Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 5 - 20, 29.06.2022
https://doi.org/10.55774/mikad.1076229

Abstract

Geleneksel Ramazan eğlenceleriyle ilgili ortaya çıkan gelişmelerin dinsel, inançsal, ekonomik ve toplumsal yönlerinin ağır bastığı, bu eğlencelerin turistik açıdan derinlemesine olarak pek irdelenmediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın meydana getirilmesindeki amaç, geleneksel Ramazan eğlencelerini turistik bir bakış açısıyla değerlendirmektir ve çalışma, Ramazan eğlencelerinin turizm açısından büyük bir potansiyelinin bulunduğunu ve oldukça kayda değer olduğunu vurgulamak yönünden önem arz etmektedir. Geleneksel Ramazan eğlencelerine ilişkin belli başlı bilgilerin turistik bakış açısıyla yorumlanması ve harmanlanması bağlamında çalışmanın temel çerçevesi ortaya konmaya çalışılmaktadır. Çalışma, teorik ağırlıklıdır. Çalışma sonucunda geleneksel Ramazan eğlencelerinin turistik açıdan önemli olduğu kanısına varılmakta ve Ramazan ayının manevi ikliminin, turistlerin geleneksel Ramazan eğlenceleri tercihlerine mevcut ve olası etkilerinin ele alınması önerilmektedir.

References

 • Aksoy, Y. (2018). Ramazan Eğlenceleri. Çankaya Gazetesi, http://www.cankayagazetesi.com/2018/05/ramazan-eglenceleri/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • AKWA. (t.y.). Ramazan Eğlenceleri, https://www.akwa.us/ramazan-eglenceleri/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Akyavaş, A. R. (2000). Âsitâne- Evvel Zaman İçinde İstanbul I. B. Akyavaş (Haz.), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Aşık, F. (2019). Osmanlı İstanbul’unda Ramazan Kültürü ve Ramazan Sofraları, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Ayverdi, İ. (2011). Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Balıkhane Nâzırı Ali Rıza. (t.y.). Bir Zamanlar İstanbul, N. A. Banoğlu (İlaveli Notlarla Baskıya Hazırlayan) Tercüman Yayınları, 1001 Temel Eser Dizisi, Sayı 11.
 • Bu Şehr-i İstanbul ki. (1972). Ş. Kutlu (Der). İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Çedikçi, T. (2008). Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği, Müzikaller, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • De Nerval, G. (1974). Muhteşem İstanbul, R. Özdek (Çev.), İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Demir, U. (2020). Türkiye’de Modernleşme, Toplumsal Değişim ve Ramazan Ayı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Demirci, E. Ş. (2021). Eski Ramazanlarda Çocuk Oyunları, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 119-138.
 • DERSHANE.TV. (t.y.). Ramazan Ayında Düzenlenen Geleneksel Eğlencelerin Birlik ve Beraberlik Ruhunu Canlı Tuttuğunu Söyleyebilir Misiniz? https://www.dershane.tv/ramazan-ayinda-duzenlenen-geleneksel-eglencelerin-birlik-ve-beraberlik-ruhunu-canli-tuttugunu-soyleyebilir-misiniz/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Düzenli, M. B. ve Çukurlu, T. (2021). Enderunlu Fazıl’ın Ramazaniyye Türü Şiirlerinde Yer Alan Tipler ve Kültürel Unsurlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 695-713.
 • Eğlence Organizasyonu. (t.y.). Ramazan Gösterileri, https://www.eglenceorganizasyonu.com.tr/blog/haber-duyuru/ramazan-gosterileri.html [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Erkul, R. (2013). Mizah Bağlamında Sabit ile Nedim’in Ramazaniyeleri, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(01), 446-456.
 • Günay, H. M. (t.y.). Ramazan. TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ramazan [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Kaya, N. (2021). Kültürümüzde 7 Önemli Ramazan Ayı Hazırlıkları. [Blog Yazısı]. Beyruni, https://www.beyruni.com/ramazan-ayi-hazirliklari/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Kurt, A. (t.y.). Ramazan Eğlence Ayı Değil, İbadet Ayıdır. Gazete Esenler, http://www.gazeteesenler.com/ramazan-eglence-ayi-degil-ibadet-ayidir-h6315.htm [Erişim Tarihi: 06.02.2022].
 • Lewis, R. (1973). Osmanlı Türkiyesinde Gündelik Hayat (Âdetler ve Gelenekler), M. Poroy (Çev.), İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları.
 • mimarizm. (2008). Nerede O Eski Ramazanlar! https://www.mimarizm.com/makale/nerede-o-eski-ramazanlar_113713?sourceId=113726 [Erişim Tarihi: 06.02.2022].
 • Musahipzade, C. (1946). Eski İstanbul Yaşayışı, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Odabaşı, Y. ve Argan, M. (2009). Aspects of Underlying Ramadan Consumption Patterns in Turkey, Journal of International Consumer Marketing, 21(3), 203- 218.
 • Okay, O. (2002). Bir Başka İstanbul, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Özden, H. Ö. (2006). Türk Ramazan Kültürü, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12(30), 83-109.
 • Pinyataparty. (t.y.). Ramazan Organizasyonları, https://www.pinyataparty.com/ramazan-organizasyonlari/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • ramazanetkinlikleri.net. (t.y.). Ramazan Eğlencesi, http://www.ramazanetkinlikleri.net/ramazan_eglencesi.html [Erişim Tarihi: 06.02.2022].
 • Sabah. (2017). Geçmişten Günümüze Geleneklerle Ramazan, https://www.sabah.com.tr/magazin/2017/05/28/gecmisten-gunumuze-geleneklerle-ramazan [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Sakaoğlu, N. ve Akbayar, N. (1999). Binbir Gün Binbir Gece Osmanlı’dan Günümüze İstanbul’da Eğlence Yaşamı, İstanbul: Creative Yayıncılık.
 • Sandıkçı, O. ve Omeraki, S. (2007). Ramadan Festivals in Turkey. Material World, http://blogs.nyu.edu/projects/materialworld/2007/06/ramadanfestivalsinturkey.html [Erişim Tarihi: 29.06.2007].
 • Türker, A. ve Çelik, İ. (2014). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler, Yeni Fikir Dergisi, 6(12), 80-90.
 • Uygun, M. N. (2010). Kütahya’da Ramazan Musikisi, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 3(5), 108-119.
 • Yakıcı, A. (t.y.). Ramazan Ayının Kültürümüze Etkisi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=18452 [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Yazıcı, N. (2003). Maarif Dergisi Penceresinden Osmanlı Başkentinde 1892 Ramazanına Bir Bakış, İstem, (1), 49-60.
 • Yetim, G., Hastürk, G. ve Argan, M. (2020). Retro Temelli Ramazan Etkinlikleri: Nostalji Eğilimi, Akış Deneyimi, Etkinlik Tatmini, Boş Zaman Tatmini, Yaşam Tatmini ve Mutluluk Arasındaki İlişki, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3) 781-791.

Year 2022, Volume: 6 Issue: 1, 5 - 20, 29.06.2022
https://doi.org/10.55774/mikad.1076229

Abstract

References

 • Aksoy, Y. (2018). Ramazan Eğlenceleri. Çankaya Gazetesi, http://www.cankayagazetesi.com/2018/05/ramazan-eglenceleri/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • AKWA. (t.y.). Ramazan Eğlenceleri, https://www.akwa.us/ramazan-eglenceleri/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Akyavaş, A. R. (2000). Âsitâne- Evvel Zaman İçinde İstanbul I. B. Akyavaş (Haz.), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Aşık, F. (2019). Osmanlı İstanbul’unda Ramazan Kültürü ve Ramazan Sofraları, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Ayverdi, İ. (2011). Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Balıkhane Nâzırı Ali Rıza. (t.y.). Bir Zamanlar İstanbul, N. A. Banoğlu (İlaveli Notlarla Baskıya Hazırlayan) Tercüman Yayınları, 1001 Temel Eser Dizisi, Sayı 11.
 • Bu Şehr-i İstanbul ki. (1972). Ş. Kutlu (Der). İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Çedikçi, T. (2008). Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği, Müzikaller, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • De Nerval, G. (1974). Muhteşem İstanbul, R. Özdek (Çev.), İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Demir, U. (2020). Türkiye’de Modernleşme, Toplumsal Değişim ve Ramazan Ayı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Demirci, E. Ş. (2021). Eski Ramazanlarda Çocuk Oyunları, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 119-138.
 • DERSHANE.TV. (t.y.). Ramazan Ayında Düzenlenen Geleneksel Eğlencelerin Birlik ve Beraberlik Ruhunu Canlı Tuttuğunu Söyleyebilir Misiniz? https://www.dershane.tv/ramazan-ayinda-duzenlenen-geleneksel-eglencelerin-birlik-ve-beraberlik-ruhunu-canli-tuttugunu-soyleyebilir-misiniz/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Düzenli, M. B. ve Çukurlu, T. (2021). Enderunlu Fazıl’ın Ramazaniyye Türü Şiirlerinde Yer Alan Tipler ve Kültürel Unsurlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 695-713.
 • Eğlence Organizasyonu. (t.y.). Ramazan Gösterileri, https://www.eglenceorganizasyonu.com.tr/blog/haber-duyuru/ramazan-gosterileri.html [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Erkul, R. (2013). Mizah Bağlamında Sabit ile Nedim’in Ramazaniyeleri, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(01), 446-456.
 • Günay, H. M. (t.y.). Ramazan. TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ramazan [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Kaya, N. (2021). Kültürümüzde 7 Önemli Ramazan Ayı Hazırlıkları. [Blog Yazısı]. Beyruni, https://www.beyruni.com/ramazan-ayi-hazirliklari/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Kurt, A. (t.y.). Ramazan Eğlence Ayı Değil, İbadet Ayıdır. Gazete Esenler, http://www.gazeteesenler.com/ramazan-eglence-ayi-degil-ibadet-ayidir-h6315.htm [Erişim Tarihi: 06.02.2022].
 • Lewis, R. (1973). Osmanlı Türkiyesinde Gündelik Hayat (Âdetler ve Gelenekler), M. Poroy (Çev.), İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları.
 • mimarizm. (2008). Nerede O Eski Ramazanlar! https://www.mimarizm.com/makale/nerede-o-eski-ramazanlar_113713?sourceId=113726 [Erişim Tarihi: 06.02.2022].
 • Musahipzade, C. (1946). Eski İstanbul Yaşayışı, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Odabaşı, Y. ve Argan, M. (2009). Aspects of Underlying Ramadan Consumption Patterns in Turkey, Journal of International Consumer Marketing, 21(3), 203- 218.
 • Okay, O. (2002). Bir Başka İstanbul, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • Özden, H. Ö. (2006). Türk Ramazan Kültürü, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12(30), 83-109.
 • Pinyataparty. (t.y.). Ramazan Organizasyonları, https://www.pinyataparty.com/ramazan-organizasyonlari/ [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • ramazanetkinlikleri.net. (t.y.). Ramazan Eğlencesi, http://www.ramazanetkinlikleri.net/ramazan_eglencesi.html [Erişim Tarihi: 06.02.2022].
 • Sabah. (2017). Geçmişten Günümüze Geleneklerle Ramazan, https://www.sabah.com.tr/magazin/2017/05/28/gecmisten-gunumuze-geleneklerle-ramazan [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Sakaoğlu, N. ve Akbayar, N. (1999). Binbir Gün Binbir Gece Osmanlı’dan Günümüze İstanbul’da Eğlence Yaşamı, İstanbul: Creative Yayıncılık.
 • Sandıkçı, O. ve Omeraki, S. (2007). Ramadan Festivals in Turkey. Material World, http://blogs.nyu.edu/projects/materialworld/2007/06/ramadanfestivalsinturkey.html [Erişim Tarihi: 29.06.2007].
 • Türker, A. ve Çelik, İ. (2014). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler, Yeni Fikir Dergisi, 6(12), 80-90.
 • Uygun, M. N. (2010). Kütahya’da Ramazan Musikisi, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 3(5), 108-119.
 • Yakıcı, A. (t.y.). Ramazan Ayının Kültürümüze Etkisi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=18452 [Erişim Tarihi: 07.02.2022].
 • Yazıcı, N. (2003). Maarif Dergisi Penceresinden Osmanlı Başkentinde 1892 Ramazanına Bir Bakış, İstem, (1), 49-60.
 • Yetim, G., Hastürk, G. ve Argan, M. (2020). Retro Temelli Ramazan Etkinlikleri: Nostalji Eğilimi, Akış Deneyimi, Etkinlik Tatmini, Boş Zaman Tatmini, Yaşam Tatmini ve Mutluluk Arasındaki İlişki, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3) 781-791.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Oğuz ÇAM
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0003-3222-3367
Türkiye


Cengiz ÇELİK
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1917-6615
Türkiye

Publication Date June 29, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 6 Issue: 1

Cite

Bibtex @review { mikad1076229, journal = {Milli Kültür Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1331}, address = {}, publisher = {Bülent KARA}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {5 - 20}, doi = {10.55774/mikad.1076229}, title = {GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çam, Oğuz and Çelik, Cengiz} }
APA Çam, O. & Çelik, C. (2022). GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ . Milli Kültür Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 5-20 . DOI: 10.55774/mikad.1076229
MLA Çam, O. , Çelik, C. "GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ" . Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 6 (2022 ): 5-20 <https://dergipark.org.tr/en/pub/mikad/issue/70359/1076229>
Chicago Çam, O. , Çelik, C. "GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 6 (2022 ): 5-20
RIS TY - JOUR T1 - GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - OğuzÇam, CengizÇelik Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55774/mikad.1076229 DO - 10.55774/mikad.1076229 T2 - Milli Kültür Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 20 VL - 6 IS - 1 SN - 2587-1331- M3 - doi: 10.55774/mikad.1076229 UR - https://doi.org/10.55774/mikad.1076229 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Milli Kültür Araştırmaları Dergisi GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Oğuz Çam , Cengiz Çelik %T GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2022 %J Milli Kültür Araştırmaları Dergisi %P 2587-1331- %V 6 %N 1 %R doi: 10.55774/mikad.1076229 %U 10.55774/mikad.1076229
ISNAD Çam, Oğuz , Çelik, Cengiz . "GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ". Milli Kültür Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (June 2022): 5-20 . https://doi.org/10.55774/mikad.1076229
AMA Çam O. , Çelik C. GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. MİKAD. 2022; 6(1): 5-20.
Vancouver Çam O. , Çelik C. GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi. 2022; 6(1): 5-20.
IEEE O. Çam and C. Çelik , "GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİNİN TURİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ", Milli Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 5-20, Jun. 2022, doi:10.55774/mikad.1076229

DERGİMİZİN TÜRK DÜNYASINA BAKIŞI


Milli Kültür Araştırmaları Dergisi amacı ve kapsamı itibarıyla hedefleri "Turan Kurultayı" sonuçları ile paralel yöndedir ve bu hedefler doğrultusunda yayın yapmaktadır. TURAN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ..
Budapeşte, 13.08.2022


Sonuç bildirgesi ana teması: Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz..

Hedefi: 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır…

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte yakınlarında Bugac’ta düzenlenen TURAN KURULTAYI’nda Türk soyundan gelen Macar, Azeri, Avar, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kırgız,Kumuk, Moğol, Nogay, Oğuz, Özbek, Tatar, Tuva, Türkmen, Uygur ve Yakut boyları bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır…

1) Ümitlerimizi yeşerten Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulması memnuniyetle karşılanmıştır.

2) Bütün dünyaya adından bahsettiren Türk Devletler Teşkilatı daha aktif hâle getirilmelidir.

3) Bu bağlamda Türk Devletler Teşkilatının ikinci ve üçüncü halkaları mutlaka kurulmalıdır.

4) Teşkilatın kurulacak ikinci ve üçüncü halkalarında, “Türk Devletler Teşkilatında biz neden yokuz” diyen pek çok devlet gibi, Balkanlar’dan Moğolistan’a, Uyguristan’dan-Kore’ye kadar bütün akraba toplulukları yer almalıdır.

5) Bunun dışında; Özellikle Balkan Türkleri olmak üzere, Kamboçya’dan-Sri Lanka Türklerine, Pakistan ve Himalaya’daki Türklerden, Girit Türklerine, Libya’da ki Türklerden-Irak’taki Türkmenelindeki Türklere, Romanya Türklerinden-Kırım’a, Nijer’de yaşayan Tuaregler’den-Doğu Afrika’da ve Ortadoğu’da yaşayan Osmanlı Türkü’nün torunlarına, Sibirya’dan Kafkaslara, Tacikistan’a kadar hiçbir oba ve aşiretleri dışarıda bırakmadan temsilci alınması zarûrî olmuştur.

6) İşte öyle bir yapıya büründürülecek Türk Devletler Teşkilatı’nın önemli çalışması hâline gelen TURAN KURULTAYI için teklifimiz; bundan böyle dönüşümlü olarak her iki yılda bir diğer Türk Cumhuriyetlerinin birinde, olimpiyat oyunlarıyla, ekonomik ve kültürel oturumlarıyla kısaca her yönüyle icrâ edilmelidir.

7) Bugün Türk Devletler Teşkilâtının kurulması gibi; Turan Birliğini kurma mücâdelesi için, tam 100 yıl önce şehit düştüğü 4 Ağustos 1922’ye kadar, işgaldeki Türk Devletlerini kurtararak TURAN bayrağı altında biraraya getirmek isteyen Enver Paşa unutulmamalıdır. Anıtı dikilmeli, hayatı ve mücadelesi film yapılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır.

8)Türk Devletler Teşkilatının bünyesinde ortak ordu, ortak pazar ve ortak parlamento kurulmalı ve üçer aylık dönemlerde Macaristan Parlamentosunda toplanarak yapılan çalışmalar gözden geçirmelidir.

10) Yine TDT bünyesinde Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü,Türk Dünyası Akademisyenler Birliği, Türk Dünyası Tarım Birliği (hayvancılık dahil), Tür Dünyası Sağlık Teşkilatı ve Türk Dünyası Arama Kurtarma (TÜDAK) kurulmalıdır.

11) Türk Dünyası Ekomomik Formu iki yılda bir Türk Dünyasının kalbi konumundaki Aşkabat’ta yapılmalıdır.

12) Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları iki yılda bir Özbekistan’da icra edilmelidir.

13) Türk Dünyası Uzay Araştımaları Enstitüsü kurularak Kazakistan’da her yıl toplanmalıdır.

14) Türk Teknofest Festivali her yıl Türkiye’de yapılmalıdır.

15)Türk Dünyası Yüksek Öğrenim Kurumu kurulmalı, Türk Dünyasındaki üniversitelerin denkliği için üniversitelerde ıslah çalışmaları yapılmalıdır.

16) Türk Dünyası Hekimler Birliği Kurularak her yıl Azerbaycan’da biraraya gelmelidir.

17) Türk Dünyası Bilim Ödülleri düzenlenmeli ve iki yılda bir yapılan Turan Kurultayında sahiplerine takdim edilmelidir.

18) Türk Dünyası Film Festivali ve Türk Dünyası Erovizyon Müzik yarışmaları dönüşümlü olarak Kırgızistan’da birer yıl arayla yapılarak dereceye girenlere ödülleri verilmelidir.

19) Merkezi İstanbul’da olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği “iş birliği-güç birliği” kapsamında genişletilerek, en küçük belediyelere kadar bütün Türk Dünyasını kapsayacak şekilde dizayn edilmelidir.

20) Türk Dünyası Kültür, sanat, edebiyat çalıştayları yapılarak Türk Dünyasının ortak değerleri, özellikle Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Atilla, Timur, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi önemli şahsiyetler anlatılmalıdır.

21) “Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer” düsturuyla, Türk Dünyası ortak tarihi yeniden yazılmalıdır. Bunun İçin “Millî Tatihçiler Şurâsı” âcilen kurulmalıdır.

22) Başta Doğu Türkistan olmak üzere Musul-Kerkük, Kıbrıs, Kırım, Batı Trakya gibi Türk Bölgelerinin statüleri uluslararası platformlarda sürekli dile getirilerek, layık oldukları konuma gelene kadar dünya gündeminde kalmaları sağlanmalıdır.

Bütün dünya bilmelidir ki, 21. Yüzyıl Türk Asrı Olacaktır.

Turan Kurultayı Bilim Kurulu