Metin Gönderim Şablonu

MAKALENİN BAŞLIĞI (14 PUNTO)
YAZAR ADI- SOYADI

Özet
Makale özeti, Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto büyüklüğünde ve italik olarak iki yana yaslı, 1 satır aralığında yazılmalıdır. Özet kısmında amaç, yöntem, bulgu ve sonuç kısımlarına yer verilmelidir. Özetler, 100-250 kelime aralığında olmalıdır.
Anahtar Kelimeler; Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3.
Abstract
The abstract of the article should be written in Times New Roman font, 10 font size and italic justified, in 1 line spacing. The abstract should include the purpose, method, finding and conclusion sections. Abstracts should be in the range of 100-250 words.
Keywords; Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3.
GİRİŞ
Çalışmalar 20 sayfayı aşmamalıdır. Makaleler, MS Word programında ‘Times New Roman’ 12 punto karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Sayfa yapısı A4 olmalı; ‘sağ 4 cm, sol 4 cm, üst 5 cm ve alt kenarlardan 4 cm’ boşluk bırakılmalıdır. (Bu ayarlar ‘sayfa düzeni’ – ‘kenar boşlukları’ bölümünden yapılmaktadır). Paragraf başlarındaki girinti ‘1.25 cm’ ve paragraf aralarındaki boşluk önce ‘0 nk’ sonra ‘6 nk’ olmalıdır. (Bu ayarlar MS Word programında ‘paragraf ayarları’ – ‘girintiler’ ve ‘aralıklar’ bölümünden yapılmaktadır).

1. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK

1.1. Alt BaşlıkTablo 1: …
10 Punto 10 Punto 10 Punto 10 Punto
10 Punto 10 Punto 10 Punto 10 Punto
10 Punto 10 Punto 10 Punto 10 Punto
Kaynak: Tablo ve şekillerin alındıkları kaynaklar alt kısımda 10 punto ile belirtilmelidir.

SONUÇ
Makalenin sonuç bölümünün başlığına numara verilmeden, çalışmada ulaşılan sonuçlara yer verilmelidir.
KAYNAKÇA
Kaynakça APA standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.