Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Scientific İnterpretation and Change

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 195 - 223, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245570

Abstract

In the Holly Book Quran, which has been sent as a source of the true path for the man kind, different methods and styles were used in order to achieve this purpose. Especially the ayahs (verses) in which the existence of Allah and His power (Mighty & Majestic) are mentioned, samples were chosen from the man kinds’ present time so that they can find the truth by thinking. This method led the scientific approach to Quran and within Fahrettin Razi’s interpretation, it is seen that the ayahs were interpreted within the scope of scientific data. This method is still developing and today the ayahs are handled in the scope of scientific background information of all times and some changes in the interpretation of the ayah occurred due to variable scientific data. This case at first reflected on the interpretation as close interpretation and later on as the change of interpretation of ayah in respect to the change of scientific data. In this study our aim is to analyse the effect of scientific developments on the interpretation of the ayah in the scope of certain ayahs.

Bilimsel Tefsir ve Değişim

Year 2016, Volume: 3 Issue: 5, 195 - 223, 30.06.2016
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245570

Abstract

İnsanlığa hidayet kaynağı olarak indirilen Kur’an’da bu amaca ulaşmak için farklı metot ve üsluplar kullanılmıştır. Özellikle Allah’ın varlığı, birliği ve kudreti hakkındaki ayetlerde insanların düşünerek hakikati bulmaları için yaşadıkları dünyadan örnekler seçilmiştir. Bu metot Kur’an’a bilimsel yaklaşımın önünü açmış, Fahreddin Razi (ö. 606/1209)’den itibaren tefsirlerde ayetlerin bilimsel veriler çerçevesinde yorumlandığı görülmüştür. Günümüzde gelişimini devam ettiren bu metotta ayetler, her dönemdeki ilmî birikim çerçevesinde ele alınmış, değişen bilimsel veriler sebebiyle ayetin yorumunda da değişmeler meydana gelmiştir. Bu husus tefsire, önceleri lafzi olarak tefsir edilen ayetlerin daha sonra bilimsel açıdan ele alınması veya değişen ilmî verilerle ayetin mevcut bilimsel yorumunun değişmesi şeklinde yansımıştır. Bu çalışmadaki amacımız, belli ayetler çerçevesinde ilmî gelişmelerin ayetin yorumuna etkisini incelemektir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet KAYA

Publication Date June 30, 2016
Submission Date February 11, 2016
Acceptance Date June 27, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 3 Issue: 5

Cite

ISNAD Kaya, Mehmet . "Bilimsel Tefsir ve Değişim". Mütefekkir 3 / 5 (June 2016): 195-223 . https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245570

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.