Year 2013, Volume 6 , Issue 1, Pages 81 - 95 2013-04-01

Karbon Vergisi
KARBON VERGİSİ

İbrahim ORGAN [1] , Taha Emre ÇİFTÇİ [2]


Pollution emerged with industrialization, pollution and global warming has become a growing problem in recent years. Environmental pollution caused by greenhouse gasses, have been effecting the countries all over world. Greenhouse gases is the result of burning fossil suels. In this way, the harmful gases forced to countries for applying the carbon tax that is market-based financial instruments. Carbon tax alone is not sufficient for the control of enviromental pollution. However, this tax is a kind of taxes that can be seccessful with the participation of all countries. Carbon tax is market-based financial tool. Tax is applied to manufactures in the amount of carbondioxide per. Thus, the companies that become taxpayer both provide additional income for state budget and assume social responsibility while adding social cost to cost.
Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan çevre kirliliği ve küresel ısınma son yıllarda giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Çevre kirliliği sonucu ortaya çıkan seragazları, tüm dünya ülkelerini etkisi altına almıştır. Seragazları fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan zararlı gazlar, ülkeleri piyasa temelli bir mali araç olan karbon vergisini uygulamaya geçirmeye zorlamıştır. Karbon vergisi tek başına çevre kirliliği ile mücadele kapsamında yeterli olmamaktadır. Ancak bu vergi tüm dünya ülkelerinin ortaklaşa katılımları ile başarılı olabileceği bir vergi türüdür. Karbon vergisi piyasa temelli mali araçtır. Üreticilerin çevreye saldıkları karbondioksit gazı miktarı başına vergiye tabi tutulurlar. Böylelikle vergi mükellefi konumuna gecen firmalar, maliyetlerine sosyal maliyetleri de ekleyerek hem devlet bütçesine ek gelir sağlamakta hem de sosyal sorumluluk üstlenmektedir.
 • AL-ABDULLAH, Y., Anwar, (1999); “The Carbon-Tax Debate”, Applied Energy 64, 3- 13.
 • ALDEMİR, Şenkan/KAYPAK, Şafak (2008); “’Eko-Ekonomi’ Kavramı ve Türkiye İçin Bölgesel Ölçekli Bir Değerlendirme”, 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat, İzmir-Türkiye, http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/aldemir.pdf.
 • ALGAN, Nesrin/DÜNDAR, K. Ayşe; Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, Türkiye Bilimler Akademisi Raporları.
 • ALTUNBAŞ, Derya; “Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Türkiye’deki Kurumsal Değişimlere Bir Bakış”, http://biibf.comu.edu.tr/daltunbasmakale.pdf.
 • BAŞLAR, Kemal; “Uluslararası Çevre Hukuku ve Dünya Çevre Zirvesi”. http://www.ekolojidergisi.com.tr/resimler/3-2.pdf.
 • BORCHİELLİNİ, Romano/MASSARDO, Aristide, F./SANTARELLİ, Massimo (2002); “Energy Conversion and Management”, 43 1425–1443. CEBECİ, Uğur, Gökyüzünde http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6055994&p=2,(Erişim Tarihi:12.09.2012). Karbon Savaşı,
 • ÇOKGEZEN, Jale (2007); “Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., Dergisi, , Cilt 23, ss. 91-115,.
 • DOĞRUYOL, C, (2006); Vergi Hukuku, Savaş Yayınevi, 2 Baskı, Ankara.
 • EKMEKCİ, Esra, (2003); “Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler”, Kazancı Hukuk Yayınları, No: 167, İstanbul, s. 19-27.
 • GÜVEN, G. Ayşe, (2006); “1997 Kyoto Protokolü’nün Oluşumu ve Uluslararası Çevre Politikalarına Etkileri”, (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent ULUDAG), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,.
 • HOTUNLUOĞLU, Hakan, (2007); “Karbon Vergisi Teorisi ve Uygulaması”, (Yrd. Doç. Dr Recep TEKELİ), Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • JAMELİ, Tarık; Ekolojik Vergiler (Çevre Vergileri), Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • KARAKAYA, Etem/ ÖZÇAĞ, Mustafa; “İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü Çerçevesinde www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/alatoo.pdf. Türkî
 • Cumhuriyetlerin Durumu”,
 • KARAKAYA, Etem/ÖZÇAĞ Mustafa; “Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği: Uygulanabilecek http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/manas.pdf. İktisadi Araçların Analizi”,
 • KILIÇ, Selim; “Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, S. 2.
 • KOVANCILAR, Birol, (2001); “Küresel Isınma Sorununun Çözümünde Karbon Vergisi ve Etkinliği”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, , cilt. 8, sayı 2.
 • MUTLU, Ayşegül, (2006); “Küresel Kamusal Mallar Bağlamında Sağlık Hizmetleri ve Çevre Kirlenmesi: Üretim, Finansman ve Yönetim Sorunları”, Maliye Dergisi, Sayı 150, Ocak – Haziran.
 • SAMUR, Hayriye, (2007); “Küresel İklim Değişikliği: Fırsatlar ve Tehditler, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi”, TİKDEK 2007, 11 - 13 Nisan, İTÜ, İstanbul, Bildiri Kitabı.
 • TEKİN, Ahmet/ VURAL, Y. İstiklal; “Global Kamusal Malların Finansman Aracı Olarak Global cevre/karbon/etkiler.htm#begin. Önerileri”,
 • http://www.canaktan.org/ekoloji
 • THOMPSON, David, (2008); Monitor, Sep, Vol. 15, Issue 4, 2p; (AN 34738415).
 • TOPÇU, Hayırsever, Ferhunde, (2007); “Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden “Yönetişim”e Geçiş Sorunu”, (Prof. Dr. Can Hamamcı), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara-.
 • TÜTÜNCÜ, N. Ayşe; Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi, Azaltılması ve Kontrol Altına Alınmasında Devletin Yetkisi, Beta Yayınları, Yenilenmiş 3. Bası.
 • ULUEREN, Melih; (2001); “Küresel Isınma BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, Dış İşleri Bakanlığı Yayınları, Sayı.3, Eylül.
 • YAMANOĞLU, Ç. Göknil, (2006); “Türkiye’de Küresel Isınmaya Yol Açan Sera Gazı Emisyonlarındaki Artış İle Mücadelede İktisadi Araçların Rolü”,(Danışman: Prof. Dr. Çelik ARUOBA), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • YERLİKAYA, Kürşat, (2003); Karbon Vergisi, “Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi”, C. VII, S. 1-2, Haziran, s. 685-700.
 • YONGALIK, Aynur, (1998); Çevre Sorumluluk Sigortası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Türkiye İş Bankası Vakfı, Hukuk Fakültesi, Sözkesen Matbaacılık, Ankara.
 • http://www.tumgazeteler.com/?a=1578155 (Erişim Tarihi: 03.09.2012).
 • Kyoto Protokolü, http://iklim.cob.gov.tr/iklim/AnaSayfa/Kyoto.aspx?sflang=tr, (Erişim Tarihi: 10.08.2012).
 • Energy-Related Carbon Dioxide Emissions,
 • http://www.eia.gov/forecasts/ieo/emissions.cfm, (Erişim Tarihi:10.08.2012).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim ORGAN

Author: Taha Emre ÇİFTÇİ

Dates

Publication Date : April 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211414, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {81 - 95}, doi = {}, title = {KARBON VERGİSİ}, key = {cite}, author = {Organ, İbrahim and Çiftçi, Taha Emre} }
APA Organ, İ , Çiftçi, T . (2013). KARBON VERGİSİ . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 81-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211414
MLA Organ, İ , Çiftçi, T . "KARBON VERGİSİ" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 81-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211414>
Chicago Organ, İ , Çiftçi, T . "KARBON VERGİSİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 81-95
RIS TY - JOUR T1 - KARBON VERGİSİ AU - İbrahim Organ , Taha Emre Çiftçi Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 95 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KARBON VERGİSİ %A İbrahim Organ , Taha Emre Çiftçi %T KARBON VERGİSİ %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Organ, İbrahim , Çiftçi, Taha Emre . "KARBON VERGİSİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 81-95 .
AMA Organ İ , Çiftçi T . KARBON VERGİSİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 81-95.
Vancouver Organ İ , Çiftçi T . KARBON VERGİSİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 81-95.
IEEE İ. Organ and T. Çiftçi , "KARBON VERGİSİ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 81-95, Apr. 2013

Authors of the Article
İbrahim ORGAN [1]
Taha Emre ÇİFTÇİ [2]