Research Article
BibTex RIS Cite

ACCOUNTING FOR THE SENSITIVE POINTS OF THE WORLD: THE EXAMPLE OF THE STRAIT OF GIBRALTAR

Year 2023, Issue: 25, 33 - 54, 29.07.2023

Abstract

Accounting science can be used not only for financial events but also for all social events that allow measurement to take place. Although the results of wars concern all segments of society, it is possible to apply accounting science to these results. In times of war, it is very important to use resources effectively and efficiently. In wars, gains are a cost to the other side and losses are a gain to the other side. Throughout history, there have been cases of seizing the straits, one of the world's most important sea passages. One of these cases is the struggle and wars fought for the Strait of Gibraltar throughout history due to its strategic position in maritime trade. The aim of this study is to examine the Battle of the Strait of Gibraltar and its consequences and to subject the facts such as the way the war took place, its consequences and the continuation of its current situation to a cost analysis in terms of Spain, Britain and the world and to present the results to the reader's attention.

References

 • Baeza, J. V. (2021). Gibraltar in Spanish foreign policy: Brexit as an opportunity for a new approach. The Round Table, 110(3), 357-367.
 • Balık, İ. (2014). Limanlar ve Liman Yeri Seçimi. Kent Akademisi, 7(2), 37-48.
 • Baykal, R. (2012). Karma Taşımacılık Yaklaşımıyla Limanlar ve Terminaller. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Dittmer, J. (2021). Putting geopolitics in its place: Gibraltar and the emergence of strategic locations. Political Geography, 88, 1-10.
 • E.P. (1939). Gibraltar, Spain, and the Straits. Royal Institute of International Affairs, 16(9), 423-426.
 • Gold, P. (2009). The Tripartite Forum of Dialogue:Is this the Solution to the ‘Problem’of Gibraltar?, Mediterranean Politics, 14(1), 79-97.
 • Gibraltar Port Authority Handbook, (2018). https://www.gibraltarport.com/port-information/port-handbook (Erişim: 1.12.2022).
 • Holland, R. (2021). Gibraltar and the ‘British Mediterranean’: an overview. The Commonwealth Journal of International Affairs, 110(3), 320-332.
 • Koday, Z., Koday, S. ve Kaymaz, Ç.K. (2017). Dünyadaki Bazı Önemli Boğazlar ile Kanalların Coğrafi Özellikleri ve Jeopolitik Önemleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 879-910.
 • Lambert, D. (2005). 'As Solid as the Rock'? Place, Belonging and the Local Appropriation of Imperial Discoursein Gibraltar. Transactions of the Institute of British Geographers (Published by: Wiley on behalf of The Royal Geographical Society, New Series), 30(2), 206-220.
 • Leiceaga, J.L.M., Fragata, C. de ve Espana, A. de. https://revistamarina.cl/revistas/1986/5/mackinlay.pdf (Erişim: 2.12.2022).
 • Mert, E. (2019). Cebelitarık Boğazı Geçiş Rejimi ve Akdeniz'in Statüsü. Akdeniz Jeopolitiği (Mediterranean Geopolitics içinde) (ss.296-303). Hasret Çomak ve Burak Şakir Şeker (ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Najafi, M. ve Zolfagharinia, H. (2021). Pricing and quality setting strategy in maritime transportation: Considering empty repositioning and demand uncertainty. International Journal of Production Economics, 240, 1-37.
 • O’Callahgan, J. F. (2011). The Gibraltar Crusade (Castile and the Battle for the Strait). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Özgen, N. (2018). Geçmişten günümüze Dünya İlk Çağlardan Günümüze Dünya Tarihi. Ankara: Venedik Yayınları.
 • Plank, G. (2013). Making Gibraltar British in the Eighteenth Century. History, 98(3), 346-369. (Published by: Wiley).
 • Renta, L.N.D. (2008). Translated identities: writing between Morocco and Spain. The Journal of North African Studies, 13(4), 429-439.
 • Rothwell, D. R. (2009). Gibraltar, Strait of (Encyclopedia entries) https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e1172 (Erişim: 03.11.2022).
 • Şener, B. (2015). Tarihsel Boyutlarıyla Boğazlar’ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi. The Journal of Academic Social Science Studies, (35), 327-349.
 • Taşan, M. (2019). Türk Boğazları´ndan Gemi Geçişleri ve Geçiş Sürelerinin Analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Taşlıgil, N. (2004). İstanbul Boğazı’nın Ulaşım Coğrafyası Açısından Önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, (10), 1-18.
 • Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (1999). Ekonomik Coğrafya - Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Yercan, H. F. (1996). Liman İşletmeciliği ve Yönetimi. Mersin: Mersin Deniz Ticaret Odası Yayını.
 • Zaidi, S.S.A. (1966). Gibraltar. Pakistan Horizon, 19(2), 148-155. (Published by: Pakistan Institute of International Affairs).
 • https://dogrulugune.org/cebelitarik-bogazi-suveys-ve-panama-kanallarinin-yillik-gelirleriyle-ilgili-iddialar/ (Erişim: 23.11.2022).
 • https://www.historic-uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/History-of-Gibraltar/ (Erişim: 23.11.2022).
 • https://www.hurriyet.com.tr/galeri-cebelitarik-nerede-hangi-ulke-ve-kita-sinirlari-icinde-iste-cebelitarikin-haritadaki-konumu-hakkinda-bilgiler-41938683/3 (Erişim: 24.11.2022).
 • https://www.gibraltarport.com/port-information (Erişim: 25.11.2022).
 • https://www.gibraltarport.com/bunkering/general-information (Erişim: 25.11.2022).
 • https://www.gibraltarport.com/maritime-services/port-tariffs (Erişim: 25.11.2022).
 • https://www.gibraltarport.com/port-information/about-the-pga (Erişim: 25.11.2022).
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/tarik-b-ziyad (Erişim: 28.11.2022).
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/musa-b-nusayr (Erişim: 28.11.2022).
 • https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/ispanyadaki-kucuk-ingiltere-cebelitarik,-t3paG3qZUi_9fMQQMCk7A/1SZZzJe6KkGSQ4oWEzyECQ (Erişim: 28.11.2022).
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Cebelitar%C4%B1k_Bo%C4%9Faz%C4%B1.(Erişim: 22.11.2022).
 • https://www.worldshipping.org/top-50-ports (Erişim: 29.11.2022).

DÜNYANIN HASSAS NOKTALARININ MUHASEBESİ:CEBELİTARIK BOĞAZI ÖRNEĞİ

Year 2023, Issue: 25, 33 - 54, 29.07.2023

Abstract

Muhasebe bilimi sadece mali nitelikteki olaylar için değil, ölçümün gerçekleşmesine imkan sağlayan tüm sosyal olaylarda kullanılabilmektedir. Savaşlarda ortaya çıkan sonuçlar toplumun her kesimini ilgilendirmekle birlikte bu sonuçlara muhasebe biliminin uygulanabilmesi mümkündür. Savaş dönemlerinde kaynakları etkin ve verimli kullanabilmek oldukça önemlidir. Savaşlarda elde edilen kazançlar karşı tarafa bir maliyet, kayıplar ise karşı tarafa bir kazanç olarak geri dönmektedir. Tarih boyunca dünyanın önemli deniz geçitlerinden biri olan boğazları ele geçirme vak’ası ile karşılaşılmıştır. Bu vak’alardan biri de deniz ticaretinde sahip olduğu stratejik konumu gereğince tarih boyunca Cebelitarık Boğazı için verilen mücadele ve savaşlardır. Bu çalışmanın amacı, Cebelitarık Boğazı Savaşı ve sonuçlarını irdeleyip savaşın yaşanma biçimi, sonuçları ve mevcut durumunun devamı gibi gerçekleri İspanya, İngiltere ve dünya açısından maliyet analizine tabi tutmak ve sonuçlarını okuyucunun dikkatine sunmaktır.

References

 • Baeza, J. V. (2021). Gibraltar in Spanish foreign policy: Brexit as an opportunity for a new approach. The Round Table, 110(3), 357-367.
 • Balık, İ. (2014). Limanlar ve Liman Yeri Seçimi. Kent Akademisi, 7(2), 37-48.
 • Baykal, R. (2012). Karma Taşımacılık Yaklaşımıyla Limanlar ve Terminaller. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Dittmer, J. (2021). Putting geopolitics in its place: Gibraltar and the emergence of strategic locations. Political Geography, 88, 1-10.
 • E.P. (1939). Gibraltar, Spain, and the Straits. Royal Institute of International Affairs, 16(9), 423-426.
 • Gold, P. (2009). The Tripartite Forum of Dialogue:Is this the Solution to the ‘Problem’of Gibraltar?, Mediterranean Politics, 14(1), 79-97.
 • Gibraltar Port Authority Handbook, (2018). https://www.gibraltarport.com/port-information/port-handbook (Erişim: 1.12.2022).
 • Holland, R. (2021). Gibraltar and the ‘British Mediterranean’: an overview. The Commonwealth Journal of International Affairs, 110(3), 320-332.
 • Koday, Z., Koday, S. ve Kaymaz, Ç.K. (2017). Dünyadaki Bazı Önemli Boğazlar ile Kanalların Coğrafi Özellikleri ve Jeopolitik Önemleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 879-910.
 • Lambert, D. (2005). 'As Solid as the Rock'? Place, Belonging and the Local Appropriation of Imperial Discoursein Gibraltar. Transactions of the Institute of British Geographers (Published by: Wiley on behalf of The Royal Geographical Society, New Series), 30(2), 206-220.
 • Leiceaga, J.L.M., Fragata, C. de ve Espana, A. de. https://revistamarina.cl/revistas/1986/5/mackinlay.pdf (Erişim: 2.12.2022).
 • Mert, E. (2019). Cebelitarık Boğazı Geçiş Rejimi ve Akdeniz'in Statüsü. Akdeniz Jeopolitiği (Mediterranean Geopolitics içinde) (ss.296-303). Hasret Çomak ve Burak Şakir Şeker (ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Najafi, M. ve Zolfagharinia, H. (2021). Pricing and quality setting strategy in maritime transportation: Considering empty repositioning and demand uncertainty. International Journal of Production Economics, 240, 1-37.
 • O’Callahgan, J. F. (2011). The Gibraltar Crusade (Castile and the Battle for the Strait). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Özgen, N. (2018). Geçmişten günümüze Dünya İlk Çağlardan Günümüze Dünya Tarihi. Ankara: Venedik Yayınları.
 • Plank, G. (2013). Making Gibraltar British in the Eighteenth Century. History, 98(3), 346-369. (Published by: Wiley).
 • Renta, L.N.D. (2008). Translated identities: writing between Morocco and Spain. The Journal of North African Studies, 13(4), 429-439.
 • Rothwell, D. R. (2009). Gibraltar, Strait of (Encyclopedia entries) https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e1172 (Erişim: 03.11.2022).
 • Şener, B. (2015). Tarihsel Boyutlarıyla Boğazlar’ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi. The Journal of Academic Social Science Studies, (35), 327-349.
 • Taşan, M. (2019). Türk Boğazları´ndan Gemi Geçişleri ve Geçiş Sürelerinin Analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Taşlıgil, N. (2004). İstanbul Boğazı’nın Ulaşım Coğrafyası Açısından Önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, (10), 1-18.
 • Tümertekin, E. ve Özgüç, N. (1999). Ekonomik Coğrafya - Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Yercan, H. F. (1996). Liman İşletmeciliği ve Yönetimi. Mersin: Mersin Deniz Ticaret Odası Yayını.
 • Zaidi, S.S.A. (1966). Gibraltar. Pakistan Horizon, 19(2), 148-155. (Published by: Pakistan Institute of International Affairs).
 • https://dogrulugune.org/cebelitarik-bogazi-suveys-ve-panama-kanallarinin-yillik-gelirleriyle-ilgili-iddialar/ (Erişim: 23.11.2022).
 • https://www.historic-uk.com/HistoryMagazine/DestinationsUK/History-of-Gibraltar/ (Erişim: 23.11.2022).
 • https://www.hurriyet.com.tr/galeri-cebelitarik-nerede-hangi-ulke-ve-kita-sinirlari-icinde-iste-cebelitarikin-haritadaki-konumu-hakkinda-bilgiler-41938683/3 (Erişim: 24.11.2022).
 • https://www.gibraltarport.com/port-information (Erişim: 25.11.2022).
 • https://www.gibraltarport.com/bunkering/general-information (Erişim: 25.11.2022).
 • https://www.gibraltarport.com/maritime-services/port-tariffs (Erişim: 25.11.2022).
 • https://www.gibraltarport.com/port-information/about-the-pga (Erişim: 25.11.2022).
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/tarik-b-ziyad (Erişim: 28.11.2022).
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/musa-b-nusayr (Erişim: 28.11.2022).
 • https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/ispanyadaki-kucuk-ingiltere-cebelitarik,-t3paG3qZUi_9fMQQMCk7A/1SZZzJe6KkGSQ4oWEzyECQ (Erişim: 28.11.2022).
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Cebelitar%C4%B1k_Bo%C4%9Faz%C4%B1.(Erişim: 22.11.2022).
 • https://www.worldshipping.org/top-50-ports (Erişim: 29.11.2022).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Article
Authors

Suleyman YUKCU 0000-0002-1514-5953

Fatma TEMELLİ 0000-0001-7436-5289

Early Pub Date July 29, 2023
Publication Date July 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 25

Cite

APA YUKCU, S., & TEMELLİ, F. (2023). DÜNYANIN HASSAS NOKTALARININ MUHASEBESİ:CEBELİTARIK BOĞAZI ÖRNEĞİ. Muhasebe Ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi(25), 33-54.