Year 2013, Volume 6 , Issue 1, Pages 96 - 115 2013-04-01

Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması
Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması

Arzu ORGAN [1] , İrfan ERTUĞRUL [2] , Seçil GÜLEÇ GÜREL [3]


Today, businesses are vital in terms of production plannning and control function. The increasing complexity of business competition and customer satisfaction, firms are directed high quality levels and cost minimization. In such a competitive environment, the value of production planning and control systems is increasing day by day. Aggregate production planning, production planning and control is one of the tools used in the work. Aggregate production planning and production rates, workforce levels, overtime and other variables can be controlled by adjusting the best way to meet the prescribed demand tries. The aim of the process, reduce the cost expenses. Aggregate production planning and multiple objective programming methods have been developed to analyze complex objectives.In this study an integrated production planning in an enterprise, to achieve the goal programming method was used for multiple purposes. Goal programming with the business priorities identified by developing an appropriate mathematical models, the optimal solution has been reached. Mathematical models of the application data of the parameters used were obtained from the entity. Finding the results, conclusions were reached using Winqsb program.
Günümüzde, işletmeler açısından üretim planlama ve kontrol fonksiyonu hayati önem taşımaktadır. İş rekabetinin artan karmaşıklığı ve müşteri memnuniyeti işletmeleri yüksek kalite düzeyine ve maliyet minimizasyonuna yöneltmiştir. Böyle bir rekabet ortamında üretim planlama ve kontrol sistemlerine verilen değer günden güne artmaktadır. Bütünleşik üretim planlama, üretim planlama ve kontrol çalışmalarında kullanılan araçlardan biridir. Bütünleşik üretim planlama ile üretim hızları, işgücü düzeyleri, fazla mesai ve diğer kontrol edilebilir değişkenler ayarlanarak, öngörülmüş talep en iyi biçimde karşılanmaya çalışılır. Bütünleşik üretim planlamasında yer alan birden çok ve karmaşık amaçları çözümlemek için, hedef programlama yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada hedef programlama ile firmanın öncelikleri belirlenip, buna uygun matematiksel modeller geliştirilmiştir. Matematiksel modellerde kullanılan parametrelere ait veriler, uygulamanın yapıldığı firmadan elde edilmiştir. Firmanın kar ve maliyet hedeflerine ulaşabilmesi için, üretilmesi gereken ürün miktarları ve işgücü değerleri göz önünde bulundurularak model kurulmuş ve Winqsb programı kullanılarak optimum çözüme ulaşılmıştır.
 • ALADAĞ, Z. , YILMAZ, D. (1998), “Çok Ürünlü Tek Kanallı Üretim Hattında Darboğaz Sorununa Yönelik Kantitatif Analiz” , Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s:3-8
 • DEMİR, H. , GÜMÜŞOĞLU Ş.(2003), Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul
 • DOĞAN, Ü. (1997), “Üretim Planlama ve Kontrolü : Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama”, Üniversiteliler Ofset, İzmir
 • DURMUŞ, T. , (2002), “Bütünleşik Planlama Ve Bir Endüstri İşletmesinde Uygulama” , Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, s:141
 • ERTUĞRUL, İ. (2005), “Bulanık Hedef Programlama ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama Örneği”, Osman Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, sayı:2, Eskişehir, s:45-75
 • FUNG, R. Y. K., TANG, J., WANG, D. (2003), “Multiproduct Aggregate Production Planning With Fuzzy Demands And Fuzzy Capacities”, IEEE Transactıons On Systems, Man, And Cybernetıcs Part A: Systems And Humans, Vol. 33, No. 3, s:302-313
 • GALLEGO, PROF. G. (2001), “Aggregate Production Planning”, IEOR 4000: Production Management Lecture 5, pp:7
 • GÜLEÇ GÜREL, S. (2011), “Bütünleşik Üretim Planlaması İle Hedef Programlama Uygulaması”, Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
 • KOÇAK, M. (1998), “Hedef Programlaması Tekniği İle Üretim Planlaması Ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s:97
 • LEVİN, I. R. , RUBIN, S. D. , STINSON P. J. ve GARDNER S.E. (1989), “Quantiative Approaches to Management”, 7th Ed. , Mcgraw_Hill Publishing Company, New York
 • ÖZTÜRK, A., (2009), Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, 12. Baskı, Bursa. s: 273-310 ÖZTÜRK, M. U. (2007), “Üretim Planlamasında Çok Hedefli Doğrusal Hedef Programlama ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, s:138
 • ŞENGÜL, P. , (2007), “Aggregate Productıon Plannıng In A Turkısh Furniture Company”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s:158
 • TORKUL, O. ,ÖVER, T. , GÖKSU, A. , “ Bir İşletmenin Yeniden Yapılandırılmasında Kavramsal Bir Model”, Enformatik Bölüm Başkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, s:6 VURAL, M. , (2005), “Genetik Algoritma Yöntemi İle Toplu Üretim Planlama”, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s:103
 • YILMAN, N. (2007), “Bir Toplu Üretim Planlama Modeli Ve Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s:131
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Arzu ORGAN

Author: İrfan ERTUĞRUL

Author: Seçil GÜLEÇ GÜREL

Dates

Publication Date : April 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211415, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {96 - 115}, doi = {}, title = {Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması}, key = {cite}, author = {Organ, Arzu and Ertuğrul, İrfan and Gürel, Seçil GÜLEÇ} }
APA Organ, A , Ertuğrul, İ , Gürel, S . (2013). Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 96-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211415
MLA Organ, A , Ertuğrul, İ , Gürel, S . "Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 96-115 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211415>
Chicago Organ, A , Ertuğrul, İ , Gürel, S . "Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 96-115
RIS TY - JOUR T1 - Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması AU - Arzu Organ , İrfan Ertuğrul , Seçil GÜLEÇ Gürel Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 115 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması %A Arzu Organ , İrfan Ertuğrul , Seçil GÜLEÇ Gürel %T Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Organ, Arzu , Ertuğrul, İrfan , Gürel, Seçil GÜLEÇ . "Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 96-115 .
AMA Organ A , Ertuğrul İ , Gürel S . Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 96-115.
Vancouver Organ A , Ertuğrul İ , Gürel S . Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 96-115.
IEEE A. Organ , İ. Ertuğrul and S. Gürel , "Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu veDenizli İmalat Sanayiinde Uygulanması", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 96-115, Apr. 2013

Authors of the Article
Arzu ORGAN [1]
İrfan ERTUĞRUL [2]
Seçil GÜLEÇ GÜREL [3]