Year 2020, Volume 4 , Issue 10, Pages 192 - 208 2020-08-13

OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI

Sezen ŞEN [1]


Osmanlı Devletinde askeri otoritenin merkezi kabul edilen Saray, Devletin topraklarını genişletmesi ve güçlenmesiyle kültürel anlamda da önemli bir yere sahip olmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinin ardından Topkapı Sarayı inşa edilmiş, Osmanlı Devleti’nin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan Enderun Mektebi’nin işlevi güçlendirilmiş, Doğu Saraylarındaki besteciler Anadolu’ya gelmeye başlamıştır. Yaşanan her gelişme Osmanlı-Türk müziğinin kimliğini kazanmasını sağlamıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti yönetim ile ilgili yaşanan sorunlar toprak kayıplarını beraberinde getirmiştir. Batıda yaşanan gelişmeleri takip edemeyen Osmanlı Devleti, öncelikli olarak askeri alanda başlayan bir takım yenilik hareketlerini uygulamaya başlamıştır. Batılı ülkelerin örnek alındığı bu yenilik hareketleri kısa sürede Osmanlı Devleti’nin sosyal hayatını etkilerken, köklü bir geçmişe sahip olan Osmanlı -Türk müziği Osmanlı Sarayında ikinci plana atılmıştır. Bu çalışmada Batılılaşma kavramı, Osmanlı Devleti’nin müzik sanatı ve Osmanlı Devletinde uygulanan batılılaşma hareketlerinin Osmanlı –Türk müziğine ve Devletin kültürel hayatına etkileri incelenecektir.
Batılılaşma Hareketleri,, Osmanlı-Türk Müziği, Osmanlı Saray Müziği
 • Alimdar, S. (2012). XIX. Yüzyıldan İtibaren Osmanlı Devleti’nde Batı Müziğini Benimsenmesi ve Toplumsal Sonuçları.( Yüksek Lisan Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • And, M,(1982).Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı: Ankara.
 • Beşirli, M. (1999). Osmanlı'da Modernleşme ve Aydınlar 1789-1908. Dini Araştırmalar, 2 (5) , 131-157.
 • Baydar, E.K.(2011).19.Yüzyıl Padişahlarının Müzik Politikalarından Kesitler. YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi,4/1 (92-111).
 • Çolakoğlu, G. (2014). 19. Yüzyıl Batılılaşma Hareketlerinin Osmanlı Türk Müziğine Yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,18/1( 31-50).
 • Gündoğdu, A.(2016). Osmanlı-Türk Müzik Kültüründe Avrupa Müziği’nin Yaygınlaşması Süreci Ve Levanten Müzikçiler.(Yüksek Lisans Tezi).Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Türkiye.
 • Kuloğlu, Ü. Ve Gülmemed, S.(2009). Osmanlı Müzik Kültürü. T.C Turizm Bakanlığı Kültür Portalı Projesi.
 • Kaptan,Volkan.,Kaptan, M. (2019).Cumhuriyet Dönemi Ve Öncesi Batılılaşma Hareketlerinin Türk Müziğine Etkileri.İdil Sanat Ve Dil Dergisi,58( 810-823).
 • Karahasanoğlu, S.(2013) Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şahin, R.(2019). Sanayi Devrimi Osmanlı İmparatorluğu’nda Neden Başlamadı? Business,Economics and Management Research Journel,1-16.
 • Taş, Kemaleddin.(2002).Tanzimat Ve Batılılaşma Hareketlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım, İlahiyat Fakültesi Dergisi,7(87-94).
 • Yıldız, G.(2013) Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr, Batılılaşma, Erişim tarihi: 14.4.2020.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0001-5208-8970
Author: Sezen ŞEN (Primary Author)
Institution: TRAKYA UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 13, 2020

Bibtex @research article { meric775272, journal = {Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2587-2206}, address = {editor@mericjournal.com}, publisher = {Stratejik Sosyal ve Kültürel Araştırma Derneği}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {192 - 208}, doi = {}, title = {OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Şen, Sezen} }
APA Şen, S . (2020). OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI . Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 192-208 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/meric/issue/56346/775272
MLA Şen, S . "OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI" . Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 192-208 <https://dergipark.org.tr/en/pub/meric/issue/56346/775272>
Chicago Şen, S . "OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI". Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 (2020 ): 192-208
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI AU - Sezen Şen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 208 VL - 4 IS - 10 SN - 2587-2206- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI %A Sezen Şen %T OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI %D 2020 %J Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 2587-2206- %V 4 %N 10 %R %U
ISNAD Şen, Sezen . "OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI". Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 4 / 10 (August 2020): 192-208 .
AMA Şen S . OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2020; 4(10): 192-208.
Vancouver Şen S . OSMANLI DEVLETİNDE BATILILAŞMA HAREKETLERİNİN MÜZİĞE YANSIMALARI. Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2020; 4(10): 192-208.