () , 47-64 . DOI: 10.31460/mbdd.646468