Medical Research Reports
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2651-4184 | e-ISSN 2651-4184 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher M. Tayyib KADAK |


"Medical Research Reports" dergisinin öncelikli amacı tıp ve diş alanlarında yapılan, bilimsel açıdan nitelikli ve literatüre yeni bir katkı sunacak olan hem klinik araştırma hem deneysel araştırma hem de teorik çerçeveli makaleleri yayınlamaktır. Ayrıca, uygulamayı geliştirmek, bilgi paylaşımına katkıda bulunmak, eğitim ve araştırmanın sürekliliğini sağlamaktır. Derginin hedef kitlesi tıp ve diş alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan araştırmacı ve hekimlerdir.

"Medical Research Reports" bağımsız, tarafsız, çift-kör gözden geçirme ilkeleri üzerine yayınlanmakta olan genel tıp dergisidir. "Medical Research Reports" dört (4) ayda bir yılda üç (3) kez yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. Bilim etiği çerçevesinde çift-kör hakemlik süreçleri, yayın süresinin sağlanması, hızlı gözden geçirme ilkesi ile hareket etmektedir.

Medical Research Reports

ISSN 2651-4184 | e-ISSN 2651-4184 | Period Tri-annual | Founded: 2017 | Publisher M. Tayyib KADAK |
Cover Image


"Medical Research Reports" dergisinin öncelikli amacı tıp ve diş alanlarında yapılan, bilimsel açıdan nitelikli ve literatüre yeni bir katkı sunacak olan hem klinik araştırma hem deneysel araştırma hem de teorik çerçeveli makaleleri yayınlamaktır. Ayrıca, uygulamayı geliştirmek, bilgi paylaşımına katkıda bulunmak, eğitim ve araştırmanın sürekliliğini sağlamaktır. Derginin hedef kitlesi tıp ve diş alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan araştırmacı ve hekimlerdir.

"Medical Research Reports" bağımsız, tarafsız, çift-kör gözden geçirme ilkeleri üzerine yayınlanmakta olan genel tıp dergisidir. "Medical Research Reports" dört (4) ayda bir yılda üç (3) kez yayınlanır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. Bilim etiği çerçevesinde çift-kör hakemlik süreçleri, yayın süresinin sağlanması, hızlı gözden geçirme ilkesi ile hareket etmektedir.

Volume 3 - Issue 3 - Dec 31, 2020
 1. Examining the Health Literacy Level of Individuals Applying to the Ophthalmology Clinic
  Pages 24 - 30
  Muhammed Mustafa BEYOĞLU, Abdullah BEYOĞLU
 2. An Examination of the Health Literacy Level of Patients Presenting at the Psychiatry Clinic
  Pages 31 - 40
  Celaleddin TURGUT, Muhammed Mustafa BEYOĞLU, Avşar DURUR
 3. Hair loss due to pregabaline: a case report
  Pages 41 - 45
  Celaleddin TURGUT, Alparslan Ali İZKİ
 4. Çocuklarda İdiopatik İntrakranial Hipertansiyon ( Psödotümör Serebri)
  Pages 46 - 53
  Abdullah BEYOĞLU, Ali MEŞEN
 5. SARS-CoV-2 Nedir, Bu Güne Nasıl Geldik?
  Pages 54 - 62
  Ahmet Furkan KURT, Rıdvan KARAALİ