BibTex RIS Cite

FORECASTING LIFE EXPECTANCIES FROM TIME SERIES FORMED BY USING POST-CHILDHOOD LIFE TABLES

Year 2003, Volume: 25 Issue: 1, 39 - 52, 05.08.2016

Abstract

Regarded as one of the indicators of the level of development for societies, life tables
are those which schematically show the information about age-specific death rate and life
expectancies of the individuals in a society. A life table, which is current and constructed
with healthy data, could supply making of the realist planning on relevant population. Today,
in many countries, mortality statistics used as basic data in constructing a life table are not
recorded exactly and correctly. However, these countries could have data of censuses
conducted in regular period of time, and the post-childhood life tables could be estimated
from the data related to these censuses. In this study, using data related to two consecutive
censuses, a method is briefly explained which estimate a post-childhood life table from an
age distribution and intercensal growth rates and life expectancy forecasts are covered.
Furthermore, during the application, the life expectancies at age of 5 and age of 10 up to
2015 for both genders of Eskisehir, which is one of the big cities of Turkey, have been
forecasted.

ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI

Year 2003, Volume: 25 Issue: 1, 39 - 52, 05.08.2016

Abstract

Toplumlarin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak değerlendirilen yaşam tabloları bir
toplumdaki bireylerin yaşa özel ölüm hızlarına ve yaşam ümitlerine ilişkin bilgileri şematik olarak
gösteren tablolardır. Güncelliğini koruyan ve sağlıklı veriler kullanılarak hazırlanan bir yaşam
tablosu ilgili olduğu nüfus üzerinde gerçekçi planlamaların yapılmasını sağlayabilir. Günümüzde
pek çok ülkede, bir yaşam tablosunun hazırlanmasında temel veri olarak kullanılan ölüm
istatistikleri doğru ve eksiksiz olarak tutulamamaktadır. Buna karşın, bu ülkeler düzenli olarak
yapılan nüfus sayımı verilerine sahip olabilirler ve bu nüfus sayımı verilerinden çocukluk sonrası
yaşam tabloları kestirilebilir. Bu çalışmada, ard arda yapılan iki nüfus sayımında elde edilen veriler
kullanılarak sayımlar arası büyüme hızları ve yaş dağılımından çocukluk sonrası yaşam tablosunu
kestiren metot kısaca tanıtılmakta ve yaşam ümidi öngörülerinin yapılması üzerinde durulmaktadır.
Ayrıca uygulama aşamasında, Türkiyenin büyük illerinden biri olan Eskişehir için cinsiyet
ayırımında 2015 yılına kadar 5 ve 10 yaşındaki yaşam ümidi öngörüleri yapılmaktadır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA35KU24NG
Journal Section Articles
Authors

Hatice Fidan This is me

Şeref Hoşgör This is me

Publication Date August 5, 2016
Submission Date August 5, 2016
Published in Issue Year 2003 Volume: 25 Issue: 1

Cite

APA Fidan, H., & Hoşgör, Ş. (2016). ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI. Nüfusbilim Dergisi, 25(1), 39-52.
AMA Fidan H, Hoşgör Ş. ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI. Nüfusbilim Dergisi. August 2016;25(1):39-52.
Chicago Fidan, Hatice, and Şeref Hoşgör. “ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI”. Nüfusbilim Dergisi 25, no. 1 (August 2016): 39-52.
EndNote Fidan H, Hoşgör Ş (August 1, 2016) ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI. Nüfusbilim Dergisi 25 1 39–52.
IEEE H. Fidan and Ş. Hoşgör, “ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 25, no. 1, pp. 39–52, 2016.
ISNAD Fidan, Hatice - Hoşgör, Şeref. “ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI”. Nüfusbilim Dergisi 25/1 (August 2016), 39-52.
JAMA Fidan H, Hoşgör Ş. ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI. Nüfusbilim Dergisi. 2016;25:39–52.
MLA Fidan, Hatice and Şeref Hoşgör. “ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 25, no. 1, 2016, pp. 39-52.
Vancouver Fidan H, Hoşgör Ş. ÇOCUKLUK SONRASI YAŞAM TABLOLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN ZAMAN SERİLERİNDEN YAŞAM ÜMİDİ ÖNGÖRÜLERİNİN YAPILMASI. Nüfusbilim Dergisi. 2016;25(1):39-52.