Year 2016, Volume 9 , Issue 2, Pages 187 - 200 2016-04-07

TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ

Nedim YÜZBAŞIOĞLU [1] , Veli ÖREN [2] , Tuba ŞAHİN [3]


 

Özet

Ekonomik gelişmelerle birlikte bölgesel problemler de kendisini göstermektedir. Endüstrilerin ve işletmelerin yapıları giderek değişmekte, işletmeler birbiriyle daha yakın ilişki kurmak zorunda kalmaktadır. Turizm sektörünün giderek büyümesi ve genişlemesi bölgesel boyutta turizm kümelerinin oluşumuna neden olmaktadır. Günümüzde bölgesel rekabet üstünlüğünün sağlanmasında turizm kümelenmeleri önemli roller üstlenmektedir. Turizm potansiyeli açısından önemli bir bölge olan Uşak ilinin Turizm Kümelenme potansiyelinin belirlenmesi önemli hale gelmektedir. Bu araştırmada bir taraftan konuyla ilgili literatüre katkı sağlamayı ve Uşak ilinin potansiyel kümelenme alanlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.  Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma Uşak ilinin turizm kümelenme potansiyelinin var olduğu ve Dünyada ve Türkiye’deki sektörel uygulamaları ve girişimleri takip ettiklerini göstermektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Kümelenme, Turizm Kümelenmesi, Turizm İşletmeleri, Uşak

Jel Kod: Z310

Cluster, Tourism Cluster, Tourism Establishments, Uşak Province, Turk ey
 • Arsezen Otamış, P. (2013). Antalya Turizm Kümesinin Algılanan Performansının Yapısal Eşitlik Modeli İle Analizi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi: Antalya.
 • Baltacı, A., Burgazoğlu, H. & Kurtuldu, S. (2007). Kırklareli İli Gıda Ve İçecek İmalatı Sektörünün Rekabetçilik Düzeyinin Analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:14, Yıl:14, Sayı:1, 14:75-94.
 • Bloech, J., Korsakova, L. & Chuikin, A. (2013). The Cluster Approach In Tourism Development In The Kaliningrad Region. Herald Baltık Federal Üniversitesi Sayı. 9, ss. 153-159.
 • Bulu, M., Eraslan, I.H. & Balca, M. (2007). Türk Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C. IX ,S.1, ss.311-335.
 • Çelebi, M., Alkurt, S.Ö. & Doğu, G. (2003). Yükseköğretim Kurumlarında Serbest Zaman Etkinlikleri Düzenleyen Öğrencilerin Grup Kararı Verme Sürecindeki Rolleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt/Volume. 2003-2, Sayı 7, ss.37-47.
 • Estavao, C., & Ferreira, J. (2012). How to Identify Regional Specialization Measurement of Clusters in Tourism Industry? Soft Computing in Management and Business Economics, Studies in Fuzziness and Soft Computing Volume 287, 2012, ss. 347-360.
 • Ferreira, J., & Estevao, C. (2009). Regional Competitiveness of Tourism Cluster: A Conceptual Model Proposal. Munich Personal RePEc Archive MPRA Paper No. 14853, posted 27. April 2009 09:20 UTC, ss.1-19.
 • Flowers, J. & Easterling, K. (2006). Growing South Carolina’s tourism cluster. Business and Economic Review 52(3), pp. 15–20.
 • Güneş, E. (2009). Turizm Kümelenmesi ve Erzurum Bölgesi Turizm Kümelenme Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: Sakarya.
 • Hall, C. M. (2005). Rural wine and food tourism cluster network development. in: D. Hall I Kirkpatrick ve M. Mitchell (Eds) Rural Tourism and Sustainable Business pp. 149–164.
 • Hjalager, A. M. (2000). Tourism destinations and the concept of industrial districts. Tourism and Hospitality Research 2(3), pp. 199–213.
 • Iordache, C., Cıochınă, I. & Asandeı, M. (2010). Clusters – Tourism Activity Increase Competitiveness Support. Theoretical and Applied
 • Economics Volume XVII (2010), No. 5(546), ss. 99-112.
 • İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı). (2013). İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018. İzmir.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayınları Dağıtım: Ankara.
 • Kindl da Cunha, S. & Carlos da Cunha, J. (2005). Tourism Cluster Competitiveness and Sustainability: Proposal for a Systemic Model to Measure the Impact of Tourism on Local Development. Brazilian Administration Review v. 2, n. 2, art. 4, ss. 47-62, july/dec. 2005.
 • Klepers, A. (2010). Problems of Creating Micro-Clusters in Small-Scale Tourism Destinations. (pp. 51–61). In Potential of Tourism. Szczecin: Uniwersytet Szczecinski. (ISSN: 1640-6818; ISSN: 1644-0501).
 • Latham, B. (2007). Sampling: What is it? Quantitative Research Methods [http://webpages.acs.ttu.edu/rlatham/Coursework/5377(Quant))/Sampling_Methodology_Paper.pdf, Erişim Tarihi: 09.05.2014].
 • Malakauskaite, A. & Navickas, V. (2010). The Role of Clusters In The Formation Process of Tourism Sector Competitiveness: Conceptual Novelties. Economics and Management 2010. 15, ss. 149-154.
 • Nodin, S. (2003). Tourism Clustering&Innovation- Paths to Economic Growth & Development. European Tourism Research Institute, Mid-Sweden University: Sweden.
 • Özdemir, M. (2011). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1), ss. 323-343.
 • Pearce, D. G. (1995). Tourism Today: A Geographical Analysis. Harlow: Longman.
 • Porter, M.E. (1998a). Clusters and New Economics of Competition. Harward Business Review, Reprint: 98609, ss.77-90.
 • Porter, M.E. (1998b). The Adam Smith Address: Location, Clusters, and The "New" Microeconomics of Competition. Business Economics Jan98, Vol. 33 Issue 1, ss.7-13.
 • Ramírez-Vallejo, J. (2011). Project Team: Carlos Lastra-Anadón – Joana Neves Dias – Maria Díaz Toribio- Rebeca Minguela – Rocio Funes Aguilera. Microeconomics of Competitiveness: The Andalucian Tourism Cluster. Harvard Business School.
 • Segarra-Ona, M., Miret- Pastor, L., Peiro-Signes, A. & Verma, R. (2012). The Effects of Localization on Economic Performance: Analysis of Spanish Tourism Clusters. European Planning Studies Vol. 20, No. 8, ss. 1319- 1334.
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü. (2014). KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ’lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01. Kümelerin Tanımlanması ve Örneklendirilmesi Kılavuzu.
 • Van den Berg, L., Braum, E. & Van Winden, W. (2001). Growth Cluster in European Metropolitan Cities. Aldershot: AshGate.
 • William M.K. (2002). Sampling.
 • [http://www.ssc.wisc.edu/~oliver/SOC357/Lectures%20and%20Notes/SamplingBigSlides.pdf, Erişim Tarihi: 09.05.2014].
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Nedim YÜZBAŞIOĞLU

Author: Veli ÖREN

Author: Tuba ŞAHİN

Dates

Publication Date : April 7, 2016

Bibtex @ { niguiibfd211603, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {187 - 200}, doi = {}, title = {TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ}, key = {cite}, author = {Yüzbaşıoğlu, Nedim and Ören, Veli and Şahin, Tuba} }
APA Yüzbaşıoğlu, N , Ören, V , Şahin, T . (2016). TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 187-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211603
MLA Yüzbaşıoğlu, N , Ören, V , Şahin, T . "TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 187-200 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211603>
Chicago Yüzbaşıoğlu, N , Ören, V , Şahin, T . "TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 187-200
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ AU - Nedim Yüzbaşıoğlu , Veli Ören , Tuba Şahin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 200 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ %A Nedim Yüzbaşıoğlu , Veli Ören , Tuba Şahin %T TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ %D 2016 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Yüzbaşıoğlu, Nedim , Ören, Veli , Şahin, Tuba . "TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (April 2016): 187-200 .
AMA Yüzbaşıoğlu N , Ören V , Şahin T . TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 187-200.
Vancouver Yüzbaşıoğlu N , Ören V , Şahin T . TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 187-200.
IEEE N. Yüzbaşıoğlu , V. Ören and T. Şahin , "TURİZM KÜMELENMESİ: UŞAK İLİ TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 187-200, Apr. 2016