Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 15 - 28 2019-07-31

Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi

ATAKAN GÜNEYLİ [1] , CEMİLE EBRU ONURSAL [2] , TUBA SEÇMEN [3] , SEDA SEVİNÇ ÜZÜMCÜ [4]


Optimum zamanda hasat edilen meyvelere 10°C sıcaklıkta 24 saat süreyle farklı dozlarda 1-MCP uygulamaları [Kontrol; 156,25 ppb; 312,5 ppb; 625 ppb] yapılmıştır. Meyve örnekleri normal atmosfer (NA) depolarda 0±0.5o C sıcaklık ve %90±5 oransal nem koşullarında, 120 gün süreyle depolanmışlardır. Soğuk depodan 1 ay aralıklarla çıkartılan meyvelerde ağırlık kaybı, meyve kabuk rengi, sertlik, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik, solunum oranı ve etilen üretimi analizleri yapılmıştır. Uygulamaların raf ömrü üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla soğuk depodan çıkarılan meyveler 7 gün 20°C sıcaklık ve %60±5 oransal nemdebekletildikten sonra ve aynı kalite analizleri yapılmıştır. 1-MCP uygulmaları depolama süresince ağırlık kaybı, meyve eti sertliği, meyve rengi, meyvenin etilen üretim miktarı, meyvenin solunum hızı üzerine etkili olmuştur. Genel olarak, sonuçlar 1-MCP'nin depolama sırasında elma kalitesini koruma da önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Starking Delicious, Elma, 1-Methylcyclopropene, Muhafaza, Mahaan
  • Blankenship SM and Dole JM, 2003. 1-Methylcyclopropene: a review. Postharvest Biology and Technology, Vol., 28:1-25.Çalhan Ö, Eren İ, Onursal CE, Güneyli A, 2012. Granny Smith Elma Çeşidin Dinamik Kontrollü Atmosferde (DKA) Depolanması. Bahçe Bilimi Yayın no: 3, V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül, İzmir, sayfa: 145-152.Çalhan Ö, Eren İ, Onursal CE, Güneyli A, Emre M, Öztürk FP, 2013. Antalya (Korkuteli-Elmalı) Bölgesinde Elmalara 1-MCP (SmartFresh™) Uygulamaları ve Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (1):21-25.Ekici N, Kaynaş K, Sakaldaş M, Gündoğdu MA, Öndeş A, 2012. Granny Smith elma çeşidinde hasat sonrası 1-methylcyclopropene protabs uygulamalarının depolama süresince kaliteye olan etkileri. Bahçe Bilimi Yayın no: 3, V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül, İzmir, sayfa: 267-272.Eren İ, Pektaş M, Özongun Ş, 2008. Granny Smith elma çeşidinde 1-MCP uygulamasının raf ömrü üzerine etkisi. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. S: 339-344.Eren İ, Çalhan Ö, 2011. Hasat ve hasat sonrası teknolojileri. In: Elma Kültürü (ed- Akgül, H. Kaçal, E., Öztürk, F.P., Özongun, Ş., Atasay, A. Öztürk, G.). Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü yayın No:37. Fan X, Mattheis JP, Blankenship S, 1999. Development of superficial scald, coreflush, and peel greasiness is reduced by MCP. J. Agric. Food Chem., 47: 3063–3068.Fan X, Mattheis JP, 2001. 1-Methylcyclopropene and storage temperature influence responses of ‘Gala’ apple fruit to gamma irridation. Postharvest Biology and Technology 23(2): 143-151.FAO 2016. fasostat3.fao.org erişim tarihi 21.03.2016 ve 15:08Jung SK, Watkins CB, 2008. Superficial scald control after delayed treatment of apple fruit with diphenylamine (DPA) and 1-methylcyclopropene (1-MCP). Postharvest Biology and Technology, 50, 45–52.Karaçalı İ, 2009. Bahçe ürünlerinin muhafaza ve pazarlanması. Ege Üniv. Zir. Fak. Yayın no: 494, İzmir.Karaşahin (Yıldırım) I, Erkan M, Pekmezci M, Şahin G, Selçuk N, 2008. Farklı 1-Methylcyclopropene (1-MCP) dozlarının ‘Granny Smith’ elma çeşidinde derim sonrası fizyolojisi üzerine etkileri. Bahçe ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. S:345-353.Kaynaş K, Ekici N, Sakaldaş M, Rodoplu N, 2012. Fuji Zhen Aztec Elma Çeşidinde Hasat Sonrası 1- Methylcyclopropane Protabs Uygulamalarının Depolama Süresince Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. Bahçe Bilimi Yayın no: 3, V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül, İzmir, sayfa: 55-61.Özipek ve Köksal, 2012. Ankara koşullarında yetiştirilen Cooper 900 ve Gloster elma çeşitlerinin muhafaza üzerine 1Methylcyclopropene uygulamalarının etkisi. Bahçe Bilimi Yayın no: 3, V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül, İzmir, sayfa: 71-80.Sakaldaş M, Gündoğdu MA, Yalav F, Kaynaş K, 2012. Santa Maria armut çeşidinde hasat sonrası 1-Methylcyclopropene protabs uygulamalarının depolama süresince bazı kalite özelliklerine etkileri. Bahçe Bilimi yayın no: 3 s: 259-266.Saltveit ME, 2009. Measuring respiration. http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-20.pdf.Sisler EC, Serek M, 1997. Inhibitors of ethylene responses in plants at the receptor level: Recent developments. Physiol. Plant. 100: 577-582.TÜİK 2016. biruni.tuik.gov.tr erişim tarihi 21.03.2016 ve 15:00Watkins CB, 2006. 1-Methylcyclopropene (1-MCP) based Technologies for storage ve shelf life extension Int. J. Postharvest Technology ve Innovation, Vol. 1, No. 1, 2006 p:62-68. Watkins CB, Bowe JH, Walker VJ, 2000. Responses of early, mid, and late season apple cultivars to postharvest application of 1-MCP under air and controlled atmosphere conditions. Postharvest Biol. Tech. 19, 17-32.Zanella A, 2003. Control of apple superfical scald and ripening a comparison between 1-MCP and diphenylamine postharvest treatments. Initial low oxygen stress and ultra uow oxygen storage. Postharvest Biol. And technol. 27; 69-78.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8274-0680
Author: ATAKAN GÜNEYLİ (Primary Author)
Institution: ISPARTA EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: CEMİLE EBRU ONURSAL
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: TUBA SEÇMEN
Institution: ANTALYA BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Author: SEDA SEVİNÇ ÜZÜMCÜ
Institution: ISPARTA EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { meyve487704, journal = {Meyve Bilimi}, issn = {2148-0036}, eissn = {2148-8770}, address = {}, publisher = {Fruit Research Institute}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {15 - 28}, doi = {}, title = {Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi}, key = {cite}, author = {GÜNEYLİ, ATAKAN and ONURSAL, CEMİLE EBRU and SEÇMEN, TUBA and SEVİNÇ ÜZÜMCÜ, SEDA} }
APA GÜNEYLİ, A , ONURSAL, C , SEÇMEN, T , SEVİNÇ ÜZÜMCÜ, S . (2019). Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi. Meyve Bilimi , 6 (1) , 15-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/meyve/issue/50018/487704
MLA GÜNEYLİ, A , ONURSAL, C , SEÇMEN, T , SEVİNÇ ÜZÜMCÜ, S . "Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi". Meyve Bilimi 6 (2019 ): 15-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/meyve/issue/50018/487704>
Chicago GÜNEYLİ, A , ONURSAL, C , SEÇMEN, T , SEVİNÇ ÜZÜMCÜ, S . "Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi". Meyve Bilimi 6 (2019 ): 15-28
RIS TY - JOUR T1 - Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi AU - ATAKAN GÜNEYLİ , CEMİLE EBRU ONURSAL , TUBA SEÇMEN , SEDA SEVİNÇ ÜZÜMCÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Meyve Bilimi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 28 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-0036-2148-8770 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Meyve Bilimi Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi %A ATAKAN GÜNEYLİ , CEMİLE EBRU ONURSAL , TUBA SEÇMEN , SEDA SEVİNÇ ÜZÜMCÜ %T Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi %D 2019 %J Meyve Bilimi %P 2148-0036-2148-8770 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD GÜNEYLİ, ATAKAN , ONURSAL, CEMİLE EBRU , SEÇMEN, TUBA , SEVİNÇ ÜZÜMCÜ, SEDA . "Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi". Meyve Bilimi 6 / 1 (July 2019): 15-28 .
AMA GÜNEYLİ A , ONURSAL C , SEÇMEN T , SEVİNÇ ÜZÜMCÜ S . Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi. Meyve Bilimi. 2019; 6(1): 15-28.
Vancouver GÜNEYLİ A , ONURSAL C , SEÇMEN T , SEVİNÇ ÜZÜMCÜ S . Hasat sonrası 1-MCP uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinde Depolama ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisi. Meyve Bilimi. 2019; 6(1): 28-15.