Author Guidelines

Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Yazım Kuralları

1. Makalenin başlığı, makalenin ele aldığı konuyu en iyi şekilde yansıtacak biçimde oluşturulmalıdır ve kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
2. Yazılan makalelerin bir intihal programından geçirilmesi zorunludur. Yükleme yapmadan önce intihal programında taranmalı ve rapor ilgili makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Kaynakçasız en fazla %20 benzerlik oranı kabul edilecektir. İntihal tarama raporu olmayan makaleler işleme alınmayacaktır. Çalışmanızı aşağıdaki intihal programlarından birinde veya üniversitelerin kullandığı bir intihal programında taratabilirsiniz.
www.intihal.net (İntihal.net- Sobiad)
http://www.ithenticate.com/ (Ithenticate)
3. Makaleler, MS Word programında ‘Times New Roman’ 12 punto karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Sayfa yapısı A4 olmalı; ‘sağ 4 cm, sol 4 cm, üst 5 cm ve alt kenarlardan 4 cm’ boşluk bırakılmalıdır. (Bu ayarlar ‘sayfa düzeni’ – ‘kenar boşlukları’ bölümünden yapılmaktadır). Paragraf başlarındaki girinti ‘1.25 cm’ ve paragraf aralarındaki boşluk önce ‘0 nk’ sonra ‘6 nk’ olmalıdır. (Bu ayarlar MS Word programında ‘paragraf ayarları’ – ‘girintiler’ ve ‘aralıklar’ bölümünden yapılmaktadır).
4. Makalenin genel kurgusu sırasıyla şöyledir: Makale adı, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, makalenin İngilizce adı, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, tam metin, dipnotlar, kaynakça ve ekler. Özet ve anahtar kelimeler ‘Times New Roman 10 Punto’ karakteri ile yazılmalıdır.
5. Yazar/ yazarların adı ve soyadı başlığın altında sağa hizalı ‘Times New Roman’ yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde olmalı, birden fazla yazar olduğunda yazar ad ve soyadları yan yana yazılmalıdır. Yazar/ yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile ‘Times New Roman’ yazı tipi, 10 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.
6. Yazar/yazarların isimleri sadece Türkçe başlıktan sonra yazılmalı, İngilizce başlıktan sonra yazılmamalıdır.
7. Özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 100 ile 250 kelime arasında olmalı, Times New Roman’ yazı tipi, 10 punto büyüklüğünde, italik, iki yana yaslı ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Özet kısmında çalışmanın amacı, yöntemi bulguları ve sonucuna kısaca yer verilmelidir. Türkçe başlık ve yazar/yazarların isimlerinden hemen sonra Türkçe özet yer almalı, onun altında da İngilizce başlıktan sonra İngilizce özet yer almalıdır.
8. Türkçe özetin altında Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce özetin altında da İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır. En az 3 adet ‘Anahtar Kelimeler/ Key Words’ olmalıdır. Anahtar kelimeler ‘Times New Roman’ yazı tipi, 10 punto büyüklüğünde ve italik yazılmalıdır.
9. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil edilmeyebilir. Makaleler mümkün olduğunca özlü yazılmalı ancak anlaşılır olmaya da dikkat edilmelidir.