Research Article
BibTex RIS Cite

Edebiyatımızın Klasik Döneminde Aksaray Şairleri ve Aksaray’da Şiir Ortamı

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 53 - 84, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245564

Abstract

Klasik dönemde Aksaray’da eser vermiş şairlerin en belirgin özelliği birçoğunun tasavvuf muhitlerinden çıkmış olmalarıdır. Bu dönemde şiirleri ile öne çıkan isimler çoğunlukla tasavvufî çevrelerin önemli şahsiyetleri olarak temâyüz ederler. Bu şairlerin çoğu şiir vadisinin dışında dinî ilimlerle de uğraşmış, bu alanlarda da eserler vermişlerdir. İlim sahasının önde gelen isimleri de olan bu şairlerin bir kısmının Türkçe gibi Arapça ve Farsça’ya da hâkim oldukları görülmektedir. Klasik dönemde Aksaray’da yaşamış şairler tarafından tasavvufî düşünce temelinde, çoğunlukla sanat kaygısı güdülmeksizin telif edilen şiirler, dinî ve hikemî hakikatlerin aktarıldığı araçsal metinlerdir. Bununla birlikte yaşanılan dönemin sosyal problemlerinin dile getirildiği şiirler de mevcuttur. Bu çalışmada klasik dönemde Aksaray’da yaşamış şairler ve eserleri ele alınmış, elde edilen bilgiler doğrultusunda Aksaray’daki şiir ortamına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Aksaray Poets in Turkish Classical Poetry and Peotical Envi-ronment in Aksaray

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 53 - 84, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245564

Abstract

Most prominent feature of poets who lived and composed in Aksaray is their relation with mystic circles. Many important poets in this era were prominent figures in these circles. These poets were also interested in religious sciences and they wrote books in these areas. It is known that some of these poets were writing poetry in Persian and Arabic languages as well as Turkish. Poems written in classical period in Aksaray didn’t mostly pursue artistic concerns but were instrumentals to transfer religious realities and wisdom. Besides, there are poems that express social problems of the era. In this paper, we will examine poets who lived in classical period in Aksaray and their poems and we will evaluate this information to present a general view of poetical environment in the city.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Murat Ak

Publication Date June 30, 2016
Submission Date February 5, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 5

Cite

ISNAD Ak, Murat. “Edebiyatımızın Klasik Döneminde Aksaray Şairleri Ve Aksaray’da Şiir Ortamı”. Mütefekkir 3/5 (June 2016), 53-84. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245564.

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.