Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 157 - 160 2020-06-29

On Islam: Muslims and the Media
A Theoretical Approach for Islamophobia within a Socio-Political Framework

İ̇smail KAPLAN [1]


İslamofobi, Batı toplumlarının İslam ve Müslümanlar hakkında sahip olduğu olumsuz algının ifade edilmesi için sıklıkla kullanılan ve birçok tanıma sahip olmakla birlikte genel itibariyle İslam’a ve buna bağlı olarak tüm Müslümanlara karşı duyulan korku ve gösterilen düşmanca yaklaşım şeklinde ifade edilebilecek bir kavramdır. İslamofobi üzerine yapılan çalışmalar, çoğunlukla kavramın ne olduğu ve ne şekilde desteklendiği ile ilintilidir ve ilgili vaka analizleri çerçevesinde literatür oldukça zengindir. Bu çalışma ile kavrama dair farklı bir inceleme gerçekleştirilecek ve İslamofobik eğilimlerin kuramsal bağlamda ne şekilde açıklanabileceğine dair yaklaşımlar sunulacaktır. Bu kuramsal yaklaşımlarda, kavramı sosyo-politik alanda mercek altına almak ve tartışma unsurlarını bu bağlamda var olan kuramlarla açıklamak hedeflenmektedir. Bunlar, İslamofobi yazınında ‘biz’ ve ‘öteki’ olarak algılanan gruplar arasındaki dinamikleri açıklamaya yönelik olarak; sosyal kimlik kuramı, algılanmış tehdit kuramı, tutumsal ve davranışsal İslamofobi yaklaşımları, gerçek-ötesi siyaset, popülist siyaset, çok kültürlülük, post-sekülerizm ve bu çerçevedeki iletişim kuramlarıdır.
Islamophobia, which is used frequently to express the negative perception of Western societies about Islam and Muslims with various different definitions, is a concept that can be expressed as fear and hostile feelings for Islam and all Muslims. Studies on Islamophobia are generally related to what the concept is and how it is encouraged, and within this frame the literature is very rich with various case analyses. With this study, a different examination of the concept will be carried out and approaches will be presented on how Islamophobic trends can be explained in a theoretical context. These theoretical approaches to be presented within the framework of this analysis aim to examine the concept in the socio-political field and explain the discussion elements with the existing theories within this context. Social identity theory, perceived threat theory, attitudinal and behavioral Islamophobia approaches, post-truth politics, populist politics, multiculturalism, post-secularism, and related communication theories will be examined to better explain dynamics between ‘us’ and ‘other’ within the Islamophobia discussions.
  • Pennington, R., & Kahn, H. E. (Ed). (2018). On Islam: Muslims and the Media. Bloomington, IN: Indiana University Press. 173 sayfa.
Primary Language tr
Subjects Religion, Communication
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0002-2286-5190
Author: İ̇smail KAPLAN (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

Bibtex @book review { mediad738538, journal = {Medya ve Din Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-8811}, eissn = {2636-8811}, address = {mediam@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {157 - 160}, doi = {}, title = {On Islam: Muslims and the Media}, key = {cite}, author = {Kaplan, İ̇smail} }
APA Kaplan, İ . (2020). On Islam: Muslims and the Media . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 157-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mediad/issue/55331/738538
MLA Kaplan, İ . "On Islam: Muslims and the Media" . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 157-160 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mediad/issue/55331/738538>
Chicago Kaplan, İ . "On Islam: Muslims and the Media". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 157-160
RIS TY - JOUR T1 - On Islam: Muslims and the Media AU - İ̇smail Kaplan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Medya ve Din Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 160 VL - 3 IS - 1 SN - 2636-8811-2636-8811 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Medya ve Din Araştırmaları Dergisi On Islam: Muslims and the Media %A İ̇smail Kaplan %T On Islam: Muslims and the Media %D 2020 %J Medya ve Din Araştırmaları Dergisi %P 2636-8811-2636-8811 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kaplan, İ̇smail . "On Islam: Muslims and the Media". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (June 2020): 157-160 .
AMA Kaplan İ . On Islam: Muslims and the Media. MEDİAD. 2020; 3(1): 157-160.
Vancouver Kaplan İ . On Islam: Muslims and the Media. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 157-160.