BibTex RIS Cite

KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK

Year 2004, Volume: 26 Issue: 1, 45 - 72, 05.08.2016

Abstract

Bu çalışmada düşük sosyo-ekonomik gruptaki kadınların yoksulluğu algılamaları,
yoksullukla ilgili tecrübeleri ve yaşam stratejileri Amartya Sen’in ‘yapabilirlik
yaklaşımı’ndan yararlanılarak analiz edilmiştir. Makalenin amacı, temel kapasiteleri ve
yaşam deneyimleri farklılık gösteren kadınların yoksulluğu yaşama biçimleri arasındaki
benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarırken, gelir ve tüketimin yanı sıra maddi olmayan
kaynakları ve olanakları da ele almaktır. Çalışmada, Ankara’da düşük gelir grubunda yaşayan
40 kadın ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen kadınların evleri ve
çevreleriyle ilgili gözlemlere ek olarak yoksulluğu önleyici programlara sahip bazı
kurumlardan da bilgi edinilmiştir.
Ingrid Robeyns tarafından geliştirilen yapabilirlikler listesi kadınların hayat hikayelerinin
analiz edilmesinde temel bir çerçeve olarak kullanılmış ve yoksulun yoksulu olan kadınların
yaşadıkları en belirleyici eşitsizlikler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda yoksulluğu yaşayan kadınlar, yoksullukla ilgili yaşadıkları süreçler ve
geliştirdikleri yaşam stratejileri açısından üç gruba ayrılmıştır. Değerlendirmeler, yoksul
kadınlara yönelik çalışmalar yürüten kuruluşlar ve STK çalışanları için yararlı olabilecek bazı
ipuçları da sunmaktadır.

HOW WOMEN EXPERIENCE AND CAPE WITH POVERTY: CAPABILITIES AND FUNCTIONINGS

Year 2004, Volume: 26 Issue: 1, 45 - 72, 05.08.2016

Abstract

The authors of this paper were inspired by Amartya Sen’s capability approach while they
were studying the life stories of women from lower social and economic status groups in order to
understand their perception of poverty, their experiences and living strategies. The aim was to
understand the inequalities regarding basic capabilities and functionings as well as to sketch the
similarities and differences among women living in poverty also by addressing factors other than
income and consumption. Data was collected through depth–interviews with 40 women from lower
income groups in Ankara. Observations in women’s homes and surroundings as well as information
collected from different organizations of poverty alleviation and empowerment provided the
necessary background material.
The list of capabilities proposed by Ingrid Robeyns was used as the main frame of
reference while analyzing the life stories of women and trying to depict the most important
inequalities which made them poor or poorer. The analysis made it possible to group women into
three general categories in terms of their experiences with poverty and their living strategies. The
study reflected the role of informal networks and the processes of change in traditional roles. The
results also give useful hints to organizations and activists working with poor women.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA35KR45HM
Journal Section Articles
Authors

Filiz Kardam This is me

İlknur Yüksel This is me

Publication Date August 5, 2016
Submission Date August 5, 2016
Published in Issue Year 2004 Volume: 26 Issue: 1

Cite

APA Kardam, F., & Yüksel, İ. (2016). KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK. Nüfusbilim Dergisi, 26(1), 45-72.
AMA Kardam F, Yüksel İ. KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK. Nüfusbilim Dergisi. August 2016;26(1):45-72.
Chicago Kardam, Filiz, and İlknur Yüksel. “KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK”. Nüfusbilim Dergisi 26, no. 1 (August 2016): 45-72.
EndNote Kardam F, Yüksel İ (August 1, 2016) KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK. Nüfusbilim Dergisi 26 1 45–72.
IEEE F. Kardam and İ. Yüksel, “KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 26, no. 1, pp. 45–72, 2016.
ISNAD Kardam, Filiz - Yüksel, İlknur. “KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK”. Nüfusbilim Dergisi 26/1 (August 2016), 45-72.
JAMA Kardam F, Yüksel İ. KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK. Nüfusbilim Dergisi. 2016;26:45–72.
MLA Kardam, Filiz and İlknur Yüksel. “KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 26, no. 1, 2016, pp. 45-72.
Vancouver Kardam F, Yüksel İ. KADINLARIN YOKSULLUĞU YAŞAMA BİÇİMLERİ : YAPABİLİRLİK VE YAPABİLİRLİKTEN YOKSUNLUK. Nüfusbilim Dergisi. 2016;26(1):45-72.