Year 2020, Volume 22 , Issue , Pages 65 - 80 2020-02-25

ENTEGRE RAPORLAMA İLKELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Filiz YÜKSEL [1] , Cevdet Alptekin KAYALI [2]


Bu çalışmanın amacı, BİST Banka Endeksinde entegre raporlama ilkelerine uygun raporlama yapan işletmeler ile entegre raporlamaya uygun raporlama yapmayan işletmelerin finansal performansının incelenmesidir. Bu amaçla, BİST Banka Endeksinde Temmuz 2019 itibariyle işlem görmekte olan 10 mevduat bankasının 2017 ve 2018 yıllarına ait finansal verileri kullanılarak 20 adet finansal oran hesaplanmıştır. Bu finansal oranlar TOPSİS yöntemi ile analize tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, örneklemde 2017 yılında entegre rapor hazırlamış olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin beşinci sırada, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin yedinci sırada yer aldığı; 2018 yılında ise entegre rapor hazırlayan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin ilk sırada, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin ikinci sırada, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nın üçüncü sırada yer aldığı görülmüştür. BİST oynaklığı ve makro ekonomik etkilerin kısıt olarak alındığı bu çalışmanın sonucunda, entegre raporlamanın zaman içinde finansal performansı etkilediği söylenebilir. 

Entegre Raporlama, Entegre Rapor, Finansal Performans, BİST Banka Endeksi, Entropi Yöntemi, TOPSIS
 • A4S. 2019a. Timeline. https://www.accountingforsustainability.org/en/impact/timeline.html#item-2004 (09.08.2019)
 • Albayrak, Y.E. ve Erkut, H. 2005. “Banka Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı” İTÜ Dergisi/d mühendislik, Cilt:4, Sayı:6, Aralık 2005, 47-58
 • Albetairi, H.T.A.A., Kukreja, G. ve Hamdan, A. 2018. “Integrated Reporting and Financial Performance: Empirical Evidences from Bahraini Listed Insurance Companies” Accounting and Finance Research Vol. 7, No. 3
 • Alp, İ. Öztel, A. ve Köse, M.S. 2015. “Entropi Tabanlı Maut Yöntemi İle Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü: Bir Vaka Çalışması” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 11, Yıl 11, Sayı 2, 2015
 • Birleşmiş Milletler (BM). 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf (09.08.2019)
 • Birleşmiş Milletler (BM). 2019. https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary (09.08.2019)
 • Clark, G.L. Feiner, A. ve Viehs, M. 2015. From the Stockholder to the Stakeholder-How Sustainability Can Drive Financial Outperformance. https://arabesque.com/research/From_the_stockholder_to_the_stakeholder_web.pdf (23.08.2019)
 • Çelik, İ. 2011. “Kıtlık ve Rekabet: Rekabetin Negatif Sonuçları”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011
 • Demireli, E. 2010. “Topsis Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 5, Sayı 1
 • Eccles, R.G. Ioannou, I.ve Serafeim, G. 2012. “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes an Performance. National Brueau of Economic Research”, Working Paper 17950. https://www.nber.org/papers/w17950.pdf (16.08.2019)
 • Eccles, R.G. Krzus, M.P. ve Ribot, S. 2015. The Integrated Reporting Movement – Meaning, Momentum, Motives, and Materiality. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-1-118-99373-6
 • Eccles, R.G. ve Krzus, M.P. 2010. One Report-Integrated Reporting for a Sustainable Strategy. John Wiley & Sons, Inc., ISBN 978-0-470-58751-5
 • Eccles, R.G. ve Serafeim, G. 2014. “Corporate and Integrated Reporting: A Functional Perspective. Chapter 9 in Corporate Stewardship: Achieving Sustainable Effectiveness”, edited by Ed Lawler, Sue Mohrman, and James O’Toole, Greenleaf, 2015. https://ssrn.com/abstract=2388716 (09.08.2019)
 • Eğilmez, M. 2019. Ekonomi Sözlüğü. http://www.mahfiegilmez.com/p/ekonomi-sozlugu.html (09.08.2019)
 • Gök, M. ve Yiğit, S. 2017. “Türkiye’deki Büyükşehirlerin Sürdürülebilirlik Kriterleri Açısından İncelenmesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı:30, ss.253-273
 • https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler (29.07.2019)
 • Huang, J. Ve Peng, K. 2012. “Fuzzy Rasch model in TOPSIS: A New Approach for Generating Fuzzy Numbers to Assess the Competitiveness of the Tourism Industries in Asian Countries”, Tourism Management 33 (2012) 456e465
 • Hurghis, R. 2015. “Integrated Reports and Financial Performance: an Analysis”, Conferance Paper. https://www.researchgate.net/publication/330215510 (16.08.2019)
 • International Integrated Reporting Council (IIRC). 2013). The International Integrated Reporting Framework.
 • Institute of Directors in Southern Africa (IoDSA). 2009. King Code of Governance Principles for South Africa 2009
 • Kandemir, T. ve Karataş, H. 2016. “Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İncelenmesi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama (2004-2014)”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı: 7, 1766-1776
 • King, M. 2018. “2018 Address by Judge Professor Mervyn King”, https://integratedreporting.org/news/2018-address-by-judge-professor-mervyn-king-chairman-of-the-council-iirc/ (22.08.2019)
 • Wang, T. ve Lee, H. 2009. Developing a Fuzzy TOPSIS Approach Based on Subjective Weights and Objective Weights. Expert Systems with Applications 36 (2009) 8980–8985
 • Wu, J. Sun, J. Liang, L. & Zha, Y. 2011. Determination of Weights for Ultimate Cross Efficiency Using Shannon Entropy. Expert Systems with Applications 38 (2011) 5162–5165
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Orcid: 0000-0002-7654-7665
Author: Filiz YÜKSEL (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, DOMANİÇ HAYME ANA MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Cevdet Alptekin KAYALI
Institution: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 25, 2020

APA YÜKSEL, F , KAYALI, C . (2020). ENTEGRE RAPORLAMA İLKELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST BANKA ENDEKSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , 22 () , 65-80 . DOI: 10.31460/mbdd.647411