PDF BibTex RIS Cite

Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Year 2004, Issue: 13, 1 - 18, 01.12.2004

Abstract

Bu çalışmanın amacı kendilerini diğer bireylerle kıyaslamaları bağlamında lise öğrencilerinin sosyal karşılaştırma ve depresyon düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve yaşanılan yer açısından karşılaştırmaktır. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Trabzon ilindeki beş farklı lisede tesadüfi seçimle 300 kişi üzerinde (150 kız; 150 erkek) araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS programı kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için t testi ve "varyans analizi", değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için "korelasyon"; grup farklılıklarının kaynağını belirlemek için karşılaştırma sonrası ranj testi Tukey HSD kullanılmıştır. Sosyal karşılaştırma üzerinde sınıf düzeyi ve sosyo-ekonomik düzeyler arasında; depresyon üzerinde ise cinsiyet, sosyo-ekonomik düzeyler ve yaşanılan yerler arasında farklılığa rastlanmıştır. Araştırma sonuçları önceki bulgular ışığında sosyal karşılaştırma ve depresyon kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

Year 2004, Issue: 13, 1 - 18, 01.12.2004

Abstract

The aim of this study is to compare the relationships between high school students' social comparison and depression levels. Gender, grade, SES and place of residence differencess were also searched in this context. For this purpose 300 (150 females; 150 males) students are randomly recruited from five different high schools in Trabzon. Main instruments are Information Gathering Form, Social Comparison and Beck Depression Inventory. For data analyses were used SPSS for WINDOWS. The group differencess were tested by t-test and F statistics with Tukey HSD post comparison range test. Correlational statistics was also employed to search for relationships among all variables. The findings showed that the grades and SES differences exist on social comparison; gender, SES and place of residence differences on depression. The results are discussed in the light of previous findings and in the context of social comparison and depression, conducting future research for implications as well.

Details

Other ID JA53EP76CG
Journal Section Articles
Authors

ATILGAN ERÖZKAN This is me

Publication Date December 1, 2004
Published in Issue Year 2004 Issue: 13

Cite

Bibtex @ { musbed250333, journal = {Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-7824}, address = {Muğla Üniversitesi Kötekli Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 48000 Muğla}, publisher = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2004}, number = {13}, pages = {1 - 18}, title = {Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Erözkan, ATILGAN} }
APA Erözkan, A. (2004). Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (13) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/musbed/issue/23499/250333
MLA Erözkan, A. "Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi" . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/musbed/issue/23499/250333>
Chicago Erözkan, A. "Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - ATILGANErözkan Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - IS - 13 SN - 1302-7824- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %A ATILGAN Erözkan %T Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2004 %J Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-7824- %V %N 13 %R %U
ISNAD Erözkan, ATILGAN . "Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi". Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 13 (December 2004): 1-18 .
AMA Erözkan A. Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. İLKE. 2004; (13): 1-18.
Vancouver Erözkan A. Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2004; (13): 1-18.
IEEE A. Erözkan , "Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 13, pp. 1-18, Dec. 2004