Year 2013, Volume 6 , Issue 1, Pages 51 - 62 2013-04-01

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması

Zeynep HATUNOĞLU [1] , Mahmut UÇAKTÜRK [2] , Mustafa KILLI [3]


With globalization, economic boundaries between countries are comparatively eliminated and countries interacted a more economically with each other. The number of companies increased which wanted to invest and to operate in the capital markets on other countries. The ideas to help investors to make right decisions and other reasons have revealed the need to create a common standard for financial reporting. These developments in financial reporting have an effect on all countries in the world. In a short time, these standards have a widespread usage among countries. The European Union and Turkey (as a candidate member of EU) have agreed to apply international accounting standards in the financial reporting of publicly traded companies since 2005. Then, with the idea of taking the small and medium sized enterprises (SMEs) into this application, International accounting standards board prepared a simplified form of these standards for these enterprises. With the enactment of the new Turkish Commercial Law, all entities in Turkey are expected to comply with these standards in accounting records and financial reporting. The goal of this study is to investigate the assessments of SMEs’ about the effects of international financial reporting standards on the financial reports. For this purpose, the survey was conducted to SMEs operating in the province of Kahramanmaraş.
Küreselleşme ile birlikte, ekonomik anlamda ülkeler arasındaki sınırlar nispeten ortadan kalkmış, ülkeler ekonomik olarak birbirleriyle daha çok ilişki içerisine girmişlerdir. Diğer ülkelerde yatırım yapmak ya da diğer ülkelerin sermaye piyasalarında faaliyet göstermek isteyen şirketlerin sayıları artmıştır. Yatırımcıların doğru karar vermelerine yardımcı olma düşüncesi ve daha başka nedenler finansal raporlamada ülkelerin ortak bir standart oluşturması ihtiyacını doğurmuştur. Finansal raporlamadaki bu gelişmeler tüm ülkeleri etkilemiştir. Standartlar kısa süre içerisinde ülkeler arasında geniş kullanım alanı bulmuştur. Avrupa Birliği ve aday ülke konumundaki Türkiye 2005 yılından bu yana halka açık şirketlerde bu standartların kullanımını kabul etmiştir. Sonrasında küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri de (KOBİ) bu uygulama içerisine dahil etme düşüncesi ile uluslararası muhasebe standartları kurulu bu standartların daha basit bir formatını KOBİ'ler için hazırlamıştır. Yeni TTK'nun uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, Türkiye'de tüm işletmelerin muhasebe kayıtlarını ve finansal raporlamalarını bu standartlara göre yapmaları beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına geçiş sürecinde KOBİ’lerin, standartların finansal tablolara olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde anket çalışması yapılmıştır.
  • AKDOĞAN, Nalân (2007), “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar, Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 80, ss.101-117.
  • AKDOĞAN, Nalân (2010), “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:10, Sayı: 30, ss.1-26.
  • ASLAN, Sinan (2007), “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için Uluslar arası Finansal raporlama standartları ile Global Uyum Süreci”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, c.XXIII, sayı.2, ss.203-221.
  • CANSIZ, Mehmet (2008), Türkiye’de KOBİ’ler ve KOSGEB, DPT Uzmanlık Tezi, 124 s. www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3806/kobi.pdf, Erişim Tarihi:30.07.2012. EVCİ, Samet (2008), “Türkiye Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartları Ve Uygulamasında Yaşanan Sorunlar”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 205 s.
  • HACIHASANOĞLU, Tansel; Nevran KARACA ve Ş.Doğuş DEMİRCİ (2012), “KOBİ’ler İçin TFRS’nin Getirdiği Yeniklikler Ve Uygulanabilirliği Üzerine Ankara İlinde Bir Araştırma”, 2.Uluslararası Türk Dünyasında UFRS Sempozyumu, 16-17 Haziran 2012, Trabzon, Bildiri Kitabı, ss.163-189
  • KARAPINAR, Aydın (2007). “Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi”, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 173, Mayıs. ss.39-44.
  • KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) (2011), KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013, http://www.sanayi.gov.tr/Files/Documents/KOSGEB_Katalog.pdf, Erişim Tarihi: 02012
  • PEKDEMİR, Recep (2008), Muhasebeciler için TMS-TFRS uygulama Rehberi, İSMMMO Yayınları, Kasım 2008.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep HATUNOĞLU

Author: Mahmut UÇAKTÜRK

Author: Mustafa KILLI

Dates

Publication Date : April 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211412, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {51 - 62}, doi = {}, title = {Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması}, key = {cite}, author = {Hatunoğlu, Zeynep and Uçaktürk, Mahmut and Kıllı, Mustafa} }
APA Hatunoğlu, Z , Uçaktürk, M , Kıllı, M . (2013). Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 51-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211412
MLA Hatunoğlu, Z , Uçaktürk, M , Kıllı, M . "Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 51-62 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211412>
Chicago Hatunoğlu, Z , Uçaktürk, M , Kıllı, M . "Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 51-62
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması AU - Zeynep Hatunoğlu , Mahmut Uçaktürk , Mustafa Kıllı Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 62 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması %A Zeynep Hatunoğlu , Mahmut Uçaktürk , Mustafa Kıllı %T Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Hatunoğlu, Zeynep , Uçaktürk, Mahmut , Kıllı, Mustafa . "Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 51-62 .
AMA Hatunoğlu Z , Uçaktürk M , Kıllı M . Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 51-62.
Vancouver Hatunoğlu Z , Uçaktürk M , Kıllı M . Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 51-62.
IEEE Z. Hatunoğlu , M. Uçaktürk and M. Kıllı , "Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın Bilinirlik Düzeyi Üzerine Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 51-62, Apr. 2013

Authors of the Article
Zeynep HATUNOĞLU [1]
Mahmut UÇAKTÜRK [2]
Mustafa KILLI [3]