Year 2013, Volume 6 , Issue 1, Pages 242 - 262 2013-04-01

Ders Çizelgeleme Probleminin Melez Genetik Algoritmalar İle Performans Analizi
DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ

Mustafa GERŞİL [1] , Türker PALAMUTÇUOĞLU [2]


Constitution of course scheduling is one of the most important services that are necessary for performing the education without interruption and assessing the results. Course programs are schedules that assign courses to appropriate classrooms and time pieces under certain constraints. General course scheduling problem is NP-hard. Therefore; the solution of these problems do not succeed by deterministic methods. In this study, for increasing the efficiency of course programs that can be regarded as sub-section of the issue of timing in education, a software program is developed that establishes and optimizes the course program by using genetic algorithm which is one of artificial intelligence methods. The software developed in order to ensure more effective education and training use education and training productivity and the weight of the course as a criteria.
Ders çizelgelemenin oluşturulması, eğitimin aksamadan yapılabilmesi ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi için gerekli olan en önemli hizmetlerden biridir. Ders programları belirli kısıtlar altında derslerin, uygun dersliklere ve zaman dilimine atanmasını sağlayan çizelgelerdir. Genel ders çizelgeleme problemi NP-zor (Non polinominal – zor) sınıfındadır. Bu nedenle bu problemlerin çözümünde deterministik yöntemler başarılı olamamaktadır. Bu çalışmada, eğitimde zamanlama konusunun alt bölümü sayılabilecek ders programlarının verimliliğinin arttırılması için yapay zeka yöntemlerinden biri olan genetik algoritma kullanılarak, ders programı hazırlayan ve optimize eden bir yazılım programı geliştirilmiştir. Daha etkin bir eğitim ve öğretim sağlamak için geliştirilen yazılım programı, eğitim ve öğretim verimliliği ve ders ağırlığını kriter olarak kullanmaktadır.
 • Carter, M. W. ve Laporte, G. , 1998, “Recent Developments in Practical Course Timetabling”, In Selected Papers From the Second international Conference on Practice and Theory of Automated Timetabling II (August 20 - 22, 1997), Burke, E. K. ve Carter, M. W., Eds. Lecture Notes In Computer Science, (1408); 3-19, Springer-Verlag.
 • Glover, F. (1989), “Tabu Search – Part I”, ORSA Journal on Computing 1; 190-206.
 • Glover, F. (1990), “Tabu Search – Part II”, ORSA Journal on Computing 2; 4-32.
 • Glover, F. and M. Laguna (1993), "Tabu Search," Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems, C. Reeves, ed., Blackwell Scientific Publishing; 70-141. Grefenstette, J.J. (1986), “Optimization of Control Parameters for Genetic Algorithms,” IEEE Trans. on Systems, Man, and Cyb., (16), No. 1; 122-128.
 • Karaboğa, D. (2004), Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları, İstanbul, Atlas Yayın Dağıtım.
 • Kirkpatrick, S. Gelatt , D. ve Vecchi, M. P. (1983), “Optimization by simulated annealing”, Science, (220), No.4598; 671-680.
 • Kulluk, S., Türkbey, O., (Haz.15-18, 2004), "Tesis yerleşim problemleri için bir genetik algoritma”, YAEM’2004-Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümleri ve Yöneylem Araştırması Derneği, Bildiriler kitabı; 503505, Adana, Türkiye.
 • Metropolis, N. , Rosenbluth, A.W., Rosenbluth, M.N., Teller, E. (1953), “Equation of State Calculations by Fast Computing Machines”, Journal of Chemical Physics, (21), No.6; 1087-1092.
 • Nabiyev, V.V. (2005) , Yapay Zeka Problemler - Yöntemler – Algoritma, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Nehi, H. M. Gelareh, S. (2007), “A survey of meta-heuristic solution methods for the quadratic assignment problem”, Appl. Math. Sci.Online Edition, (1), No.46; 229323
 • Özdağlar, D., Benzeden, E. Ve Kahraman A.M. (2006), “Kompleks Su Dağıtım Şebekelerinin Genetik Algoritma ile Optimizasyonu”, İMO Teknik Dergi, (253); 3851 -3867.
 • Palamutçuoğlu, B. T. (2008), Üretim Ve Hizmet Planlamasında Çizelgeleme Problemlerinin Yöneylem Teknikleriyle Çözümü : Ders Ve Sınav Programlarının Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Schaerf, A., 1995, "A Survey of Automated Timetabling (Technical Report CS-R9567)" , Armsterdam, Centrum voor Wiskunde en Informatika-CWI, The Netherlands.
 • Yiğit, V., Aydın, M. E., Türkbey, O., (2006), "Solving large-scale uncapacitated facility location problems with evolutionary simulated annealing", International Journal of Production Research, (44), No. 22; 4773-4791.
 • Yiğit, V., Türkbey, O. (2003), “Tesis Yerleşim Problemlerine Sezgisel Metodlarla Yaklaşım”, Gazi Üniv.Müh.Mim.Fak.Dergisi, (18), No.4; 45-56.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa GERŞİL

Author: Türker PALAMUTÇUOĞLU

Dates

Publication Date : April 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211424, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {242 - 262}, doi = {}, title = {DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Gerşil, Mustafa and Palamutçuoğlu, Türker} }
APA Gerşil, M , Palamutçuoğlu, T . (2013). DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 242-262 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211424
MLA Gerşil, M , Palamutçuoğlu, T . "DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 242-262 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211424>
Chicago Gerşil, M , Palamutçuoğlu, T . "DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 242-262
RIS TY - JOUR T1 - DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ AU - Mustafa Gerşil , Türker Palamutçuoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 242 EP - 262 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ %A Mustafa Gerşil , Türker Palamutçuoğlu %T DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Gerşil, Mustafa , Palamutçuoğlu, Türker . "DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 242-262 .
AMA Gerşil M , Palamutçuoğlu T . DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 242-262.
Vancouver Gerşil M , Palamutçuoğlu T . DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 242-262.
IEEE M. Gerşil and T. Palamutçuoğlu , "DERS ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN MELEZ GENETİK ALGORİTMALAR İLE PERFORMANS ANALİZİ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 242-262, Apr. 2013

Authors of the Article
Mustafa GERŞİL [1]
Türker PALAMUTÇUOĞLU [2]