Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 181 - 196 2020-12-28

Traces of Anti-Islamic Discourses in European Media
İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri

Mustafa TEMEL [1] , Ömer Faruk KOÇAK [2]


Mass media, one of the current primary information source, is a platform in which other is fictionalized, hate speech is built for ideological purposes and perception management is made. This can be traced concretely in the contents produced by media regarding Islam and Muslims. The western media having a historical orientalist prejudice, maintaining discrimination and xenophobia has caused an increase in Islamophobic attitudes and actions with the contents it produced. In this study, the contents generated by media regarding Islam and Muslims were examined on the basis of European media case. The content analysis method was administrated in this qualitative study, including an inquiry into the media production of Islamophobia and questioning the way Islam and Muslims are represented/presented in current issues in different media types in 16 European countries. This study concluded that the statements/ expressions/ fictions caused by historical process regarding Islam and Muslims, having negative manner and including Anti-Islamism are used frequently in many print and visual media in Europe.
Günümüz temel bilgi kaynaklarından olan kitle iletişim araçları aynı zamanda ötekinin kurgulandığı, ideolojik amaçlarla nefret söyleminin inşa edildiği ve algı yönetiminin yapıldığı bir zemin olma özelliği taşımaktadır. Bu durumun somut izlerini medyanın İslam ve Müslümanlar ile ilgili içeriklerinde gözlemlemek mümkündür. Tarihsel bir oryantalist ön yargı taşıyan, ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığını sürdüren Batı medyası, üretmiş olduğu içeriklerle İslamofobik tutum ve eylemlerin artış göstermesine sebep olabilmektedir. Bu çalışmada da Avrupa medyası örneğinde, medyanın İslam ve Müslümanlar ile ilgili oluşturmuş olduğu içerikler incelenmiştir. İslamofobinin medyatik üretimine ilişkin bir sorgulamayı içeren ve 16 Avrupa ülkesindeki farklı medya türlerinde yer alan güncel meselelerde İslam’ın ve Müslümanların temsil/sunum şeklini sorgulayan çalışmada nitel yönelimli içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Avrupa’daki birçok yazılı ve görsel medyada, İslam ve Müslümanlara yönelik tarihsel süreçten beslenen negatif bir ton taşıyan ve İslam karşıtlığı içeren ifadelerin/anlatımların/kurguların sıkça yer aldığı belirlenmiştir.
 • Alver, F. (2000). Medya aracılığıyla yabancıyla karşılaşmanın gerçekliği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 71-84.
 • Bal, H. (2013). Nitel araştırma yöntemi. Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Chelimsky, E. (1989). Content analysis: A methodology for structuring and analyzing written material. United States General Accounting Office
 • Cottle, S. (2000) Ethnic minorities and the media: Changing Cultural Boundaries, Buckingham: Open University Press.
 • Eagleton, T. (1996). İdeoloji. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Esposito, J. L. (2013). İslamofobi ve çok kültürlülük. Hukuk ve Medya Bağlamında Tarabya Uluslararası İslamofobi Konferansı (s.27-31). İstanbul: T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü.
 • Geray, H. (2006). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Gökçe, O. ve Gökçe, G. (2015). İslam ve Avrupa. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Hassan, I., Azmi, M. N. ve Abubakar, U. I. (2017). Framing Islam in news Reporting: a comparative content analysis. Asian Social Science, 13, (10), 112-119.
 • Lean, N. (2015). İslamofobi endüstrisi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal araştırma yöntemleri 2. (Çev. Sedef Özge) Ankara: Yayınodası Yayınları.
 • Poole, E. (2003). "Islamophobia". Ellis Cashmore (Ed.). Encyclopedia of race and ethnic studies (s. 47-66) içinde. Routledge.
 • Said, E. W. (2008). Medyada İslam. (Çev. Aysun Babacan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sözen, E. (1999). Söylem. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Uluç, G. (2009). Medya ve oryantalizm. İstanbul: Anahtar Kitaplar.
 • Yaylagül, L. (2012). 12 Haziran 2011 seçimlerinin gazetelerde sunumu. Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 2,4, 2-22.
 • Yıldırım, B. (2015). İçerik çözümlemesi yönteminin tarihsel gelişimi ve uygulama alanları. Besim Yıldırım (Ed.), İletişim Araştırmalarında Yöntemler içinde (s. 105-154). Konya: Literatürk Yayınları.
 • Rapor: European Islamophobıa Report. (2019). Editörler: Enes Bayraklı ve Farid Hafez. Ankara: SETA. Erişim Adresi: https://www.islamophobiaeurope.com/wpcontent/uploads/2020/06/EIR_2019.pdf / https://www.setav.org/medyada-islamofobi-eir2019/
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0828-0660
Author: Mustafa TEMEL
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0152-5875
Author: Ömer Faruk KOÇAK (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2020

Bibtex @research article { mediad828975, journal = {Medya ve Din Araştırmaları Dergisi}, issn = {2636-8811}, eissn = {2636-8811}, address = {mediam@erciyes.edu.tr}, publisher = {Erciyes University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {181 - 196}, doi = {10.47951/mediad.828975}, title = {İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri}, key = {cite}, author = {Temel, Mustafa and Koçak, Ömer Faruk} }
APA Temel, M , Koçak, Ö . (2020). İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 181-196 . DOI: 10.47951/mediad.828975
MLA Temel, M , Koçak, Ö . "İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri" . Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 181-196 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mediad/issue/58762/828975>
Chicago Temel, M , Koçak, Ö . "İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 181-196
RIS TY - JOUR T1 - İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri AU - Mustafa Temel , Ömer Faruk Koçak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47951/mediad.828975 DO - 10.47951/mediad.828975 T2 - Medya ve Din Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 196 VL - 3 IS - 2 SN - 2636-8811-2636-8811 M3 - doi: 10.47951/mediad.828975 UR - https://doi.org/10.47951/mediad.828975 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Medya ve Din Araştırmaları Dergisi İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri %A Mustafa Temel , Ömer Faruk Koçak %T İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri %D 2020 %J Medya ve Din Araştırmaları Dergisi %P 2636-8811-2636-8811 %V 3 %N 2 %R doi: 10.47951/mediad.828975 %U 10.47951/mediad.828975
ISNAD Temel, Mustafa , Koçak, Ömer Faruk . "İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri". Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (December 2020): 181-196 . https://doi.org/10.47951/mediad.828975
AMA Temel M , Koçak Ö . İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri. MEDİAD. 2020; 3(2): 181-196.
Vancouver Temel M , Koçak Ö . İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(2): 181-196.
IEEE M. Temel and Ö. Koçak , "İslam Karşıtı Söylemlerin Avrupa Medyasındaki İzleri", Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 181-196, Dec. 2021, doi:10.47951/mediad.828975