Research Article
BibTex RIS Cite

Trafik Kazaları ve Kader İlişkisi -Dua, Sadaka ve Tevekkül Bağlamında-

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 129 - 155, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245567

Abstract

Trafikte kargaşa olmaması için konulan kurallar vardır. Bunlara uyulmaması durumunda trafik kazaları denilen üzücü olaylar olabilmektedir. Allah her şeyi bir çeşit sebeplere bağlamış, insan bu sebepleri yerine getirirse Yaratıcı da, kulun özgür iradesine bağlı olarak yaratmaktadır. Bu bir ilâhî kanundur yani kaderdir. Trafik kazaları kaderde var mıdır? Bizim irademizin ve tedbir almamızın etkisi ne kadar? İnsan, başına gelen kazaları dua ve sadaka ile önleyebilir mi? Ecel geldiği için mi kazalarda insanlar ölmektedir? gibi bir çok soru zihinlere gelmektedir. Bu makâlede trafik kazaları ve kaderle ilgili tartışmalar ile çözüm önerileri akaid ve kelâm ilmi çerçevesinde değerlendirilecektir.

Traffic Accidents And Destiny Relation -In Contex Prayers, Cha-rity And Resignation-

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 129 - 155, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245567

Abstract

There are established rules to avoid traffic Chaos. Failure to do so may result in traffic accidents which are sad events. God tied everything in this world to some reasons. Even though the humans fulfill these reasons, God creates them in accordance with the free will of the person. This is a divine law, that is, fate. Are traffic accidents fate? How much do our will and precautions affect this? With prayer and charity, can we prevent accidents that could happen to us? Do people die in traffic accidents because their life-spans expired? Such questions in people's minds may be a problem. This article will offer solutions to the discussions concerning traffic accidents and fate, within the framework of Islamic theology and creed.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Osman Oral

Publication Date June 30, 2016
Submission Date February 11, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 5

Cite

ISNAD Oral, Osman. “Trafik Kazaları Ve Kader İlişkisi -Dua, Sadaka Ve Tevekkül Bağlamında-”. Mütefekkir 3/5 (June 2016), 129-155. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245567.

Cited By

Tevekkülün Psikolojik Yansımaları
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Kasım Karataş
https://doi.org/10.30627/cuilah.545806

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.