Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 89 - 109 2018-06-28

Islamophobia in the Context of Hate Speech and Freedom of Expression Debates: Example of L’Express Magazine
Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği

Müşerref YARDIM [1] , Muhammed DALKILIÇ [2]


In this study, the definition and dimension of the concept of hate speech was tried to be explained. In the first part of the study, the concepts of freedom of expression, hate speech and hate crime were defined so as to create a conceptual framework of hate speech. In the last part of the study, France was examined as a model country and information was given about hate speech and hate crime. It is also categorizes headlines with hate speech for Islam and Muslims by L’Express magazine which is one of the popular actuel magazines in France. Content analysis method was used in this study which is about hate speech towards Muslim in the French written press and the expressions used in the cover page of the L’Express magazine which is the subject of the examination were analyzed. In the conclusion of the study, it was emphasized that L’Express magazine categorizes Muslims through hate speech and contributes to the persistence of hatred towards Muslims.

Bu çalışmada nefret söylemi kavramının tanımı ve boyutu açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, ifade özgürlüğü, nefret söylemi ve nefret suçu kavramları tanımlanmış böylece nefret söyleminin kavramsal çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde örnek ülke olarak incelenen Fransa’da nefret söylemi ve nefret suçu kapsamında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Fransa’nın popüler aktüel dergilerinden birisi olan L’Express dergisinde yer alan İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemi içerikli manşetler kategorize edilmiştir. Fransız yazılı basınında Müslümanlara yönelik nefret söylemini konu alan bu çalışmada yöntem olarak içerik analizi yöntemi kullanılmış ve incelemeye konu olan L’Express dergisinin kapak sayfasında kullanılan ifadeler irdelenmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında, L’Express dergisinin, Müslümanları nefret söylemi üzerinden kategorizeleştirdiği ve Müslümanlara yönelik nefretin kalıcılaşmasına katkı sağladığına vurgu yapılmıştır.

 • ALKAN, M. Nail (2015). “Avrupa’da Yükselen Irkçılık: Pegida Örneği”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, C. 8, S. 16, ss. 275-289.
 • ATAMAN, Hakan (2012). “Nefret Suçlarını Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinden Ele Almak: Etik, Sosyo-Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Nefret Suçları”, Der. Yasemin İnceoğlu, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • BADAMCHI, Devrim Kabasakal (2015). “Nefret Söylemi İfade Özgürlüğünün Bir Parçası mıdır?”, Felsefe Dünyası Dergisi, S. 61, ss. 55-79.
 • BARENDT, Eric (2007). Fredoom of Speech, 2. Baskı, Oxford University Press.
 • BLEICH, Erik (2011). “The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies”, Journal of Ethnic and Migration Studies, C. 37, S. 6, ss. 917-934.
 • BOYLE, Kevin (2010). “Nefret Söyleminin Kontrolü: Uluslararası Standartlar Türkiye’den Neler İstiyor?”, Ed. Ayşe Çavdar ve Aylin B. Yıldırım, Nefret Suçları ve Nefret Söylemi, Uluslararası Hrant Dink Vakfı, ss. 64-75.
 • COE (Council of Europe Committee of Ministers) (30 Ekim 1997). “Recommendation No. R (97) 20 of the Commitee of Ministers to Member States on Hate Speech”, https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/references/04%20-%20CM%20Rec(97)20%20Hate%20Speech.pdf, Erişim Tarihi: 01.04.2018.
 • ÇELİK, Elif (2013). “Nefret Söylemi İfade Özgürlüğünün Neresinde?”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, ss. 205-240.
 • ÇINAR, Mahmut, “Habercilik ve Nefret Söylemi”, https://www.academia.edu/7192976/Habercilik_ve_Nefret_S%C3%B6ylemi, Erişim Tarihi: 23.04.2018.
 • DURAKÇAY, Fulya Akgül ve Ayşe Gün Güneş Gülal (2017). “Fransa’da Yükselen Nefret Söylemi ve Nefret Suçu: Tematik Bir Çözümleme”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 6, ss. 126-145.
 • Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Jean-Jacques-Servan-Schreiber, Erişim Tarihi: 01.04.2018.
 • FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) (Kasım 2016). “Incitement in Media Content and Political Discourse in EU Member States”, http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-47/fra_media_and_incitement_paper_19752.pdf, Erişim Tarihi: 01.04.2018.
 • HUMAN RIGHTS FIRST (2008). “2008 Hate Crime Survey”, http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/FD-081103-hate-crime-survey-2008.pdf, Erişim Tarihi: 01.04.2018.
 • KOÇAK, Abdullah ve Özgür Arun (2006). “İçerik Analiz Çalışmalarında Örneklem Sorunu”, Selçuk İletişim Dergisi, C. 4, S. 3, ss. 21-28.
 • L’Express, 06.10.2010.
 • L’Express, 12.06.2008.
 • L’Express, 23.03. 2016.
 • L’Express, Ekim 2008.
 • L’Express, Eylül 2012.
 • L’Express, Kasım 2012.
 • L’Express, Mart 2015.
 • MASON, Gail (1993). “Violence Against Lesbians and Gay Men”, Violence Prevention Today No. 2, Australia Institute of Criminology, https://aic.gov.au/publications/vpt/vpt2, Erişim Tarihi: 01.04.2018.
 • Mill, John Stuart (2011). “On Liberty”, Batoche Books Kitchener.
 • MOORES, Pam (2003). “L’Express”, Ed. Alex Hughes ve Keith Reader, Encylopedia of Contemporary French Culture”, Routledge.
 • OSCE ODIHR (Organization for Security and Cooperation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights) (2009). “Hate Crime Laws: A Practical Guide”, https://www.osce.org/odihr/36426?download=true, Erişim Tarihi: 01.04.2018.
 • ÖVET, Talha (2016). “Terörizm, İslamofobi ve Nefret Suçu İlişkisi”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, C. 5, S. 1, ss. 101-140.
 • STREISSGUTH, Tom (2003). Hate Crimes, Fact on File An Imprint of Infobase Publishing, New York.
 • USLU, Cennet (2013). “Nefret Söylemi Suçu Versus İfade Özgürlüğü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 38, ss. 185-202.
 • VARDAL, Zeynep Burcu (2015). “Nefret Söylemi ve Yeni Medya”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, ss. 132-156.
 • WALDRON, Jeremy (2009). “2009 Oliver Wendell Holmes Lectures Dignity and Defamation: Visibility of Hate”, Harvard Law Review, S. 123, ss. 1596-1657.
 • WEBER, Anne (2009). Nefret Söylemi El Kitabı, Çev. Metin Çulhaoğlu, Avrupa Konseyi Yayınları.
 • YARDIM, Müşerref (2015). “Avrupa Frankofon Medyasında Müslüman Kadının Örtüsüne Yönelik Stereotipler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 38, ss. 625-635.
 • YARDIMCI, Gizem, “Manevi Şiddet Temelinde Nefret Söylemi ve Nefret Suçları”, https://www.academia.edu/7270604/MANEV%C4%B0_%C5%9E%C4%B0DDET_TEMEL%C4%B0NDE_NEFRET_S%C3%96YLEM%C4%B0_VE_NEFRET_SU%C3%87LARI, Erişim Tarihi: 24.04.2018.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Author: Müşerref YARDIM (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Muhammed DALKILIÇ
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 28, 2018

Bibtex @research article { mediad422078, journal = {Medya ve Din Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-8811}, eissn = {2636-8811}, address = {mediam@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {89 - 109}, doi = {}, title = {Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği}, key = {cite}, author = {YARDIM, Müşerref and DALKILIÇ, Muhammed} }
APA YARDIM, M , DALKILIÇ, M . (2018). Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 89-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mediad/issue/37949/422078
MLA YARDIM, M , DALKILIÇ, M . "Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 89-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mediad/issue/37949/422078>
Chicago YARDIM, M , DALKILIÇ, M . "Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 89-109
RIS TY - JOUR T1 - Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği AU - Müşerref YARDIM , Muhammed DALKILIÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Medya ve Din Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 109 VL - 1 IS - 1 SN - 2636-8811-2636-8811 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Medya ve Din Araştırmaları Dergisi Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği %A Müşerref YARDIM , Muhammed DALKILIÇ %T Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği %D 2018 %J Medya ve Din Araştırmaları Dergisi %P 2636-8811-2636-8811 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD YARDIM, Müşerref , DALKILIÇ, Muhammed . "Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (June 2018): 89-109 .
AMA YARDIM M , DALKILIÇ M . Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği. MEDİAD. 2018; 1(1): 89-109.
Vancouver YARDIM M , DALKILIÇ M . Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Tartışmaları Çerçevesinde İslamofobya: L’Express Dergisi Örneği. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(1): 109-89.