PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları

Year 2004, Issue 12, 13 - 38, 01.12.2004

Abstract

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca geçirdikleri sınav yaşantıları bağlamında sınav kaygıları ve başaçıkma davranışlarını cinsiyet, sınıf düzeyleri, bölüm ve öğrenim görülmekte olan yer açısından karşılaştırmaktır. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Ana Kampus Matematik, Fizik, Kimya Bölümleri ile Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe, Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenlikleri ve Beden Eğitimi ve Spor, Resim-İş, Müzik Öğretmenlikleri gibi farklı kategorilerde tesadüfi seçimle 360 kişi üzerinde (180 kız; 180 erkek) araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Bilgi Toplama Formu, Sınav Tutum Envanteri ve Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS programı kullanılmıştır. Gruplar arası farklılığı belirlemek için t testi ve "varyans analizi", değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için "korelasyon"; grup farklılıklarının kaynağını belirlemek için karşılaştırma sonrası ranj testi Tukey HSD kullanılmıştır. Sınav kaygısına ilişkin "kuruntulu" tutumlar üzerinde cinsiyetler ve sınıf düzeyleri arasında, "duyuşsallık" tutumları üzerinde bölümler ve öğrenim görülmekte olan yer arasında; stresle başaçıkma tutumlarına ilişkin "dış yardım arama" ve "kaçma/duygusal-eylemsel" boyutları üzerinde cinsiyetler ve sınıf düzeyleri arasında, "aktif planlama" boyutu üzerinde öğrenim görülmekte olan yer ve bölümler arasında farklılığa rastlanmıştır. Araştırma sonuçları önceki bulgular ışığında sınav kaygısı ve başaçıkma davranışları kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda tartışılmıştır.

University Student’s Test Anxiety and Coping Behaviours

Year 2004, Issue 12, 13 - 38, 01.12.2004

Abstract

The aim of this study is to compare the relationships between university students' test anxiety -in the context of university students' gained test experiences during school periods- and coping styles. Gender, grade, department and school's place differencess were also searched in this context. For this purpose 360 (180 females; 180 males) students are randomly recruited from Karadeniz Technical University Campus and Fatih Faculty of Education's various departments. Main instruments are Information Gathering Form, Test Anxiety Inventory and Coping Styles Inventory. For data analysis were used SPSS for WINDOWS. The group differencess were tested by t-test and F statistics with Tukey HSD post comparison range test. Correlational statistics was also employed to search for relationships among all variables. The findings showed that the gender and grade level differences exist on worry attitudes; department and school's place differencess on emotionality attitudes of test anxiety. There are also gender and grade level differencess on external help seeking and emotional disengagement; department and school's place differencess on active planning of coping styles. The results are discussed in the light of previous findings and in the context of test anxiety and coping styles, conducting future research for implications as well.

Details

Other ID JA53EZ26ED
Journal Section Articles
Authors

ATILGAN ERÖZKAN This is me

Publication Date December 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Issue 12

Cite

Bibtex @ { musbed250395, journal = {Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-7824}, address = {Muğla Üniversitesi Kötekli Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 48000 Muğla}, publisher = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2004}, number = {12}, pages = {13 - 38}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları}, key = {cite}, author = {Erözkan, ATILGAN} }
APA Erözkan, A. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (12) , 13-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/musbed/issue/23501/250395
MLA Erözkan, A. "Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları" . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004 ): 13-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/musbed/issue/23501/250395>
Chicago Erözkan, A. "Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları". Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2004 ): 13-38
RIS TY - JOUR T1 - University Student’s Test Anxiety and Coping Behaviours AU - ATILGANErözkan Y1 - 2004 PY - 2004 N1 - DO - T2 - Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 38 VL - IS - 12 SN - 1302-7824- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları %A ATILGAN Erözkan %T Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları %D 2004 %J Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-7824- %V %N 12 %R %U
ISNAD Erözkan, ATILGAN . "Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları". Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 12 (December 2004): 13-38 .
AMA Erözkan A. Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları. İLKE. 2004; (12): 13-38.
Vancouver Erözkan A. Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2004; (12): 13-38.
IEEE A. Erözkan , "Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ve Başaçıkma Davranışları", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 12, pp. 13-38, Dec. 2004