Year 2013, Volume 6 , Issue 2, Pages 307 - 322 2013-08-01

KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği
KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği

Zeynep HATUNOĞLU [1] , Yusuf AKPINAR [2] , Adnan ÇELİK [3]


Managers have always been in the need of accurate and efficient access to information in a quick manner. In today’s globalized world, the importance of information and information systems is increasing every day. Undoubtedly, a good management of SMEs is based on good knowledge of course but it can be given by being based on accurate information that is correct and timely. Meaningful and accurate information on time plays important roles in the fulfillment of monitoring of business activities by the management and basic functions such as planning, organizing, leading, coordinating and controlling since the management that is lack of enough knowledge do not have the opportunity to make long-term plans for the future, apply and control them. Accounting Information System (AIS) helping the business management to take decisions has effective and driving characteristics as a sub-system of basic business information systems.The importance of accounting information system and its role in management of SMEs in this study has been discussed as the main issue. The importance of this topic, its scope and implementation in SMEs were examined by means of the questionnaires applied in Gaziantep and Kahramanmaraş. The degree of importance given to accounting information systems in SMEs located in Gaziantep and Kahramanmaras is measured. According to the data obtained in the study, some suggestions were made in the aspect of SMEs’ using accounting information systems in a more effective and productive way
Yöneticiler her zaman doğru ve etkin bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma ihtiyacı içerisinde olmuşlardır. Günümüzün küreselleşen dünyasında, bilgi ve bilgi sistemlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. KOBİ’lerde iyi bir yönetim kuşkusuz iyi bir bilgiye dayanır, isabetli kararlar ancak doğru ve zamanlı bilgilere dayanılarak verilebilir. Zamanlı anlamlı ve doğru bilgiler yönetim tarafından işletmenin faaliyetlerinin izlenmesinde planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve kontrol gibi temel işlevlerin yerine getirilmesinde çok önemli görevler üstlenir. Çünkü bilgi olmadan yönetimin ileriye dönük uzun vadeli planları oluşturma uygulama ve kontrol etme olanağı yoktur. Muhasebe bilgi sistemi (MBS) işletme yönetiminin karar almasını, temel işletme bilgi sistemlerinin bir alt sistemi olarak önemli ölçüde etkileyen ve yönlendiren özelliğe sahiptir.KOBİ’lerin yönetiminde muhasebe bilgi sisteminin yeri ve önemi bu araştırmamızda temel konu olarak ele alınmış, bu konunun önemi, kapsamı ve KOBİ’lerde uygulanması Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde anket bazında incelenmiştir. Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde bulunan KOBİ’lerde muhasebe bilgi sistemlerine verilen önem derecesi ölçülmeye çalışılmış, çalışmadan elde edilen verilere göre KOBİ’lerin muhasebe bilgi sistemlerini daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmeleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
  • ACAR, D. ve DALĞAR, H.(2005), “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı”, Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, Ocak 2005, ss.23
  • AKGEMCİ, T. (2001), KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, KOSGEB Yayınları, BMS Matbaacılık, Ankara, BANAR, K. (2001), Muhasebe Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, BÜYÜKMİRZA, K(2010), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi,, Ankara, KÖK, D. (2000),“Yönetim Kararlarının Alınmasında Muhasebe Organizasyonunun Rolü: Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama”, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş. MUCUK, İ. (2001), Modern İşletmecilik, Türkmen Kitapevi, İstanbul
  • ÇELİK, A. ve AKGEMCİ, T.(1998), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ÖZALP, İ. (2000), Genel İşletme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ŞİMŞEK, Ş. (2002), Ekonominin Lokomotifi KOBİ’lerin Olmazsa Olmazları, Alfa Yayınları, İstanbul, ŞİMŞEK, Ş. (2006), İşletme Bilimlerine Giriş, Adım Matbaacılık, Konya, ÜSTÜN, R. (1982), Muhasebe Bilgilerinin Finansal Kontrol Amacıyla Bölüm Yöneticilerine İletilmesi ve Bir Anket Uygulaması, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basımevi, Eskişehir,
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep HATUNOĞLU

Author: Yusuf AKPINAR

Author: Adnan ÇELİK

Dates

Publication Date : August 1, 2013

Bibtex @ { niguiibfd211451, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {307 - 322}, doi = {}, title = {KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği}, key = {cite}, author = {Hatunoğlu, Zeynep and Akpınar, Yusuf and Çelik, Adnan} }
APA Hatunoğlu, Z , Akpınar, Y , Çelik, A . (2013). KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 307-322 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211451
MLA Hatunoğlu, Z , Akpınar, Y , Çelik, A . "KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 307-322 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19753/211451>
Chicago Hatunoğlu, Z , Akpınar, Y , Çelik, A . "KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2013 ): 307-322
RIS TY - JOUR T1 - KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği AU - Zeynep Hatunoğlu , Yusuf Akpınar , Adnan Çelik Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 307 EP - 322 VL - 6 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği %A Zeynep Hatunoğlu , Yusuf Akpınar , Adnan Çelik %T KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği %D 2013 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Hatunoğlu, Zeynep , Akpınar, Yusuf , Çelik, Adnan . "KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 / 2 (August 2013): 307-322 .
AMA Hatunoğlu Z , Akpınar Y , Çelik A . KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 307-322.
Vancouver Hatunoğlu Z , Akpınar Y , Çelik A . KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2013; 6(2): 307-322.
IEEE Z. Hatunoğlu , Y. Akpınar and A. Çelik , "KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep ve Kahramanmaraş Örneği", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 307-322, Aug. 2013

Authors of the Article
Zeynep HATUNOĞLU [1]
Yusuf AKPINAR [2]
Adnan ÇELİK [3]