Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 151 - 155 2020-06-29

Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar-

Yunus ERGEN [1]


Dinin veya daha temel bir ifade ile kutsalın, medya ve iletişim çalışmalarına konu olması durumunun yerli literatürde geniş bir hacme ve geçmişe sahip olduğunu söylemek güç olsa da söz konusu araştırma alanının uluslararası literatürde hatırı sayılır bir hacme ve geçmişe sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Konuyla ilgili literatürdeki yerli ve yabancı mevcut akademik çalışmalar mukayese edildiğinde, bu durum net bir şekilde görülecektir. Hem geleneksel hem de yeni medya ve din ilişkisini inceleyen yerli ve yabancı akademik çalışmalarda böylesi bir farklılığın ortaya çıkması iki temel gerekçeyle açıklanabilir. Öncelikle ülkemizde, medya ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin, Batılı ülkelere kıyasla daha ağır seyretmesinin ve kurumsallaşmasını geç tamamlamasının, medya ve din ilişkisini inceleyen akademik çalışmaların görece daha geç başlamasına neden olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, din gibi çok boyutlu ve hassas bir olgunun, uzun süre salt ilahiyat çalışmalarıyla sınırlı kalması, diğer bilim dallarının ve alt disiplinlerin –özellikle iletişim bilimlerinin– din olgusuna karşı çekimser tavrı bir diğer gerekçe olarak gösterilebilir.
dijital, yeni medya, din, dini pratik
  • Akın, M. H. (2017). Türkiye modernleşmesi karşısında dini gruplar. insan&toplum, 7(1), 1-24.
  • Campbell, H. A., and Lövheim, M. (2011). Introduction: Rethinking the online-offline connection in the study of religion online. Information, Communication & Society, 1083-1096.
  • Çamdereli, M., Önay Doğan, B. ve Kocabay Şener, N. (2014). Medya ve din. İstanbul: Köprü.
  • Çamdereli, M., Önay Doğan, B. ve Kocabay Şener, N. (2015). Dijitalleşen din: Medya ve din 2. İstanbul: Köprü.
  • Eken, M. (2019). Modern görsel kültürde online din: M Nesli’nin online inanç pratikleri üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
  • Evren, I. (2013). Sosyal medya pratiklerinde İslami kimlik temsilleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.
  • Gezginci, G. (2017). Sosyal medyadaki dini metinlerin içerik analizi: Facebook örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
  • Hojsgaard, M. T., and Warburg, M. (2005). Introduction: Waves of research. M. T. Hojsgaard, & M. Warburg (ed), içinde Religion and Cyberspace. Oxford: Routledge, 1-11.
  • Karakoca, O. (2018). Dini kanaat önderleri ve kimlik: Sosyal medyada Müslüman kimliğinin inşası (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0002-9906-5714
Author: Yunus ERGEN (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

Bibtex @book review { mediad710542, journal = {Medya ve Din Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-8811}, eissn = {2636-8811}, address = {mediam@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {151 - 155}, doi = {}, title = {Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar-}, key = {cite}, author = {Ergen, Yunus} }
APA Ergen, Y . (2020). Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar- . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 151-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mediad/issue/55331/710542
MLA Ergen, Y . "Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar-" . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 151-155 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mediad/issue/55331/710542>
Chicago Ergen, Y . "Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar-". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 151-155
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar- AU - Yunus Ergen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Medya ve Din Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 155 VL - 3 IS - 1 SN - 2636-8811-2636-8811 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Medya ve Din Araştırmaları Dergisi Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar- %A Yunus Ergen %T Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar- %D 2020 %J Medya ve Din Araştırmaları Dergisi %P 2636-8811-2636-8811 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Ergen, Yunus . "Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar-". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (June 2020): 151-155 .
AMA Ergen Y . Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar-. MEDİAD. 2020; 3(1): 151-155.
Vancouver Ergen Y . Dijital Din Nedir? -Yeni Medya ve Din Çalışmaları Üzerine Bir Derkenar-. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 151-155.