Year 2020, Volume 4 , Issue 10, Pages 150 - 164 2020-08-13

SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ”
TRANSBOUNDARY PROBLEM: “MERİÇ EXAMPLE”

Murat DERİN [1]


Su dünyada en çok paylaşılan kaynaklardan biridir. Dünyada şu anda 263 sınıraşan nehir vardır. Bunlar ya devletler arasında sınırlar oluştururlar ya da uluslararası siyasi sınırlar boyunca akmaktadır. Uluslararası havzaların yanı sıra havzalardaki kıyıdaş devletlerin sayısı, dünya haritasındaki devletlerin değişen siyasi sınırları karşısında zamanla artmaktadır. Bu çalışmada uluslararası hukuk alanında sınıraşan sular sorunu çerçevesinde Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan topraklarından geçen ve havzası üç devleti de ilgilendiren Meriç nehri üzerinde durulacaktır. Öncelikle uluslararası hukukta sınıraşan sular meselesi irdelendikten sonra, Doğu Balkanlardaki büyük nehir sistemlerinden biri olan Meriç nehir havzasının hidrolojik ve coğrafi yerleşimi analiz edilecek ve nehir havzasındaki işbirliği durumu incelenecektir.
Water is one of the most shared resources in the world. There are currently 263 transboundary rivers in the world. They either form borders between states or flow across international political borders. The number of riparian states in the basins, as well as international basins, changes over time against the changing political borders of the states on the world map. Transboundary water issues in the framework of international law, in this study we have done in Turkey, Bulgaria and Greece from the earth and the Maritsa river basin will be focused on the interests of the three states. First, after examining the transboundary waters issue in international law, hydrological and geographical location of Meriç river basin, one of the major river systems in the Eastern Balkans, will be analyzed and cooperation in the river basin will be examined.
 • AKÇA, Ç. Sınıraşan Sularla İlgili Uluslararası Metinlerin Değerlendirilmesi, TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara, 2013.
 • AKTAŞ, Acabey Sınıraşan Sular, Beta Yayınları,İstanbul, 2006.
 • BİLEN, Ö. Türkiye’nin Su Gündemi, Devlet Su İşleri, Ankara, 2009.
 • BİLEN, Ö., Turkey and Water Issues in the Middle East: An Examination of the Indus, Colorado, Danube and Jordan-Israel Water Treaties and the Water Agenda of 21st Century, Ankara, 2000.
 • İNAN, Y. “Sınıraşan suların hukuksal boyutları (Fırat ve Dicle)” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt.49, Sayı.1, 1994.
 • KİBAROGLU, Aysegül ve Olcay ÜNVER, “An Institutional Framework for Facilitating Cooperation in the Euphrates-Tigris River Basin”, International Negotiation, Cilt. 5, No. 2, 2004.
 • KİBAROGLU, Aysegül ve Axel KLAPHAKE, “Cooperation on Turkey’s transboundary waters”, Status Report commissioned by the German Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 2005 - October.
 • KİBAROĞLU, Ayşegül Turkey’s Transboundary Water Policy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg ,2011. KÖLE, M. Murat “1954 – 2016 Dönemi Türkiye Sınıraşan Sular Politikası”, Marmara Coğrafya Dergisi, Say.35, 2017.
 • ÖZDEMİR, Osman “Dünyada Sınıraşan Su Politikaları: Meriç Havzası Değerlendirmesi” TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2015.
 • ÖZİŞ, U. Y. ÖZDEMİR, T. BARAN, F. TÜRKMEN, Y. DALKILIÇ, “Türkiye’nin Sınıraşan Sularının Su Hukuku ve Su Siyaseti Açısından Durumu” Editör. Zekai Şen, Sınıraşan Sularımız, Su Vakfı Yayınları İstanbul, 2002.
 • ERKAL, T. ve İ. TOPGÜL, “Meriç Nehri’nin son 15 Yıllık Taşkınları ve Korunma Projeleri”, TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 2015. Toklu, V., Su Sorunu, Uluslararası Hukuk ve Türkiye, Turhan Kitabevi, Ankara, 1999.
 • WOLF, T. Aaron “Conflict and Cooperation along International Waterways” Water Policy. Cilt. 1, 1998.
 • YAKAR, Funda “Turkey’s Transboundary Water Policy: Dominance of The Realist Paradigm?” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi METU SBE, Ankara, 2013.
 • YILDIZ, Doğan ve Dursun YILDIZ, “The Emerging Flood Risk on the Lower Part of Transboundary Meric/Maritsa River Basin”, International Journal of Scientific and Technological Research, Vol.5,No.9, 2019.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-7367-4223
Author: Murat DERİN (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 13, 2020

Bibtex @review { meric760245, journal = {Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2587-2206}, address = {editor@mericjournal.com}, publisher = {Stratejik Sosyal ve Kültürel Araştırma Derneği}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {150 - 164}, doi = {}, title = {SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ”}, key = {cite}, author = {Deri̇n, Murat} }
APA Deri̇n, M . (2020). SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ” . Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 150-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/meric/issue/56346/760245
MLA Deri̇n, M . "SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ”" . Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 150-164 <https://dergipark.org.tr/en/pub/meric/issue/56346/760245>
Chicago Deri̇n, M . "SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ”". Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 150-164
RIS TY - JOUR T1 - SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ” AU - Murat Deri̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 150 EP - 164 VL - 4 IS - 10 SN - 2587-2206- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ” %A Murat Deri̇n %T SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ” %D 2020 %J Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 2587-2206- %V 4 %N 10 %R %U
ISNAD Deri̇n, Murat . "SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ”". Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 / 10 (August 2020): 150-164 .
AMA Deri̇n M . SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ”. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2020; 4(10): 150-164.
Vancouver Deri̇n M . SINIRAŞAN SULAR SORUNU: “MERİÇ ÖRNEĞİ”. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2020; 4(10): 150-164.