Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Relations of the Hadith and History in the Islamic Historiography (Example of the Hijrah)

Year 2018, Volume 5, Issue 10, 307 - 342, 31.12.2018
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.506127

Abstract

One of the most important events in the history is the event of emigration (the hijrah). The Prophet (pbuh.), have recommended his companions whom were being crushed with the pressure from polytheists of Mecca, to move other places where they could live their religion freely. The first Muslims who followed the advice of the Prophet (pbuh.), had first migrated to Abyssinia and then to Medina. In the Qur’an, this sacred journey of theirs is praised. Although this phenomenon expresses the migration of Muslims from Mecca to Medina in a spatial perspective, it has affected the life of believers in various ways in the historical process. The Prophet Muhammad himself (pbuh.)who advised his companions to migrate, has also left Mecca with his friend Abu Bakr and despite all of the attempts of polytheists to stop them on thier way to Medina, they reached Medina where Islam was accepted and thus a new era for Islam had started. In this article the hadith which are available in both sources of the life of the prophet (sirah) and the hadith books under various topics in the hadith literature are compared. Building from our results it will be tried to determined whether it’s possible or not to write a Sirah with the hadith from hadith books just like in the example of Hijrah. Finally the relationship between the muhaddith and historian – ıf exists- will be analyzed.

İslâm Tarihinin Yazımında Hadis(çi)-Tarih(çi) İlişkisi -Hicret örneği-

Year 2018, Volume 5, Issue 10, 307 - 342, 31.12.2018
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.506127

Abstract

Tarihin en önemli olaylarından birisi de hiç şüphesiz hicret olayıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.), müşriklerin baskısı altında sıkıntı çeken ashabının daha rahat ibadet edebilecekleri yerlere hicret etmelerini tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bu tavsiyesine uyan ilk Müslümanlar önce Habeşistan’a ardından da Medine’ye hicret etmişlerdir. Kurân-ı Kerîm’de onların bu kutsal yolculuğundan övgüyle bahsedilmektedir. Her ne kadar bu olay mekânsal açıdan Müslümanların Mekke’den Medine’ye göçünü ifade etse de tarihi süreçte inananların hayatını çeşitli açılardan etkilemiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) ashabına hicreti tavsiye ettiği gibi kendisi de doğup büyüdüğü Mekke’den dostu Hz. Ebû Bekir ile yola çıkmış ve bu hicret yolculuğunda müşriklerin tüm engelleme ve tuzaklarına rağmen İslam’a kucak açan Medine’ye ulaşmış ve böylelikle İslam dini açısından yeni bir dönem başlamıştır. Bu çalışmada siyer kaynaklarıyla hadis edebiyatının değişik konuları altında serpilmiş bir şekilde bulunan hadisler mukayese edilerek hadis kaynaklarındaki bu haberlerle hicret örneğinde olduğu gibi bir siyer yazılıp yazılmayacağı araştırılacaktır. Yine bu bağlamda hadisçi-tarihçi ilişkisi –varsa- incelenecektir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Harun Reşit DEMİREL>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-6831-8934

Publication Date December 31, 2018
Submission Date November 14, 2018
Acceptance Date December 24, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 10

Cite

ISNAD Demirel, Harun Reşit . "İslâm Tarihinin Yazımında Hadis(çi)-Tarih(çi) İlişkisi -Hicret örneği-". Mütefekkir 5 / 10 (December 2018): 307-342 . https://doi.org/10.30523/mutefekkir.506127

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.