Short Communication
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 4, Issue 1, 55 - 64, 31.01.2019
https://doi.org/10.28978/nesciences.522640

Abstract

References

 • Aksay, C. S,, Ketenoğlu, O., & Kurt, L. (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 25, 29-42.
 • Avşar, D. (1999). Yeni bir Skifomedüz (Rhopilema nomadica)’ün dağılımı ile ilgili olarak Doğu Akdeniz’in fiziko-kimyasal özellikleri. Turkish Journal of Zoology, 23, 605-616.
 • Benesty, J., Chen, J., Huang,Y., & Cohen, I. (2009). Pearson Correlation Coefficient, Noise Reduction in Speech Processing. 2 rd edition, Springer, Berlin, Germany.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi, Ankara, Turkey.
 • Çalışkan, Z., Kurt, Ü., & Timur, M. (2017). İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü İlişkisinin Ekonometrik Analizi: Türkiye, Enscon. International Congress of Energy, Economy and Policy, 25-26 March, Istanbul.
 • Fışkın, R., & Zorba, Y. (2016). İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri ve Denizyolu Tarımsal Ürün Taşımacılığına Yansımaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 266-279.
 • Gangam, H., & Altunkaynak, B. (2017). Parametrik Olmayan Yöntemler. Seçkin Yayınları, 353-366.
 • Gucel, M., & Sakalli. (2018). Analysing Sea Surface Temperature Change in Gulf of Iskenderun from 1982 to 2015. Natural and Engineering Sciences, 3(2), 159-168.
 • Jonkeren, O. J., & Piet, B. R. (2011). Modal-split Effects of Climate Change: The Effect of Low Water Levels on the Competitive Position of Inland Waterway Transport in the River Rhine Area. Transportation Research Part A, 45, 1007-1019.
 • Kadıoğlu, M. (2001). Küresel İklim Değişimi ve Türkiye: Bildiğiniz Havaların Sonu. Güncel Yayıncılık, 98-108, 3. Baskı, İstanbul, Turkey.
 • Karaman, S., & Gökalp, Z. (2010). Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3, 59-66.
 • Koday, S. (1998). İskenderun Limanı. Türk Coğrafya Dergisi, 33, 211-235.
 • Koetse, M. J., & Rietveld, P. (2009). The Impact of Climate Change and Weather on Transport: An Overview of Empirical Findings. Transportation Research Part D., 14(3), 205-211.
 • Metin, İ. (2007). Denizyolu ile Yük Taşımacılığı Sektöründe Rekabet Analizi ve Bir Uygulama. (Tezsiz Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Turkey.
 • Sakalli, A. (2017). Sea Surface Temperature Change in the Mediterranean Sea under Climate Change : A Linear Model for Simulation of the Sea Surface Temperature Up to 2100. Appiled Ecology and Environmental Research, 15(1), 707-716.
 • Stamos, I. & Evangelos, M. (2014). A Review on Climate Change Adaptation Policies for The Transportation Sector. Munich Personal RePEc Archive, Paper No: 61535. Surowiecki, J. (2000). The box that launched a thousand ships. The New Yorker, 11 December, p. 46.
 • UNECE, United Nations Economic Commission for Europe, (2013). Climate Change Impacts and Adaptation for International Transport Networks. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/climate_change_2014.pdf (02.05.2016).
 • Turan, C., Erguden, D., & Gürlek, M. (2016). Climate Change and Biodiversity Effects in Turkish Seas. Natural and Engineering Sciences, 1(2), 15-24.
 • Türkes, M., Sümer, U. M., & Çetiner, G. (2000). Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları, 7-24,ÇKÖK Gn. Md., Ankara.

Investigation of Sea Surface Temperature Affecting on the Maritime Trade between 1999 and 2012 in the Gulf of Iskenderun

Year 2019, Volume 4, Issue 1, 55 - 64, 31.01.2019
https://doi.org/10.28978/nesciences.522640

Abstract

The effect of sea surface temperature changes between 1999 and 2012 were investigated on the amount of agriculture, food and energy loads that are supplied/discharged by maritime trade. In the nonparametric correlation analysis, it was determined that the SST changes between 1999 and 2012 did not directly affect the amount of food, agricultural and energy supplied / discharged to the port operators in the Gulf of Iskenderun. There was little change in the amount of agricultural raw materials from Iskenderun Gulf and the amount of energy raw material increased. In addition, the amount of food raw materials increased between 1999-2002, 2005-2007 and 2009-2012 and it was observed that it decreased in other years.

References

 • Aksay, C. S,, Ketenoğlu, O., & Kurt, L. (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 25, 29-42.
 • Avşar, D. (1999). Yeni bir Skifomedüz (Rhopilema nomadica)’ün dağılımı ile ilgili olarak Doğu Akdeniz’in fiziko-kimyasal özellikleri. Turkish Journal of Zoology, 23, 605-616.
 • Benesty, J., Chen, J., Huang,Y., & Cohen, I. (2009). Pearson Correlation Coefficient, Noise Reduction in Speech Processing. 2 rd edition, Springer, Berlin, Germany.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi, Ankara, Turkey.
 • Çalışkan, Z., Kurt, Ü., & Timur, M. (2017). İklim Değişikliği ve Ulaşım Sektörü İlişkisinin Ekonometrik Analizi: Türkiye, Enscon. International Congress of Energy, Economy and Policy, 25-26 March, Istanbul.
 • Fışkın, R., & Zorba, Y. (2016). İklim Değişikliğinin Tarım Üzerindeki Etkileri ve Denizyolu Tarımsal Ürün Taşımacılığına Yansımaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 266-279.
 • Gangam, H., & Altunkaynak, B. (2017). Parametrik Olmayan Yöntemler. Seçkin Yayınları, 353-366.
 • Gucel, M., & Sakalli. (2018). Analysing Sea Surface Temperature Change in Gulf of Iskenderun from 1982 to 2015. Natural and Engineering Sciences, 3(2), 159-168.
 • Jonkeren, O. J., & Piet, B. R. (2011). Modal-split Effects of Climate Change: The Effect of Low Water Levels on the Competitive Position of Inland Waterway Transport in the River Rhine Area. Transportation Research Part A, 45, 1007-1019.
 • Kadıoğlu, M. (2001). Küresel İklim Değişimi ve Türkiye: Bildiğiniz Havaların Sonu. Güncel Yayıncılık, 98-108, 3. Baskı, İstanbul, Turkey.
 • Karaman, S., & Gökalp, Z. (2010). Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3, 59-66.
 • Koday, S. (1998). İskenderun Limanı. Türk Coğrafya Dergisi, 33, 211-235.
 • Koetse, M. J., & Rietveld, P. (2009). The Impact of Climate Change and Weather on Transport: An Overview of Empirical Findings. Transportation Research Part D., 14(3), 205-211.
 • Metin, İ. (2007). Denizyolu ile Yük Taşımacılığı Sektöründe Rekabet Analizi ve Bir Uygulama. (Tezsiz Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Turkey.
 • Sakalli, A. (2017). Sea Surface Temperature Change in the Mediterranean Sea under Climate Change : A Linear Model for Simulation of the Sea Surface Temperature Up to 2100. Appiled Ecology and Environmental Research, 15(1), 707-716.
 • Stamos, I. & Evangelos, M. (2014). A Review on Climate Change Adaptation Policies for The Transportation Sector. Munich Personal RePEc Archive, Paper No: 61535. Surowiecki, J. (2000). The box that launched a thousand ships. The New Yorker, 11 December, p. 46.
 • UNECE, United Nations Economic Commission for Europe, (2013). Climate Change Impacts and Adaptation for International Transport Networks. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp5/publications/climate_change_2014.pdf (02.05.2016).
 • Turan, C., Erguden, D., & Gürlek, M. (2016). Climate Change and Biodiversity Effects in Turkish Seas. Natural and Engineering Sciences, 1(2), 15-24.
 • Türkes, M., Sümer, U. M., & Çetiner, G. (2000). Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri. Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları, 7-24,ÇKÖK Gn. Md., Ankara.

Details

Primary Language English
Subjects Marine and Freshwater Biology
Journal Section 4
Authors

Erdem KARPUZ This is me


Abdulla SAKALLİ This is me

Publication Date January 31, 2019
Application Date September 18, 2018
Acceptance Date November 24, 2018
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Karpuz, E. & Sakalli, A. (2019). Investigation of Sea Surface Temperature Affecting on the Maritime Trade between 1999 and 2012 in the Gulf of Iskenderun . Natural and Engineering Sciences , 4 (1) , 55-64 . DOI: 10.28978/nesciences.522640

                                                                                               We welcome all your submissions

                                                                                                             Warm regards,
                                                                                                      


All published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Link . Creative Commons License
                                                                                         NESciences.com © 2015