Research Article
BibTex RIS Cite

Siyasetnâmelerde Devlet Başkanı-Devlet-Halk/Teba İlişkisinde Metaforik Kullanımlar

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 85 - 99, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245565

Abstract

İslam siyaset düşünce tarihinde siyasetname türü eserler yazılmıştır. Bunlar sade dille yazılan, sultana veya sultanlara yazılmış ve onlara öğüt verici nitelikteki eserlerdir. Eserlerde, sultanın ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği ve tebaya nasıl davranacağı ve halk arasında adalet duygusunu nasıl sağlayacağı ele alınıp işlenmeye çalışılır. Bu eserlerin siyasal sistem olarak tek kişilik yönetimi (monarşi) de önceler nitelikte olduğu söylenebilir. Burada sultan, devlet ve halk için sık sık metaforlara başvurulmuştur. Sultan için Allah’ın gölgesi, çoban, gemi kaptanı, bahçıvan, ağacın gövdesi, güneş; devlet için ise bunların karşılığı olarak; sürü, gemi, ağaç, bahçe vb. metaforik ifadeler olarak sunulur.

Metaphorical Usages Of President-State-Public/Vassal Relation-ship In Siyasetname

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 85 - 99, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245565

Abstract

Siyasetname type of works (book of goverment) have been written in the history of Islamic political thought. These are written in a plain language and written works of a cautionary nature for them to the Sultan. These Works Express the features the Sultan should have and will ensure a sense of justice among the people to be processed and handled. These Works also advocate single management as a political system (monarchy). In these works sultan, state, public and folk were often resorted with metaphors. The shadow of the Almighty, the shepherd, the captain of the ship, gardener, tree trunk, the sun are the metaphors used for the sultan; as to the state; lot, ship, tree, garden, etc. metaphorical expressions are used.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Yakup Akyüz

Publication Date June 30, 2016
Submission Date January 14, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 5

Cite

ISNAD Akyüz, Yakup. “Siyasetnâmelerde Devlet Başkanı-Devlet-Halk/Teba İlişkisinde Metaforik Kullanımlar”. Mütefekkir 3/5 (June 2016), 85-99. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245565.

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.