Year 2016, Volume 9 , Issue 2, Pages 243 - 257 2016-04-08

REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?

Özlem ÇETANAK [1]


Regülasyonlar belirli sosyal amaçlara hizmet etmeyi hedefleyen yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler büyüme sürecinin temel dinamiklerini ve kaynak dağılımını iyileştirerek veya bozarak önemli makro ekonomik sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir.

2007 yılına kadar finansal krizlere, kriz deneyimleyen ülkelerin ulusal piyasa ve politikalarını düzenleyerek çözüm aranmıştır. Ancak 2008 küresel krizi sonrası dünyadaki tüm finansal piyasaların ortak kurallara bağlanması konusunda görüş birliği oluşmuştur.

Çalışmada finansal regülasyonlar ile büyüme oranı arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu yanıtlamak amacıyla 46 ülkenin 2000-2009 dönemine ait verileri regresyon analiz yöntemi ile test edilmiştir. Sonuçta yüksek gelir grubundaki ülkelerde 2008 sonrasında uygulanan  regülasyonların büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu bulumuştur. 

Regülasyon, Finansal Kriz, Finansal Regülasyon
 • Aizenman, J. (2009), “Financial Crisis And The Paradox Of Under- And Over-Regulation”, Nbr Workin Paper Series, W.P. No: 15018, Erişim Tarihi: 28.02.2010 Http://Www.Nber.Org/Papers/W15018
 • BDDK, 2010, Sorularla Basel-III
 • BIS, (1988), Basel Committee: Outcome Of The Consultative Process On Proposals For International Convergence Http://Www.Bis.Org/Publ/Bcbs04b.Pdf?Noframes=1, (Erişim Tarihi 01.09.2010) Capital Measurement And Capital Standards
 • Brunnermeier M., Crocket A.,Goodhart, C.,Hellwig, M., Persaud, A. D., Shin, H., (2009), The Fundemental Principles Of Financial Regulation, Centre For Economic Policy Research
 • GAO (2009), Financial Regulation- A Framework For Crafting And Assessing Proposals To Modernize The Outdated U.S. Financial Regulatory System, Yayın No: Gao-09-216, Washington: United States Government Accountability Office.
 • Gowland David (1990), The Regulation Of Financial Markets In The 1990’s, Hants: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Güloğlu, B., Altunoğlu, A., E., “Finansal Serbestleşme Politikaları Ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya Ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, s. 27.
 • Http://Www.Bddk.Org.Tr/Websitesi/Turkce/Basel/8742sorularla_Basel_İii_29_11_2010_.Pdf (Erişim Tarihi: 16/03/2011)
 • http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/Finvekriz1.pdf (Erişim Tarihi: 05.09.2009)
 • Http://Www.Worldbank.Org/İfa/Ifaupdate1101.Pdf, Erişim Tarihi: 17.03.2010
 • IMF, (2001), Financial Organisation And Operations Of The Imf, 6th Edition, Pamphlet Series, International Monetary Fund, Washington D.C., No:45.
 • Kargı, N., Karayılmazlar, E, (2009), Küresel Problem, Küresel Çözüm: Tobin Vergisi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1, Ss:22-48.
 • London Summit, (2009), Duyuru, Http://Www.G20.Org/İmages/Stories/Docs/Eng/London.Pdf (Erişim Tarihi: 11.07.2010)
 • Önder, İ., (2009), Küresel Kriz Ve Türkiye Ekonomisi, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı:42, Ss:12-25.
 • Pıstor, Katharina, (2009), Reforming The Financial System: Beyond Standardization On Best Practice Models, Vox Eu, 2 February. Erişim Tarihi: 10.02.2010 Http://Www.Voxeu.Org/İndex.Php?Q=Node/2969
 • Swann, Dennis 1989, “The Regulatory Scene, An Overview”, Kennetth Button And Dennis Swann (Ed.), The Age Of Regulatory Reform, Clarendon Press, Oxford.
 • Turhan, İbrahim, (2009), Active Academy 7. Uluslararası Finans Zirvesi Açılış Konuşması, Http://Www.Tcmb.Gov.Tr/Yeni/İletisimgm/Turhan_Aa.Pdf, Erişim Tarihi: 13.08.2010
 • Wade, R. (2008), Financial Regime Change?, New Left Review, 53(September–October), Pp: 5–21.
 • Weıss, Martin A., (2008), The Global Financial Crisis: The Role Of The Imf, Crs Report For Congress, Congressional Research Services, 5p.
 • Whıte, L.H. (2003), “Küresel Finansal Piyasalar Ve Uluslararası Para Fonu” (Çev. Ekrem Erdem), İçinde Kapitalizm Ve Küresel Refah: Kapitalizm Kendini Savunuyor (Ed.), Ian Vásquez, Liberte Yayınları, Ss. 243-259. Wıllıamson John, November 12, 1998, “Whither Financial Liberalization”,
 • Http://Www.İie.Com/Publications/Papers/Paper.Cfm?Researchıd=323, 09.11.2009
 • World Bank, (2001), International Financial Architectures, An Update On World Bank Group Activities, World Bank Staff, 22p.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem ÇETANAK

Dates

Publication Date : April 8, 2016

Bibtex @ { niguiibfd211683, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {243 - 257}, doi = {}, title = {REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?}, key = {cite}, author = {Çetanak, Özlem} }
APA Çetanak, Ö . (2016). REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ? . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 243-257 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211683
MLA Çetanak, Ö . "REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 243-257 <https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19762/211683>
Chicago Çetanak, Ö . "REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 243-257
RIS TY - JOUR T1 - REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ? AU - Özlem Çetanak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 257 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ? %A Özlem Çetanak %T REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ? %D 2016 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Çetanak, Özlem . "REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (April 2016): 243-257 .
AMA Çetanak Ö . REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 243-257.
Vancouver Çetanak Ö . REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(2): 243-257.
IEEE Ö. Çetanak , "REGÜLASYONLAR FİNANSAL KRİZLERE ÇARE OLABİLİR Mİ?", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 243-257, Apr. 2016