Journal of Engineering and Earth Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2536-4561 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Remzi BAŞARI |


Editör Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Ender Basari (mybd.editor@gmail.com, ender.basari@cbu.edu.tr)
Burak Yakıcı (mybd.editor@gmail.com, yakiicibrk@gmail.com)
Danışma ve Yayın Kurulu
Prof. Dr. Gürkan Özden (Dokuz Eylül Üniv.)

Prof. Dr. Selim Altun (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Seda Durukan (Celal Bayar Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fırat Pulat (İzmir Katip Çelebi Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Işık (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rifat Kahyaoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Melayib Bilgin (Aksaray Üniv.)

Dergi İndex Bilgisi

ASOS index

CiteFactor

INDEX COPERNICUS

ResearchBip - Academic Resource Index

SIS – Scientific Indexing Services


Amaç

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi, öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışmaların bilim dünyasına sunulmasnı amaçlamaktadır.

Kapsam

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarına ait özgün makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir.


Journal of Engineering and Earth Science

ISSN 2536-4561 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Remzi BAŞARI |
Cover Image


Editör Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Ender Basari (mybd.editor@gmail.com, ender.basari@cbu.edu.tr)
Burak Yakıcı (mybd.editor@gmail.com, yakiicibrk@gmail.com)
Danışma ve Yayın Kurulu
Prof. Dr. Gürkan Özden (Dokuz Eylül Üniv.)

Prof. Dr. Selim Altun (Ege Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Seda Durukan (Celal Bayar Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fırat Pulat (İzmir Katip Çelebi Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Işık (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rifat Kahyaoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Melayib Bilgin (Aksaray Üniv.)

Dergi İndex Bilgisi

ASOS index

CiteFactor

INDEX COPERNICUS

ResearchBip - Academic Resource Index

SIS – Scientific Indexing Services


Amaç

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi, öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışmaların bilim dünyasına sunulmasnı amaçlamaktadır.

Kapsam

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarına ait özgün makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir.