Year 2017, Volume 2 , Issue 2, Pages 147 - 168 2017-12-06

BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH
ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE DERSLERİNDEKİ TUTUMUNU ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER: BİR ARAŞTIRMA

Hüseyin Ali KUTLU [1] , Seyhan ÖZTÜRK [2]


Accounting courses have a specific logic which should be instructed in the best way during lessons. Students who conceive this basic logic like and show interest to accounting courses and those who don’t conceive it become disinterested. In general, student’s success in courses such as Inventory and Balance Sheet, Financial Statement Analysis etc. which are follow-ups of Financial Accounting courses vary depending on their general accounting knowledge. This means that the basis of accounting education consists of initially provided general accounting knowledge. This research aims to determine the prominent factors that affect the students’ receiving such initially provided knowledge, and the most important factor has been determined as “academicians/instructors” based on the survey involving student from three universities.

Muhasebe dersleri, ders sırasında en iyi şekilde öğretilmesi gereken belirli bir mantığa sahiptir. Bu temel mantığı kavrayan öğrenciler dersi sever ve ilgi gösterir ancak bunu yapmayan öğrenciler dersten uzaklaşırlar. Genel olarak, öğrencilerin Envanter ve Bilanço, Finansal Tablolar Analizi gibi derslerdeki başarıları temelde genel muhasebe bilgisine bağlı olarak değişir. Bu; muhasebe eğitimi temelinin başlangıçta sağlanan genel muhasebe bilgisinden oluştuğu anlamına gelir. Bu bağlamda çalışma; öğrencilerin başlangıçta sağladıkları bilgileri yeterince almalarını etkileyen önemli faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Üç farklı üniversiteden öğrencinin katıldığı ankete dayanarak elde edilen veriler sonucunda en öenmli factor "akademisyenler / eğitmen" olarak belirlenmiştir.

 • Adolf G. C., A. Haller and K. Uwe Marten (1999) “Accounting Education For Professionals In Germany-Current State And New Challenges”, Journal of Accounting Education, 17.
 • Barbara A. , S. F. Watson, J. M. Hassell and S. A. Webber (2001) “Accounting Education Literatüre Review (1997-1999)”, Journal of Accounting Education, 19.
 • Bryan H. (2003) “Accounting Practice In The Millenium: Is Accounting Education Ready To Meet The Challenge?”, The British Accounting Review 35.
 • Bui, B., and Porter, B. (2010) “The Expectation-Performance Gap In Accounting Education: An Exploratory Research”, Accounting Education: An International Journal, 19(1-2), 23-50.
 • Çelik, O. and A. Ecer (2009) “Efficiency İn Accounting Education: Evidence From Turkish Universities”, Critical Perspectives On Accounting.
 • Ezeani, N., & Akpotohwo, F. C. (2014) “Integrating Information and Communication Technology (ICT) in Accounting Education Instruction in Ekiti State Universities”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, No. 6(1); May.
 • Gençtürk M., Y. Demir – O. Çarıkçı (2008) “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe-Finans Eğitimine Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, 225-226.
 • Gordon B. (2004) “Critical Accounting Education: Teaching And Learning Outside The Circle”. Critical Perspectives On Accounting 15.
 • Hatunoğlu, Z. (2006), “Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum Kalitesine Olan Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma”, Mufad Journal, Sayı:30, Nisan: 190-200.
 • Hoque, Z. (2002) “Using Journal Articles To Teach Public Sector Accounting In Higher Education”, Journal of Accounting Education 2.
 • Joyce A. S. – J. C. Flagg and S. A. Holmes (2000) “Job Perceptions And Turnover Behaviour Of Tenure-Track Accounting Educators”, Journal of Accounting Education, 315-340.
 • Kızıl, C., İ. E. Çelik, V. Akman and D. Danışman (2015) “Muhasebe Dersini İlk Kez Alan Öğrencilerin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Tespiti: Yalova Üniversitesi’nde Bir Uygulama”, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, 128-165.
 • Steve W. A. and R. J. Sack (2001) “The Perilous Future of Accounting Education”, The CPA Journal; Mart; 71, 3; ABI/INFORM Global, s.18.
 • Tekşen, Ö.- M. Tekin and M. Gençtürk (2010) “Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Mufad Journal, Sayı:46, Nisan, p:100-112.
 • Tuğay, O. (2014) “Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Dersine Yönelik Algıları Ve Muhasebe Öğretim Elemanlarından Beklentileri Üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık, 9(3),49- 68.
 • Ünal, O. – M. Doğanay (2009), “Lisans Düzeyindeki Muhasebe Eğitiminin Etkinliği, Sayıştay Özelinde Ampirik Bir Çalışma”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 74-75, Temmuz-Aralık: 117-138.
 • Wolk C., T. Schmidt and J. Sweeney (1997) “Accounting Educators’ Problem Solving Style And Their Pedagogical Perceptions And Preferences” Journal of Accounting Education, Vol.15, No:4.
 • Yayla, H.E. and E. Cengiz (2005) “Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Eylül.
 • Z. Jun Lin, X.Xiong, Min Liu. “Knowledge base and skill development in accounting education: Evidence from China” Journal of Accounting Education, 2005, 149-150.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hüseyin Ali KUTLU

Author: Seyhan ÖZTÜRK

Dates

Publication Date : December 6, 2017

Bibtex @research article { mbr374018, journal = {Marmara Business Review}, issn = {2536-457X}, address = {marmarabusinessreview@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {147 - 168}, doi = {}, title = {BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH}, key = {cite}, author = {KUTLU, Hüseyin Ali and ÖZTÜRK, Seyhan} }
APA KUTLU, H , ÖZTÜRK, S . (2017). BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH. Marmara Business Review , 2 (2) , 147-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbr/issue/33878/374018
MLA KUTLU, H , ÖZTÜRK, S . "BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH". Marmara Business Review 2 (2017 ): 147-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mbr/issue/33878/374018>
Chicago KUTLU, H , ÖZTÜRK, S . "BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH". Marmara Business Review 2 (2017 ): 147-168
RIS TY - JOUR T1 - BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH AU - Hüseyin Ali KUTLU , Seyhan ÖZTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Marmara Business Review JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 168 VL - 2 IS - 2 SN - 2536-457X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Business Review BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH %A Hüseyin Ali KUTLU , Seyhan ÖZTÜRK %T BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH %D 2017 %J Marmara Business Review %P 2536-457X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KUTLU, Hüseyin Ali , ÖZTÜRK, Seyhan . "BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH". Marmara Business Review 2 / 2 (December 2017): 147-168 .
AMA KUTLU H , ÖZTÜRK S . BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH. MBR. 2017; 2(2): 147-168.
Vancouver KUTLU H , ÖZTÜRK S . BASIC FACTORS THAT AFFECT THE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ACCOUNTING COURSES: A RESEARCH. Marmara Business Review. 2017; 2(2): 168-147.