Year 2013, Volume 6 , Issue 2, Pages 194 - 203 2013-08-01

İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları
İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları

Azzem ÖZKAN [1] , H.pınar KAYA [2]


Insolvency suspension is a legal process which enables stock corporations and cooperations with financial difficulties be saved from bankruptcy. The conditions from which helps to provide and application process have been regulated in Turkish Commercial Code and the Law on the Execution and Bankruptcy. In order to apply a court for insolvency suspension by a corporation, the corporation must be submerged in debt and the rehabilitation project prepared to recover must be evaluated by the court as serious and persuasive. In that study, after analyzing the legal process of insolvency suspension, it will be analyzed the effects of unpaid capital dept’s examining as assets capital to be obtained from the co-partners in active statement instead of the discount from resources in passive statement on insolvency balance. It will be also evaluated the decisions of Yargıtay on rehabilitation projects of corporations which demands Insolvency suspension and have unpaid share capital.
KANH. Pınar KAYA ÖZ İflas erteleme, mali açıdan sıkıntı yaşayan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflas etmekten kurtulabilmesine imkan sağlanan hukuki bir süreçtir. Bu süreçten yararlanabilmenin şartları ve uygulama prosedürü Türk Ticaret Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bir şirketin mahkemeye iflas erteleme talebinde bulunabilmesi için, borca batık olması ve durumunu düzeltmeye yönelik olarak hazırladığı iyileştirme projesinin mahkeme tarafından ciddi ve inandırıcı bulunması gerekir. Bu çalışmada, iflas erteleme sürecinin hukuki incelemesi yapıldıktan sonra, ödenmemiş sermaye borçlarının bilançonun pasifinde özkaynaklardan indirim olarak değil de, aktifte ortaklardan sermaye alacağı şeklinde varlık olarak izlenmesinin borca batıklık bilançosuna olan etkisi üzerinde durulacaktır. Yargıtay’ın iflas erteleme talep eden ve ödenmemiş sermayesi bulunan işletmelerin iyileştirme projelerine ilişkin kararları da değerlendirilecektir.
  • BALCI, Şakir; (2005), İflasın Ertelenmesi, Gencel Yayınları, İzmir.
  • CEMALCILAR, Özgül ve Saime ÖNCE; (1999), Muhasebenin Kuramsal Yapısı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1093, Eskişehir.
  • CEMALCILAR, Özgül ve Nurten Erdoğan; (1997), Genel Muhasebe, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,İstanbul.
  • ÇAVDAR, Seyit ve İnci BİÇKİN; (2006), İflas ve İflasın Ertelenmesi, Seçkin Yayınları, Ankara.
  • DELİDUMAN, Seyithan; (2008), İflasın Ertelenmesinin Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Yayını, Kocaeli.
  • KAYAR, İsmail; (2009), “İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık ve İyileştirme Projesi İle Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:33, s.29.
  • MUŞUL, Timuçin; (2010), İflasın Ertelenmesi, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, XII Levha Yayınları, İstanbul.
  • TORAMAN, Barış; (2007), İcra İflas Kanunu’na Göre Sermaye Şirketler ive Kooperatiflerde İflasın Ertelenmesi, Yetkin Yayınları, Ankara. YÜKSEL, Kemalettin; (2006), “İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları”, Bankacılar Dergisi, Sayı:59,s.110. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • İcra ve İflas Kanunu www.kazancihukuk.com
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Azzem ÖZKAN

Author: H.pınar KAYA

Dates

Publication Date : August 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211443, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {194 - 203}, doi = {}, title = {İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları}, key = {cite}, author = {Özkan, Azzem and Kaya, H.pınar} }
APA Özkan, A , Kaya, H . (2013). İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 194-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211443
MLA Özkan, A , Kaya, H . "İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 194-203 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211443>
Chicago Özkan, A , Kaya, H . "İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 194-203
RIS TY - JOUR T1 - İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları AU - Azzem Özkan , H.pınar Kaya Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 194 EP - 203 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları %A Azzem Özkan , H.pınar Kaya %T İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Özkan, Azzem , Kaya, H.pınar . "İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (August 2013): 194-203 .
AMA Özkan A , Kaya H . İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 194-203.
Vancouver Özkan A , Kaya H . İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 194-203.
IEEE A. Özkan and H. Kaya , "İflas Erteleme Sürecinde Ödenmemiş Sermaye Borçları", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 194-203, Aug. 2013

Authors of the Article
Azzem ÖZKAN [1]
H.pınar KAYA [2]