Year 2013, Volume 6 , Issue 1, Pages 263 - 279 2013-04-01

Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri
Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri

Evren Dilek ŞENGÜR [1]


TMS 17 Kiralama İşlemleri Standardı ve VUK Mükerrer 290. maddesine göre; bir kiralama işleminin finansal kiralama olarak sınıflandırılması durumunda kiracı, finansal kiralama işlemini gerçeğe uygun değer (rayiç bedel) veya asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden bilançosunda varlık ve borç olarak muhasebeleştirir. Asgari kira ödemelerinin hesaplanması, kiracı tarafından muhasebeleştirilecek ve raporlanacak olan varlık ve yükümlülük tutarının belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, finansal kiralama sözleşmesi kapsamında koşullu kira, dönem giderleri, garanti edilmiş kalıntı değer veya düşük fiyattan satın alma opsiyonu bulunması durumunda bu unsurların asgari kira ödemelerinin hesaplanmasını nasıl etkilediği ve bunların finansal raporlar üzerindeki etkilerinin birer örnek yardımı ile açıklanmasıdır.
According to IAS 17 and Tax Procedure Law, the lessee is to record a finance lease as an asset and an obligation at an amount equal to the lesser of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Calculation of minimum lease payments is important for determining the amount of asset and liability that will be recognized and reported by lessee. The aim of this paper is to explain the impact of contingent rentals, executory costs, bargain purchase option and guaranteed residual value on calculation of minimum lease payments and to illustrate their effects on financial reports with the help of cases.
  • DAVIS, Maria K. (2008) Accounting for Rental Estate Transactions: A Guide For Public Accountants and Corporate Financial Professionals. John Wiley & Sons, New Jersey.
  • EPSTEIN, Barry J. ve JERMAKOWICZ, Eva K., (2008). IFRS Policies and Procedures, John Wiley & Sons, New Jersey.
  • EPSTEIN, Barry J. ve JERMAKOWICZ Eva K., (2010). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards, John Wiley & Sons, New Jersey. GREUNING, Hennie Van (2006) International Financial Reporting Standards A Practical Guide, 4 th Ed., The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank,Washington DC
  • KIESO, Donald E.; WEYGANDT, Jerry J. ve WARFIELD,Terry D., (2010). Intermediate Accounting: IFRS Edition Vol.2, John Wiley & Sons, NJ.
  • MALİYE BAKANLIĞI, 319 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 1.7.2003 Tarihli ve 25155 Sayılı Resmi Gazete
  • MALİYE BAKANLIĞI, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No:11, 31.7.2003 Tarihli ve 25185 Sayılı Resmi Gazete
  • NIKOLAI, Loren A.; BAZLEY, John D. ve JONES, P. Jefferson (2010). Intermediate Accounting. 11th Ed. South Western Cengage Learning, USA.
  • T.C. BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta-sarısı ile Adana Milletvekili Atillâ Başoğlu’nun; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/543, 2/88), Tarih: 02003, Sayı: B.00.KKG.0.10./101-622/1292 http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss113m.htm
  • TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK), Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 37 Karşılıklar Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, http://www.tmsk.org.tr/ (Erişim Tarihi: 4.9.2012)
  • TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK), Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 17 Kiralama İşlemleri, http://www.tmsk.org.tr/ (Erişim Tarihi: 2012)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Evren Dilek ŞENGÜR

Dates

Publication Date : April 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211425, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {263 - 279}, doi = {}, title = {Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri}, key = {cite}, author = {Şengür, Evren Dilek} }
APA Şengür, E . (2013). Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 263-279 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211425
MLA Şengür, E . "Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 263-279 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19752/211425>
Chicago Şengür, E . "Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 263-279
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri AU - Evren Dilek Şengür Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 279 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri %A Evren Dilek Şengür %T Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Şengür, Evren Dilek . "Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 1 (April 2013): 263-279 .
AMA Şengür E . Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 263-279.
Vancouver Şengür E . Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(1): 263-279.
IEEE E. Şengür , "Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 263-279, Apr. 2013

Authors of the Article
Evren Dilek ŞENGÜR [1]