BibTex RIS Cite

TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Year 2003, Volume: 25 Issue: 1, 69 - 96, 05.08.2016

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından
gerçekleştirilen 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA 1998) sırasında görüşülen 15-49
yaş grubundaki kadın nüfusun kırdan kente göçünü incelemek ve kullanılan niceliksel veri setinden
kadınların kırdan kente göç statüsüne göre kadının statüsü için benzeşmeleri ve farklılaşmaları
ölçebilmek ve karşılaştırabilmek için bir yöntem geliştirmektir. Elde edilen bulgular kadının
statüsünü ve göç akımlarını (kır-kent, kent-kent, kır-kır, kent-kır) tespit etmekte önemli sonuçlar
vermiştir. Dahası, Faktör Analizi yöntemi, görüşülen kadınların demografik ve sosyo-ekonomik
özellikleri kullanılarak bir Kadının Statüsü Endeksi (KSE) oluşturulmasına imkan
tanımaktadır.Bulgular ayrıca linear regresyon metoduyla test edilmiş ve benzer sonuçlara
varılmıştır. Betimsel ve çoklu analizlerin sonuçlarına göre, kadının kırdan kente göçünün sadece
kadının, gidilen yerdeki yeni sosyo-ekonomik koşulların şekillendirilmesinde değil, aynı zamanda
göçmen kadınların doğurganlık davranışına da etkileyen önemli bir faktör olduğu gözlenmiştir.
Sonuç olarak, bu çalışma göç ve kadının statüsünün niceliksel olarak ölçümümün nüfus ve sağlık
araştırmalarında mümkün olduğunu ve bu tür çalışmaların benzer diğer çalışmalarla
karşılaştırılabilir olduğunu savunmaktadır.

THE EFFECT OF RURAL-TO-URBAN MIGRATION ON THE STATUS OF WOMEN IN TURKEY

Year 2003, Volume: 25 Issue: 1, 69 - 96, 05.08.2016

Abstract

The purpose of this study is to examine rural to urban migration of women aged 15-49,
who were interviewed in 1998 Turkey Demographic and Health Survey (TDHS 1998) and to
develop a methodology for measuring and comparing convergences and divergences in the
status of women according to women’s migration status by using a DHS-type quantitative
data set. Findings of the study give considerable results in terms of status of women and
analysis of migration flows between urban and rural (i.e. urban to urban, rural to urban, urban
to rural and rural to rural). Moreover, Factor Analysis technique allows for construction of a
Status of Women Index (SWI) by using interviewed women’s demographic and socioeconomic
characteristics. Furthermore, descriptive findings have been tested by linear
regression model and similar results have been produced. According to descriptive and
multivariate analyses, it is observed that rural to urban migration of women does not only
shape new socio-economic conditions of women in their new destinations, but it also a
significant factor affecting fertility behavior of these migrant women. As a conclusion, this
study asserts that it is possible to measure migration behavior and status of women
quantitatively in such demographic and health surveys, which are comparable with similar
studies.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA35KU79RD
Journal Section Articles
Authors

Erhan Özdemir This is me

Publication Date August 5, 2016
Submission Date August 5, 2016
Published in Issue Year 2003 Volume: 25 Issue: 1

Cite

APA Özdemir, E. (2016). TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nüfusbilim Dergisi, 25(1), 69-96.
AMA Özdemir E. TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nüfusbilim Dergisi. August 2016;25(1):69-96.
Chicago Özdemir, Erhan. “TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”. Nüfusbilim Dergisi 25, no. 1 (August 2016): 69-96.
EndNote Özdemir E (August 1, 2016) TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nüfusbilim Dergisi 25 1 69–96.
IEEE E. Özdemir, “TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 25, no. 1, pp. 69–96, 2016.
ISNAD Özdemir, Erhan. “TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”. Nüfusbilim Dergisi 25/1 (August 2016), 69-96.
JAMA Özdemir E. TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nüfusbilim Dergisi. 2016;25:69–96.
MLA Özdemir, Erhan. “TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 25, no. 1, 2016, pp. 69-96.
Vancouver Özdemir E. TÜRKIYE’DE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KADININ STATÜSÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Nüfusbilim Dergisi. 2016;25(1):69-96.