Year 2018, Volume 7 , Issue 3, Pages 1101 - 1106 2018-12-28

MİNERALOGY AND GEOCHEMİSTRY OF NİĞDE MASSİF METALLİC MİNERALİZATİONS
NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI

Sinan ALTUNCU [1] , Ali TÜMÜKLÜ [2] , F. Zafer ÖZGÜR [3]


Nigde Massif is the southest part of the CACC (Central Anatolian Crystalline Complex) which is composed of magmatic and metamorphic rocks. In the study area, formations of Nigde Group are Gumusler Formation which is composed mainly of gneiss and marble, Kaleboynu Formation which is composed of marble, gneiss and amphibolite, Asigedigi Formation which is composed of marble, gneiss and amphibolite, Sineksizyayla Metagabbro and Uckapili Granitoid. Sineksizyayla Metagabbro intrude the Gumusler and partly Kaleboynu Formations. Uckapili Granitoid cuts all the other units. Nigde Massif is covered by Early Pliocene Incesu Ignimbrite and Quaternary alluvium.

   Hydrothermal iron mineralizations located in the Nigde Massif are in the form of veins, veinlets and pocket filler in the marbles and schists. These iron mineralizations have settled as chimneys, rising to the surface in some places (Armutbeli). It is observed in the microscopic investigations that mineralizations show 3 separate features. These are:

1-       Lepidocrocites having radial, needle-like and fibrous structures,

2-       Aciniform goethites showing rhythmic alternation structures,

3-       Pyrite, chalcopyrite (malachite) and ores containing small amounts of native Cu and Au cutting these FeO minerals as veins and droplets.

   In geochemical investigations, Fe2O3 values of 15 iron ore samples in the Niğde Massif were found between 15.49% and 96.88% (average 66.28%), and Pb values were between 1.42% and 10% in 7 samples (average 4.09%), Zn values were between 0.43% -30.18% in 7 samples (average 13.49%), Sb values were 28.44% -31.45% in 2 samples (average 29.95%). 

Niğde masifi, magmatik ve metamorfik kayaçlardan oluşan Orta Anadolu Kristalin Kompleksi’ nin (OAKK) en güney ucunda yer almaktadır. İnceleme alanında Niğde Grubu’ na ait formasyonlar; genellikle gnays ve mermerden oluşan Gümüşler formasyonu, mermer, gnays ve amfibolitten oluşan Kaleboynu formasyonu, mermer, gnays ve amfibolitten oluşan Aşıgediği formasyonu, Sineksizyayla metagabrosu ve Üçkapılı granitoididir. Sineksizyayla metagabrosu Gümüşler ve kısmen Kaleboynu formasyonlarına sokulum yapmıştır. Üçkapılı granitoidi ise bütün diğer formasyonları kesmektedir. Niğde masifi Erken Pliyosen yaşlı İncesu ignimbiriti ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlarla örtülmüştür.

   Niğde Masifi içerisinde yer alan demir cevherleşmeleri hidrotermal olarak damar, damarcık ve cep dolgusu şeklinde mermer ve şistlerin içerisinde yer almaktadır. Bu demir cevherleşmeleri yer yer (Armutbeli) yüzeye kadar çıkarak düzensiz yığınlar şeklinde yerleşmiştir. Cevherleşmelerin mikroskobik incelemelerinde 3 ayrı özellik taşıdıkları gözlenmiştir. Bunlar:

1-       Işınsal, iğnemsi ve çubuksu yapılarda lepidokrokitler,

2-       Üzümsü yapılı (kel kafa) ve ritmik ardalanmalı yapılar içeren götitler,

3-       Bu FeO’leri damar ve damarcıklar şeklinde kesen pirit, kalkopirit (malahit) ve çok az miktarda nabit Cu ve Au içeren cevherler olarak tespit edilmiştir.

Jeokimyasal incelemelerde Niğde Masifi içerisinde görülen demir cevherlerine ait 15 adet örnekte Fe2O3 değerleri % 15,49-% 96,88 arasında olup ortalama % 66,28, Pb değerleri 7 adet örnekte % 1,42-% 10 arasında ortalama % 4,09, Zn değerleri 7 adet örnekte % 0,43-% 30,18 arasında ortalama % 13,49, Sb değerleri 2 adet örnekte %28,44-% 31,45 arasında ortalama % 29,95’tir. 

  • [1] AKMAN, O., ERLER, A., GÖNCÜOĞLU, M. C., GÜLEÇ, N., GEVEN, A., TÜRELİ, T. K., AND KADIOĞLU, Y. K., “Geochemical characteristics of granitoids along the western margin of the Central Anatolian Crystalline Complex and their tectonic implications”, Geol. J., 28, 371 – 382, 1993.
  • [2] GÜNCÜOĞLU, M.C., “Geologie des westlichen Niğde Massivs” Bonn Üniv. Doktora tezi, 181 s., 1977 (yayımlanmamış).
  • [3] KURT, H., KOÇAK, K., ASAN, K AND KARAKAŞ, M., “Petrogenesis of the Üçkapılı Granitoid and its Mafic Enclaves in Elmalı Area (Niğde, Central Anatolia, Turkey)”, Acta Geologica Sinica, Vol. 87, No:3, pp. 738-748, 2013.
  • [4] WHITNEY, D. L., AND DİLEK, Y., “Metamorphism during Alpine crustal thickening and extension in Central Anatolia, Turkey: The Niğde metamorphic core complex”, J. Petrol., 39, 1385 – 1403, 1998.
  • [5] WHITNEY, D. L., TEYSSIER, C., FAYON, A. K., HAMILTON, M. A., AND HEIZLER, M., “Tectonic controls on metamorphism, partial melting, and intrusion: Timing and duration of regional metamorphism and magmatism in the Niğde Massif, Turkey”, Tectonophysics, 376, 37 – 60, 2003.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Others
Authors

Orcid: 0000-0002-0863-4169
Author: Sinan ALTUNCU (Primary Author)

Orcid: 0000-0003-1215-8748
Author: Ali TÜMÜKLÜ

Orcid: 0000-0002-2584-8687
Author: F. Zafer ÖZGÜR

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { ngumuh502269, journal = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-6605}, address = {Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Merkez Yerleşke, Niğde}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1101 - 1106}, doi = {10.28948/ngumuh.502269}, title = {NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI}, key = {cite}, author = {Altuncu, Sinan and Tümüklü, Ali and Özgür, F. Zafer} }
APA Altuncu, S , Tümüklü, A , Özgür, F . (2018). NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 7 (3) , 1101-1106 . DOI: 10.28948/ngumuh.502269
MLA Altuncu, S , Tümüklü, A , Özgür, F . "NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI" . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 1101-1106 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ngumuh/issue/41776/502269>
Chicago Altuncu, S , Tümüklü, A , Özgür, F . "NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 (2018 ): 1101-1106
RIS TY - JOUR T1 - NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI AU - Sinan Altuncu , Ali Tümüklü , F. Zafer Özgür Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.28948/ngumuh.502269 DO - 10.28948/ngumuh.502269 T2 - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1101 EP - 1106 VL - 7 IS - 3 SN - -2564-6605 M3 - doi: 10.28948/ngumuh.502269 UR - https://doi.org/10.28948/ngumuh.502269 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI %A Sinan Altuncu , Ali Tümüklü , F. Zafer Özgür %T NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI %D 2018 %J Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2564-6605 %V 7 %N 3 %R doi: 10.28948/ngumuh.502269 %U 10.28948/ngumuh.502269
ISNAD Altuncu, Sinan , Tümüklü, Ali , Özgür, F. Zafer . "NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI". Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 7 / 3 (December 2018): 1101-1106 . https://doi.org/10.28948/ngumuh.502269
AMA Altuncu S , Tümüklü A , Özgür F . NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI. NÖHÜ Müh. Bilim. Derg.. 2018; 7(3): 1101-1106.
Vancouver Altuncu S , Tümüklü A , Özgür F . NİĞDE MASİFİ METALİK CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2018; 7(3): 1101-1106.