Year 2016, Volume 2 , Issue 2, Pages 49 - 52 2016-12-14

SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION
MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN MELAMIN KAPLANMIŞ LİF LEVHA VE YONGA LEVHANIN VİDA TUTMA KAPASİTESİ

Bekir Cihad BAL [1] , Elif AKÇAKAYA [2] , Zeynep GÜNDEŞ [3]


Solid wood and wood-based composite panels are used to produce different types of furniture. In the connection points of furniture, some different types of fasteners, such as screws, minifix, and dowels, are used to assemble the parts of the furniture. Melamine-faced fiber board (MF-FB) and melamine faced particle board (MF-PB) are used extensively in the production of furniture. In this study, we determined the screw withdrawal strength and screw head pull-through of MF-FB and MF-PB. Tests were conducted on the surfaces and edges according to ASTM D1037-12. The data that were obtained indicated that the screw holding capacity of MF-PB was greater than that of MF-FB. Also, the screw holding capacity was greater on the surfaces of both MF-PB and MF-FB than it was on the edges. In addition, screw head pull-through was greater than that of direct screw withdrawal in both MF-PB and MF-FB. 

Masif odun ve odun esaslı kompozit levhalar farklı tiplerdeki mobilyaların üretimi için kullanılmaktadır. Mobilyanın bağlantı noktalarında, vida, minifiks ve kavela gibi bazı farklı tiplerde birleştirme elemanları mobilya parçalarını birleştirme için kullanılmaktadır. Melamin kaplanmış lif levha (MK-LL) ve melamin kaplanmış yonga levha (MK-YL) mobilya üretiminde büyük miktarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, MK-LL ve MK-YL’nın vida tutma direnci ve vida başı çıkma direnci belirlenmiştir. Testler levhaların yüzeylerinde ve kenarlarında, ASTM D1037-12 standardına göre yapılmıştır. Elde edilen veriler, MK-YL’nin vida tutma kapasitesinin MK-LL’ninkinden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun yanında, vida tutma kapasitesi yüzeylerde kenarlarda olduğundan daha yüksektir. Ayrıca, vida başı çıkma direnci hem MK-LL ve hem de MK-YL’de direk vida çıkma direncinden daha yüksekti.

 • ASTM D 1037-12, 2006, Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood, American Society of Testing and Materials.
 • Bal, B.C., Bektaş, İ, 2014, “Some mechanical properties of plywood produced from eucalyptus, beech, and poplar veneer”, Maderas-Cienc y Tecnol 16(1):99-108.
 • Bal BC, Efe FT, 2015, “Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Vida Dirençleri Üzerine Cam Elyaf Dokuma ile Güçlendirmenin Etkisi”, Düzce Üniversitesi, Ormancılık dergisi, 11 (2): 40-47.
 • Bal, BC, Kılavuz M, 2015, “İlk Mobilya”, Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, 2015 (özel sayı): 56-69.
 • Bal BC, Özdemir F, Altuntaş E, 2013, “Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Düzce üniversitesi Ormancılık Dergisi, 9 (2):14-22.
 • Bal BC, Bektaş İ, 2013, “Okaliptüs, kayın ve kavak soyma kaplamaları ile üretilen tabakalı kaplama kerestelerin bazı fiziksel özellikleri”, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 14 (1):25-35.
 • Carvalho AM, Lahr FAR, Bortoletto G. 2004, “Use of Brazilian eucalyptus to produce LVL panels”, Forest Prod J 2004; 54 (10):61-64.
 • Crochet T. 2004. “Designer’s Guide to Furniture Styles, Pearson Education”. NewJersey : s.n., 2004. s:4.
 • Demirkir, C., Çolakoglu, G. 2015. “The Effect of Grain Direction on Lateral Nail Strength and Thermal Conductivity of Structural Plywood Panels”, Maderas-Cienc y Technol, 17(4): 469-478.
 • Dinçel K, Işık Z. 1979, “Mobilya Sanat Tarihi”, Öğretmen kitapları: 146, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.
 • Erdem T., 2007, “Mobilya tarihine genel bir bakış ve Art Deco”, Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kurtoğlu A. 1969, “Mobilya Stillerinin Tarihi Gelişimi”, İÜ, Orman Fakültesi Dergisi. 1986, Cilt 19 (3): 70-81.
 • Nemli G, Kalaycıoğlu H, 1999, “Melamin Emdirilmiş Kağıtlarla Kaplamanın Yongalevha Teknik özelliklerine Etkileri”, Tr J of Agriculture and Forestry, 23(1); 25-31.
 • Örs, Y., Özen, R., & Doğanay, S. (1998). “Mobilya Üretiminde kullanılan ağaç Malzemenin Vida Tutma Dirençleri”. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 22, 29-34.
 • Örs, Y., Efe H.,, Demirci, S. (2004). “Mobilya endüstrisinde kullanılan ahşap levhaların soket–vida tutma yetenekleri”. Politeknik Dergisi, 7(1):63-69.
 • Özkaraman SM. 2004. “Türkiye’de 1800-2004 yılları arasındaki değişim süreci içinde tasarımı etkileyen faktör ve bir örnek olarak mobilya üretimi modeli”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, basılmamış.
 • TS EN 322. 1999. Wood-based panels- Determination of moisture content, TSE, Ankara.
 • TS EN 323. 1999. Wood based panels-Determination of density. TSE, Ankara.
 • URL1. “Orkney jar the heritage of the Orkney Islands”, http://www.orkneyjar.com/, son erişim tarihi; 07.02.2015.
 • URL2. “Skara Brae: Home of the World's Oldest Furniture”, http://www.bedroomfurniturespot.com/ , son erişim tarihi: 07.02.2015.
 • Vassiliou, V., Barboutis, I. (2005). “Screw withdrawal capacity used in the eccentric joints of cabinet furniture connectors in particleboard and MDF”. Journal of Wood Science, 51(6), 572-576.
 • Wang, X., Salenikovich, A., & Mohammad, M. (2007). “Localized density effects on fastener holding capacities in wood-based panels”, Forest products journal, 57(1/2), 103.
Subjects Engineering
Published Date December
Journal Section Journals
Authors

Author: Bekir Cihad BAL

Author: Elif AKÇAKAYA

Author: Zeynep GÜNDEŞ

Dates

Publication Date : December 14, 2016

Bibtex @research article { muglajsci283618, journal = {Mugla Journal of Science and Technology}, issn = {2149-3596}, address = {}, publisher = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {49 - 52}, doi = {10.22531/muglajsci.283618}, title = {SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION}, key = {cite}, author = {Bal, Bekir Cihad and Akçakaya, Elif and Gündeş, Zeynep} }
APA Bal, B , Akçakaya, E , Gündeş, Z . (2016). SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION . Mugla Journal of Science and Technology , 2 (2) , 49-52 . DOI: 10.22531/muglajsci.283618
MLA Bal, B , Akçakaya, E , Gündeş, Z . "SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION" . Mugla Journal of Science and Technology 2 (2016 ): 49-52 <https://dergipark.org.tr/en/pub/muglajsci/issue/26983/283618>
Chicago Bal, B , Akçakaya, E , Gündeş, Z . "SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION". Mugla Journal of Science and Technology 2 (2016 ): 49-52
RIS TY - JOUR T1 - SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION AU - Bekir Cihad Bal , Elif Akçakaya , Zeynep Gündeş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.22531/muglajsci.283618 DO - 10.22531/muglajsci.283618 T2 - Mugla Journal of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 52 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-3596- M3 - doi: 10.22531/muglajsci.283618 UR - https://doi.org/10.22531/muglajsci.283618 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Mugla Journal of Science and Technology SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION %A Bekir Cihad Bal , Elif Akçakaya , Zeynep Gündeş %T SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION %D 2016 %J Mugla Journal of Science and Technology %P 2149-3596- %V 2 %N 2 %R doi: 10.22531/muglajsci.283618 %U 10.22531/muglajsci.283618
ISNAD Bal, Bekir Cihad , Akçakaya, Elif , Gündeş, Zeynep . "SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION". Mugla Journal of Science and Technology 2 / 2 (December 2016): 49-52 . https://doi.org/10.22531/muglajsci.283618
AMA Bal B , Akçakaya E , Gündeş Z . SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION. Mugla Journal of Science and Technology. 2016; 2(2): 49-52.
Vancouver Bal B , Akçakaya E , Gündeş Z . SCREW-HOLDING CAPACITY OF MELAMINE-FACED FIBERBOARD AND PARTICLEBOARD USED IN FURNITURE PRODUCTION. Mugla Journal of Science and Technology. 2016; 2(2): 49-52.