Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi
Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi

Yunus CERAN [1] , Süleyman KARAÇOR [2]


What the firms particularly first step desire to enter global competitive markets is making product differention. The firms making product differentation in order to ease new product entering to market and to be permanent, to increase the sale of products and to increase the services they offers to customers and in order to communicate with the customers existing and in the future, use advertisements for behaviours. Advertisement as an art of creating demand has such communication functions as giving information, convincing, reminding and adding value. Accordingly advertisements classified according to their purposes are divided into convincing, reminder and supporting advertisements. All advertisers have to endure a cost of advertisement in order to advertise the product, increase the sales, brand, enter international markets and compete. Cost of advertisement is spendings that are generally taking place in advertisement budget. Cost of advertisement such comprises as advertising, planning, controlling, staff expenses and all expenses about advertising purposes. In companies costs of advertisement does not considered as a complementary piece of production cost. They are considered as an expenses of marketing, sales and distribution. As a principle costs of advertisement has been adopted as accounted as a period cost when the period they spent.Nevertheless all or a portion of advertising costs are considered that they are going to benefit also in future.
Küresel rekabetçi pazarlara girmek isteyen işletmelerin özellikle ilk yaptığı ürün farklılaştırması yapmaktır. Ürün farklılaştırması yapan işletmeler pazara yeni ürün girişini kolaylaştırmak ve pazarda kalıcı olabilmek, ürünlerinin satışını ve müşterilerine sundukları hizmetleri artırabilmek, mevcut ve gelecekteki potansiyel müşterileriyle iletişim kurabilmek için davranışları etkilemeye yönelik olarak reklâmları kullanır. Bir talep oluşturma sanatı olan reklâm, bilgi verme, ikna etme, hatırlatma ve değer katma gibi iletişim işlevlerine de sahiptir. Buna göre reklâmlar amaçlarına göre sınıflandırıldığında bilgi verici, ikna edici, hatırlatıcı ve destekleyici reklâmlar olarak ayrılır. Ürünlerini tanıtmak, satışlarını artırmak, markalaşmak, uluslararası pazarlara girmek, rekabet edebilmek için tüm reklâm verenler belirli bir reklâm maliyetine katlanmak zorundadır. Reklâm maliyeti, genellikle reklâm bütçesinde yer alan harcamalar olup, reklâm yapımı, planlaması ve kontrolüne ilişkin personel giderleri de dâhil olmak üzere, işletmenin reklâm amaçları için yapmış olduğu tüm harcamalardan oluşur. Reklâm maliyetleri, işletmelerde üretim maliyetlerinin tamamlayıcı bir parçası değil, pazarlama, satış ve dağıtım gideri olarak dikkate alınır. İlke olarak reklâm maliyetlerinin yapıldıkları dönemde dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi benimsenmiştir. Ancak, reklâm maliyetlerin tamamının ya da bir kısmının gelecek dönemlerde de ekonomik yararlar sağlayacağı düşünüldüğünde aktifleştirilerek ürün yaşam süresine itfa payı olarak bölünmek suretiyle giderleştirilmesi dönemsellik kavramına daha uygun görünmektedir.
 • BABACAN, Muazzez (2012). Nedir bu reklam?, Güncellenmiş 2.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • BAL, Müslüme Narin ve Şengök, Z. Neşe (2002). “Reklam ve Piyasa Yapısı” ODTÜ Kongresi Uluslararası http://content.csbs.utah.edu/~ehrbar/erc2002/pdf/P295.pdf 12.12.2012). VI, 11-14 Eylül, (Erişim Tarihi:
 • BARBAN, Arnold M., Cristol, Steven M. ve Kopec, Frank J., (1995). Medya Planlama, Çev. Ayşen Aydın, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.
 • BAŞAL, Bilgen (1998). Medya Planlaması, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • ÇOBAN, Orhan (2003). Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • DAVUT, Lale (2002). Sanayi İktisadı Piyasa Yapısı Unsurları, 2. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara. DURSUN, Tolga,
 • http://akademik.maltepe.edu.tr/~tolgadursun/files/BPI%202–Reklam
 • %20 devam%C4% B1.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2012)
 • DUTKA, Solomon (2002). DAGMAR: Ölçülür Reklam Sonuçları İçin Reklam Hedeflerini Tanımlamak, Çev: Haluk Mesci, Reklamcılık Vakfı Yay. İstanbul.
 • EKELUND, Robert B. ve Saurman Davis S. (1999). Reklam ve Piyasa Süreci, Çev.Vural Savaş, Liberte Yayınları, Ankara.
 • ELDEN, Müge (2004). “Uluslararası Reklamda Tüketici Davranışını Etkileyen Bir Faktör Olarak Kültürel Farklılıkların Önemi”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:9, http://yordam. manas.kg/ekitap/ pdf/Manasdergi/sbd/sbd9/sbd-9- 12.pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2012).
 • ELDEN, Müge (2007). Reklam Yazarlığı, 4. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ERBAŞ, Ali (1998). “Hızlı Yiyecek Restorant İşletmelerinde Değer Fiyatlaması ve Karlılık Analizleri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Balıkesir, Ocak, Tarihi: 12.12.2012).
 • KOTLER, Philip, (1984). Pazarlama Yönetimi, Cilt 2, Çev. Yaman Erdal, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • ÖZKUL, Fatma Özulucan (2006). İşletmelerde Reklam Giderlerinin Oluşumu ve Maliyetlere Yansıtılması, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • PFİTZER Norbert, Werbekosten, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/ werbekosten.html, (Erişim Tarihi: 12.12.2012).
 • SİSSORS, Jack Z. ve Baron, Roger B. (2008). Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, Çev: Melisa Kesmez, MediaCat, İstanbul.
 • TAYFUR, Gıyasettin (2006). Reklamcılık, 2.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • www.betriebsausgabe.de/werbekosten-45.html, (Erişim Tarihi: 09.12.2012).
 • www.reklam.com.tr/genel/reklam-giderleri/685, (Erişim Tarihi: 09.12.2012).
 • YAYLACI, Gaye Özdemir (1999). Reklamda Stratejilerle Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yunus CERAN

Author: Süleyman KARAÇOR

Dates

Publication Date : April 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211410, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {9 - }, doi = {}, title = {Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi}, key = {cite}, author = {Ceran, Yunus and Karaçor, Süleyman} }
APA Ceran, Y , Karaçor, S . (2013). Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211410
MLA Ceran, Y , Karaçor, S . "Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211410>
Chicago Ceran, Y , Karaçor, S . "Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ):
RIS TY - JOUR T1 - Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi AU - Yunus Ceran , Süleyman Karaçor Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi %A Yunus Ceran , Süleyman Karaçor %T Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Ceran, Yunus , Karaçor, Süleyman . "Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 9- .
AMA Ceran Y , Karaçor S . Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 9-.
Vancouver Ceran Y , Karaçor S . Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 9-.
IEEE Y. Ceran and S. Karaçor , "Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Reklâm: Reklâm Maliyetleri ve Muhasebeleştirilmesi", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 9, Apr. 2013

Authors of the Article
Yunus CERAN [1]
Süleyman KARAÇOR [2]