Book Review
BibTex RIS Cite

Din Ekranda Nasıl Durur?

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 155 - 157, 28.06.2019

Abstract

Popüler kültürün bir yansıma alanı olarak medya; topluma dönük mesajlar ileten bir araç olmakla beraber aynı zamanda kitleyi oluşturan ve buluşturan bir aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte yirminci yüzyılın ikinci yarısında iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle önemli bir dönüşüm yaşamış; insanların çok yönlü bir şekilde aktif etkileşim içerisinde olduğu bir “dijital devrim” dönemi başlamıştır. Mete Çamdereli tarafından 2018 yılında yayınlanan Din Ekranda Nasıl Durur? Medyada Dinin Popüler Temsilleri adlı kitabı medya ve din ilişkisini incelemek ve medyada dinin popüler temsillerini ortaya koymak amacıyla yazarın yazı, tebliğ ve söyleşilerinden oluşan bir derlemedir.

References

  • Çamdereli, M. (2018).Din Ekranda Nasıl Durur? Medyada Dinin Popüler Temsilleri. Ankara: Ketebe Yayınları
Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 155 - 157, 28.06.2019

Abstract

References

  • Çamdereli, M. (2018).Din Ekranda Nasıl Durur? Medyada Dinin Popüler Temsilleri. Ankara: Ketebe Yayınları
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Book Reviews
Authors

Muhammet Fatih Okutan 0000-0001-5121-2458

Publication Date June 28, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Okutan, M. F. (2019). Din Ekranda Nasıl Durur?. Medya Ve Din Araştırmaları Dergisi, 2(1), 155-157.

Creative Commons License MEDYA VE DİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (MEDİAD) - JOURNAL OF MEDIA AND RELIGION STUDIES

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.