Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 81 - 94 2016-06-01

Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey
556 Sayılı KHK Kapsamında Tescilsiz Markaların Türkiye’de Korunması

Seniha Dal [1]


Decree Law effective in the year 1995 in our country “Decree Law on the Protection of Trademarks No 556” has taken the registration system as a base in the protection of trademarks. For this reason, trademarks registered at the trademark registry established under the Turkish Patent Institute in Turkey, provide their owners the right of monopoly. However, it does not mean that a trademark that is not registered as to the clauses of the Decree Law No: 556 are not protected within the borders of our country. Even though the protection of trademarks depends on the registry basis as to the Decree Law No: 556; a trademark not registered in accordance to the procedure is also protected as to the mentioned legislation. In this study the regulations of the Decree Law No: 556 permitting the protection of a nonregistered trademark within the borders of Turkey related to the topic will be discussed.

Ülkemizde 1995 yılında yürürlüğü giren “556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” markaların korunmasında tescil sistemini esas almıştır. Bu nedenle Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü nezdinde kurulan marka siciline tescil edilen markalar sahibine tekel hakkı verir. Ancak Türkiye’de bir markanın 556 sayılı KHK hükümlerine göre tescil edilmemiş olması o markanın ülkemiz sınırları içinde korunmayacağı anlamına gelmemektedir. Her ne kadar 556 sayılı KHK uyarınca markaların korunması tescil esasına dayanmakta ise de usulüne göre tescil edilmeyen bir marka da anılan mevzuat uyarınca korunabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye sınırları içinde tescilsiz bir markanın korunmasına izin veren 556 sayılı KHK’nın konuya ilişkin düzenlemeleri ele alınacaktır.

 • Ayhan, Rıza (2007), Ticari İşletme Hukuku, Ankara: Yetkin.
 • Bozgeyik, Hayri (2007), Markalarda Rüçhan Hakları, Fikri Mülkiyet Ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl 7, Sayı 7, Ankara: Ankara Barosu Dergisi.
 • Çolak, Uğur (2014), Türk Marka Hukuku, İstanbul: On İki Levha.
 • Karahan, Sami (2002), Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya: Mimoza.
 • Özdilek Yurdaer (2007), Markanın Kullanımla Ayırt Edicilik Kazanması 11. Hukuk Dairesinin Konuya İlişkin İki Yeni Kararının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul: Vedat.
 • Soyaslan, Doğan (2005), Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul: Yetkin Yayınları
 • Tekinalp, Ünal (1997), Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi Ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Kenan Tunçomağ'a Armağan, Ankara: Beta.
 • Tekinalp, Ünal, (2003), Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil’ İn Anısına Armağan, İstanbul: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
 • Türk Patent Enstitüsü, (2011), Marka İnceleme Kılavuzu.
 • Uzunallı, Sevilay (2012), Markanın Korunmasının Kapsamı Ve Tazminat Talebi, Ankara: Adalet.
 • Yasaman, Hamdi (2004), Marka Hakkının Niteliği Ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Kararı Üzerine Düşünceler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl: 1, Sayı: 2, İstanbul: Beta.
 • Yılmaz, Lerzan (2008), Marka Olabilecek İşaretler Ve Mutlak Tescil Engelleri, İstanbul: Beta.
Subjects Management
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Seniha Dal

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @research article { mbr287808, journal = {Marmara Business Review}, issn = {2536-457X}, address = {marmarabusinessreview@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {81 - 94}, doi = {}, title = {Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey}, key = {cite}, author = {Dal, Seniha} }
APA Dal, S . (2016). Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey . Marmara Business Review , 1 (1) , 81-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbr/issue/27337/287808
MLA Dal, S . "Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey" . Marmara Business Review 1 (2016 ): 81-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mbr/issue/27337/287808>
Chicago Dal, S . "Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey". Marmara Business Review 1 (2016 ): 81-94
RIS TY - JOUR T1 - Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey AU - Seniha Dal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Marmara Business Review JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 94 VL - 1 IS - 1 SN - 2536-457X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Business Review Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey %A Seniha Dal %T Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey %D 2016 %J Marmara Business Review %P 2536-457X- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Dal, Seniha . "Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey". Marmara Business Review 1 / 1 (June 2016): 81-94 .
AMA Dal S . Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey. MBR. 2016; 1(1): 81-94.
Vancouver Dal S . Protection of The Non-Registered Trademarks in The Framework of The Decree Law No: 556 in Turkey. Marmara Business Review. 2016; 1(1): 81-94.