Year 2013, Volume 6 , Issue 2, Pages 90 - 103 2013-08-01

Devre Mülk Sözleşmeleri ve Muhasebe Uygulamaları
DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

Vedat ACAR [1]


Having been increasing the need for accommodation and vacation, the entrepreneurs were forwarded to alternative solutions. Because of the increasing demand, the traditional hospitality enterprises increased the prices of their services. It also increases in the cost of owner of secondary houses have revealed the issue of ownership to the real estate.A Timeshare contract provides the rights which may be against to third parties and creates a situation similar to joint ownership. This feature minimizes the problems caused by the secondary houses and provides cheap accommodation to the customers.In this study, the legal nature of timeshare contracts and accounting applications are examined. For this purpose, information about the timeshare contracts concepts, its benefits and legal nature has been explained. Then, accounting practices in terms of the tax laws and Turkish Accounting/Financial Reporting Standards to timeshare contracts are discussed.
Konaklama ve tatil ihtiyacının artması, girişimcileri bu konuda alternatif aramaya yöneltmiştir. Çünkü artan talep, klasik konaklama işletmelerinin verdikleri hizmetlerin fiyatlarını arttırmıştır. Ayrıca ikincil konutlara sahip olmanın maliyetinin artması, bu nitelikteki taşınmaz mülkiyetinin paylaşımı konusunu gündeme getirmiştir.Devre tatil sözleşmeleri taşınmaz üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen bir ayni hak sağlar ve müşterek mülkiyet benzeri bir durum yaratır. Bu niteliği ile ikincil konutların sebep olduğu sorunları da en aza indirmekte ve tüketiciye ucuz konaklama imkânı sağlamaktadır.Bu çalışmada, devre mülk sözleşmelerinin hukuki niteliği ve muhasebe uygulamaları incelenmiştir. Bu amaçla devre mülk kavramı, faydaları ve hukuki niteliği konusunda açıklamalarda bulunulmuştur. Daha sonra ise Türkiye’de, vergi kanunları ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) açısından muhasebe uygulamaları tartışılmıştır.
 • AKİPEK, Şebnem (2003), “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 3, 103-119. BURSA TAPU VE KADASTRO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (2003), “Oturma Hakkı (Sükna Hakkı”, www.bursatkbm.gov.tr (Erişim tarihi: 25.03.2013).
 • DOĞRUSÖZ, Bumin (2007), 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi, Ankara SMMM Odası Yayınları, No:52, 78-100.
 • EDİRNE BAROSU (2013), “Time Sharing: Devre Mülk Sözleşmesi ve Devre Tatil Sözleşmesi”, www.edirnebarosu.org.tr (Erişim tarihi: 04.02.2013).
 • EREL, Şafak N. (1988), “Devre Mülk Kanunu Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:43, Sayı:1-2, s.169-183.
 • KELECİOĞLU, M. Aykut (2008), Son Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Katma Değer Vergisinde İstisna ve İade Uygulamaları, İstanbul SMMM Odası Yayınları.
 • KILIÇASLAN, Çiğdem (2006), “İkinci Konutların Deniz Kıyılarına Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:1, 147-156.
 • MCCAIN, Shiang-Lih Chen, Hu Clark, Robert H. Woods (2005), “Examining Job-Related Factors Perceived by Salespersons in the U.S. Timeshare Industry: A Path Analysis”, Journal of Travel&Tourism Marketing, Vol: 19, No:1, 29-38.
 • OKTAR, Kemal (2011), KDV Uygulamasına İlişkin Açıklamalar, Ankara SMMM Odası Yayınları, No.81.
 • OKTAY, Saibe (1996), “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşluklarının Tamamlanması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:55, Sayı:12, 263-296.
 • OZANOĞLU, H. Seçkin (2000), “Yargıtay Uygulamasında TKHK’nun Uygulanma Alanı Bakımından İsimsiz Sözleşmeler”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:3, 53-69.
 • OZANOĞLU, H. Seçkin (2001), “Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’n Maddi Anlamda Uygulanma Alanı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 50, Sayı:1, 55-90.
 • ÖNDER, Hüseyin, Özer ÖZÇELİK, Yavuz ODABAŞI (2010), “Termal Turizm Bölgelerinde İkincil Konutların Turizme Kazandırılması: Kütahya–Yoncalı Termal Turizm Bölgesi Örneği”, Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi Dergisi, Sayı:2, 40
 • ÖRTEN, Remzi, Hasan KAVAL, Aydın KARAPINAR (2012), Türkiye MuhasebeFinansal Raporlama Standartları, Ankara, Gazi Kitabevi.
 • SELVİ, Murat Selim (2002), “Termal Ürün Pazarlamada Tutundurma Karması Elemanlarının Rolü: Termal Bölgede Devre Mülk Sistemi Uygulayan İşletmeler İle Diğer Termal Otel İşletmeleri Açısından Bir Karşılaştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 95-104.
 • SELVİ, Murat Selim (2003), “Kaplıca Merkezinde Devre Mülk Uygulama Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, 84-104. STABLER, Mike, Brian GOODAL (1989), “Timeshare: A New Dimension in Tourism”, Built Environment, Vol:15, No:2, 101-124.
 • KANUNLAR: Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu. 2007 Tarih ve 5711 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, B.0GİB.4.34.19.02/VUK-1/229 13/06/2007*4650 Sayılı Muktezası.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Vedat ACAR

Dates

Publication Date : August 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211435, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {90 - 103}, doi = {}, title = {DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {Acar, Vedat} }
APA Acar, V . (2013). DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 90-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211435
MLA Acar, V . "DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 90-103 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211435>
Chicago Acar, V . "DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 90-103
RIS TY - JOUR T1 - DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI AU - Vedat Acar Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 103 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI %A Vedat Acar %T DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Acar, Vedat . "DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (August 2013): 90-103 .
AMA Acar V . DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 90-103.
Vancouver Acar V . DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 90-103.
IEEE V. Acar , "DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 90-103, Aug. 2013