Year 2013, Volume 6 , Issue 2, Pages 172 - 183 2013-08-01

Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Atilla YÜCEL [1] , Fatma ÇUBUK [2]


Understanding of marketing which has been showing a circulating progress in these days, has left the product- focussed understanding and come to the point at which mankind, senses and thoughts have been considered more significantly. This progress has changed the marketing techniques and a big step has been taken to understand the decision process of customers using brain screening techniques. Neuromarketing which uses this technique is mixed with the subminal advertising as neuromarketing also works on human conscious. In this study, the terms of subminal advertising and neuromarketing are explained and compared with various examples in order to emphasize their differences.
Günümüzde döngüsel bir gelişim gösteren pazarlama anlayışının, ürün odaklı anlayıştan çıkıp insan, akıl, duygu ve düşüncelerinin önemsendiği bir noktaya geldiği bu süreçte pazarlama yöntemleri değişmiştir. Böylece, pazarlamada uygulama alanı bulan Nöropazarlama ile beyin görüntüleme yöntemlerini kullanarak tüketici karar sürecinin daha iyi anlaşılması yolunda büyük bir adım atılmıştır. Bu yöntemin kullanıldığı Nöropazarlama da insan zihni üzerinde çalışıldığı için çeşitli anlam kargaşası yaşanarak bilinçaltı reklamcılıkla karıştırılmaktadır. Bu çalışmada bilinçaltı reklamcılık ve Nöropazarlama kavramları açıklanarak çeşitli örneklemelerle kıyaslama yapılmakta böylece bu iki alanın farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
 • ÇUBUK, Fatma, (2012) “Pazarlamada uygulamaya yönelik yeni bir yaklaşım: Nöropazarlama”, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kadir Has üniversitesi, İstanbul
 • HÜR Şems, KUMBASAR, Selçuk (2011) “ Göz hareketlerine dayalı araştırma çözümleri Eye Tracking teknolojisi Araştırmada yenilikler konferansı”, 4 Mayıs
 • KOTLER, Philip, (2011) Pazarlama 3.0, Optimist Yayınları, Mart 2011, İstanbul.
 • LINDSTROM, Martin, (2011) Buy.ology, 1.basım, İstanbul, Optimist yayım dağıtım, İstanbul
 • LINDSTROM, Martin, (2007) Duyular ve Marka, Optimist Yayınları, Kasım 2007, İstanbul.
 • RENVOİSE Patrick, MORIN, (2010) Christophe, Nöromarketing, 2.basım, İstanbul, MediaCat, Ocak 2010.
 • TEKNECİOĞLU Birol, (2005) “Pazarlamanın tanımlanması, Pazarlama Yönetimi,” A.Ö.F, İstanbul
 • TIĞLI, Mehmet, (2002) “Bilinçaltı reklamcılık”, İstanbul üniversitesi iletişim fakültesi dergisi, sayı 15, 356
 • TÜZEL, Nazlım, ( 2010) Tüketicinin zihnini okumak nöropazarlama ve reklam, Marmara iletişim dergisi, Ocak, sayı 16, 164-165
 • URAL, Tülin, ( 2008) Pazarlamada yeni yaklaşım: Nöropazarlama üzerinde kurumsal bir değerlendirme, Ç.Ü. sosyal bilimler enstitüsü dergisi cilt 17,sayı 2, 421
 • YOLCU, Ergün, Bilinçdışı (Bilinçaltı) reklam tartışmaları ve çalışmaları, iletişim fakültesi dergisi, YÖRÜKOĞLU, Ali, ( 2007) Davranışsal Finans, Marmara Üniversitesi yayınlanmamış yüksek lisans tezi, AKBULUT, Kare subliminal reklamcılık, http://gizemakbulut.blogspot.com/2009/05/25kare-subliminal-reklamclk.html ( Erişim tarihi )04.11.2012
 • Bilinçaltı reklamcılık, http://duyusalpazarlama.wordpress.com/2010/11/27/bilincaltireklamcilik/,( Erişim tarihi 03.11.2013)
 • Bilinçaltı reklamcılık, http://duyusalpazarlama.wordpress.com/2010/11/27/bilincaltireklamcilik/, ( Erişim tarihi 03.11.2013)
 • Bilinçaltı reklamcılık, http://duyusalpazarlama.wordpress.com/2010/11/27/bilincaltireklamcilik/, ( Erişim tarihi 03.11.2013)
 • Camel sigara paket resmi , http://duyusalpazarlama.wordpress.com/2010/11/27/bilincalti-reklamcilik/ , (Erişim tarihi 21.10.2012)
 • ÇAKAR Tuna, Neden Nöropazarlama, http://iktisadiyat.com/2010/06/18/nedennoropazarlama-npyd-3-2/ (Erişim tarihi 02.02.2013)
 • ÇAMDERELİ Mete, Reklamın R’si ya da reklam söylemine giriş, İletişim fakültesi dergisi, http://www.iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/13083/12305,456, (Erişim tarihi 22.03.2013)
 • KFC snackerleri reklam filmi , http://www.youtube.com/watch?v=eaVRtLlnilI (Erişim tarihi 28.02.2013)
 • Paro kart ve Bonus kart, http://www.bildirgec.org/etiket/paro/tumu,( Erişim tarihi 002013)
 • SAUNDERS, http://www.mind-course.com/subliminal.html ,(Erişim tarihi 09.01.2012) SAUNDERS Melvin D.(2011) , “Are we already learning in a subliminal way http://www.mind-course.com/subliminal.html ,(Erişim tarihi 09.01.2012)
 • SUNGUR Suat, Bilinçaltı reklamcılık ve toplumsal etkileri, İletişim fakültesi dergisi, http://iudergi.com/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/10366/9605,169,( Erişim tarihi 02012)
 • Wilson B. Key subliminal seduction adlı kitabın kapağı http://www.google.com.tr/imgres?q=dr.wilson+b.+key+subliminal+seduction&um =1&hl=tr&sa=N&b ( Erişim tarihi 02.04.2013)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Atilla YÜCEL

Author: Fatma ÇUBUK

Dates

Publication Date : August 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211441, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {172 - 183}, doi = {}, title = {Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Yücel, Atilla and Çubuk, Fatma} }
APA Yücel, A , Çubuk, F . (2013). Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 172-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211441
MLA Yücel, A , Çubuk, F . "Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 172-183 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211441>
Chicago Yücel, A , Çubuk, F . "Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 172-183
RIS TY - JOUR T1 - Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması AU - Atilla Yücel , Fatma Çubuk Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 183 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması %A Atilla Yücel , Fatma Çubuk %T Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Yücel, Atilla , Çubuk, Fatma . "Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (August 2013): 172-183 .
AMA Yücel A , Çubuk F . Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 172-183.
Vancouver Yücel A , Çubuk F . Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 172-183.
IEEE A. Yücel and F. Çubuk , "Nöropazarlama ve Bilinçaltı Reklamcılık Yaklaşımlarının Karşılaştırılması", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 172-183, Aug. 2013

Authors of the Article
Atilla YÜCEL [1]
Fatma ÇUBUK [2]