Year 2016, Volume 9 , Issue 2, Pages 259 - 269 2016-04-08

KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI
KEYNESIAN SYSTEM AND CONTIBUTION OF EXPECTATION TO THE SYSTEM

Zübeyir TURAN [1] , Yusuf ÖZTÜRK [2]


J.M.Keynes, ünlü eserini yayınladığında özellikle genç ekonomistler arasında heyecanla karşılanmıştır. Çünkü Klasik teorinin iddia ettiği tam istihdamda denge, Büyük Buhrandan sonra zor görünür olmuştu. Keynes’in tam istihdam altında dengeden bahsetmesi o dönem için önemli bir çıkıştır. Ayrıca belirsiz gelecekten ve bekleyişlerden bahsetmesi ise tam bir yenilik içermektedir, Keynes için güvensizlik ortamında hareket etmek veya karar vermek, pratik bir problem çözmekten öte bir anlam ifade etmektedir. Bu haliyle klasik teoriden gelen hakim görüşü, yani rasyonel beklentiler görüşünü reddetmiştir. Aslında D. Hume’dan itibaren yerleşen bu hakim görüş, tek düze ve statik bir beklenti modeline dayanmaktaydı. Keynes’e göre geleceğin güvensiz, belirsiz, öngörülemez oluşu, statik bir beklenti modelinin işleyişine ters düşmüştür. İnsanlar iki önemli nedenden ötürü geleceğin belirsizliğini çözmek durumundadırlar. Bunlar, yatırım kararlarının verilebilmesi ve paranın servet tutma işlevinin sağlanmasıdır. Gerçekten Keynes’de para işlevsel bir araçtır ve insanlar gelirlerini nakit olarak da tutabilmektedirler. Bu iki değişken için de insanlar gelecekteki faiz oranını tahmin etmek durumundadırlar. Bu aşamada Klasik teorinin statik bir modelde gerçekleşebilecek rasyonel beklentiler görüşünün aksine, geçmiş tecrübelerine dayanan ve yakın çevre davranışlarından etkilenen bir beklenti modeli Keynes’in temel felsefesini oluşturmaktadır.

J. M. Keynes’ famous work was met with enthusiasm, especially among young economists when it was published. Because, the equilibrium at full employment level which was claimed by the Classical theory has been barely visible since the Great Depression. Keynes’ statement on equilibrium under full employmen t is an important advancement for that era. In addition, mentioning of the uncertain future and expectations contained a complete novelty. To act or to decide in an environment of uncertainty represented more than a means to solve a practical problem for Keynes. In that aspect, he rejected the prevailing view of the Classical theory; namely, the idea of rational expectations. As a matter of fact, that dominant view which had settled since first coined by D. Hume was based on a uniform and static expectation model. According to Keynes, the insecure, uncertain and unpredictable nature of the future conflicts with the functioning of a static expectation model. People are obligated to solve the uncertainty of the future due to two important reasons. Those are determination of investment decisions and ensuring the function of money as store of wealth. Indeed, money is really an operational tool according to Keynes and people can also keep their incomes in cash. People are in a position to
predict the future interest rates for both variables. On the contrary to the views of rational expectations of the Classical theory, an expectation model which is based on past experiences and peripheral behaviors constituted Keynes’ basic philosophy. 

 • Barber, William, (1995). İktisadi Düşünce Tarihi, Çev:İhsan Durdu, İstanbul.
 • Branson, William, (1995). Makro İktisat Teorisi ve Politikası, Çev:İ. Kanyılmaz, İstanbul.
 • Bilinder, S., Alan, (1988). “The Fall And Rise of Keynesian Economics”, Economic Record, December, Valume.64, Issue.4.
 • Demir, Ömer, (1996). Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları, Temmuz.
 • Haslinger, Franz, (1987). “Geld und Erwartungen: Keynessche Themen İn Der Neueren Theorie”, Jahrbuch Für Ökonomıe Und Gesellschaft, Keynessche Fragen im Lichte der Neoklassik, Jahrbuch 5.
 • Hicks, John, (1980); “IS-LM: An Explanation”, Journal Of Post Keynesian Economics, Vol.3, No.2.
 • Keynes, J., M., (1980). İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi, Çev: A. Baltacıgil, Minnetoğlu Yayınları, İstanbul.
 • Kregel, J., A., (1997). “Keynesianism And The Growth in Output And Employment”, İmprowing The Global Economy, Cheltenham.
 • Kumbaracıbaşı, Onur, (1973). Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Düşüncenin Evrimi, San Matbaası, Ankara.
 • Moggridge, D., E., (1985). Keynes, Çev:Umur Talu-Yavuz Güney, Afa Çağdaş Yayınları, İstanbul.
 • Öçal, Tezer, (1981). “Keynesgil Anlayışta Faiz Haddi”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt-2, Ankara, ss.23-28.
 • Özel, Hüseyin, (1990). “Keynesci Teorinin Yeniden Yorumlanması Hakkında Bir Değerlendirme”, H.Ü., İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt-8, Ankara, s.122.
 • Savaş, Vural, (1997). İktisatın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu, İstanbul.
 • Savaş, Vural,(1986). Keynesyen İktisat Yıkılırken, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Serdaroğlu, Ufuk, (1997). “Sabit Fiyat Geçici Genel Denge Modelleri”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt-8, Ankara, s.59.
 • Shaw, G., K., (1988). Keynesian Economics: The Permanent Revolution, Edward Elgar Pub.
 • Stewart, Michael, (1980). Keynes Devrimi, Çev: A. Baltacıgil, Minnetoğlu Yay., İstanbul.
 • Tanyeri, İbrahim,(1994). “Keynes’de Faiz Oranı, Sermayenin Marjinal Etkinliği ve Yatırım Analizi”, H.Ü., İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt-12, Ankara, s.34.
 • Toprak, Metin, (1997). Yeni İktisat, İstanbul, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Uzay, Nisfet, (1996). “Keynes’de Ekonomik İstikrarsızlığın Kaynağı Olarak Belirsizlik ve Bekleyişlerin Yeri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7, ss.101- 109.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Zübeyir TURAN

Author: Yusuf ÖZTÜRK

Dates

Publication Date : April 8, 2016

Bibtex @conference paper { niguiibfd211680, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {259 - 269}, doi = {}, title = {KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI}, key = {cite}, author = {Turan, Zübeyir and Öztürk, Yusuf} }
APA Turan, Z , Öztürk, Y . (2016). KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 259-269 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211680
MLA Turan, Z , Öztürk, Y . "KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 259-269 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211680>
Chicago Turan, Z , Öztürk, Y . "KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 259-269
RIS TY - JOUR T1 - KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI AU - Zübeyir Turan , Yusuf Öztürk Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 269 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI %A Zübeyir Turan , Yusuf Öztürk %T KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI %D 2016 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Turan, Zübeyir , Öztürk, Yusuf . "KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (April 2016): 259-269 .
AMA Turan Z , Öztürk Y . KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 259-269.
Vancouver Turan Z , Öztürk Y . KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 259-269.
IEEE Z. Turan and Y. Öztürk , "KEYNES SİSTEMİ VE BEKLEYİŞLERİN SİSTEME KATKISI", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 259-269, Apr. 2016