Research Article
BibTex RIS Cite

WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS vs. DEPENDENT RELATIVES

Year 2017, Volume: 39 Issue: 1, 7 - 26, 22.12.2017

Abstract

The 2011 Turkish Survey on Family Structure found that about 40 percent of all women over 65 in Turkey still lived with a husband, about 30 percent lived as single householders, and about 30 percent lived as dependents with other relatives. An exploratory summary of these three groups compares residential density, household amenities and income, health insurance coverage and a subjective measure of happiness. Models of these outcomes control for age, education and lifetime residential mobility as well as household status. Such comparisons suggest that traditional kin-based and/or state- and market-based financial and in-kind supports for living arrangements, health care and life satisfaction of these vulnerable population groups are keeping up with the challenges of an aging population.

References

  • Albaum, Melvin and Christopher S. Davies. (1973). The spatial structure of socioeconomic attributes of Turkish provinces. International Journal of Middle East Studies. 4(3):288-310.

EVLİLİK KURUMUNUN DIŞINDA KALAN KADINLAR: YALNIZ YAŞAYANLAR İLE AKRABALARA BAĞIMLI YAŞAYANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2017, Volume: 39 Issue: 1, 7 - 26, 22.12.2017

Abstract

2011 Türkiye Aile Yapısı Araştırması’na (TAYA) göre tüm Türkiye’de 65 yaş üstü kadınlarının %40’ı hâlâ eşleriyle, %30’u bekâr hane reisi olarak ve yaklaşık %30’u ise akrabalarla yaşamaktadır. Bu üç gruba dair yaptığımız keşfedici analiz, barınma yoğunluğu, hane halkı geliri ve imkânları, sağlık sigortası ve öznel mutluluk göstergesini mukayese etmektedir. Bu sonuçlara dayalı modeller, yaş, eğitim ve hayat boyu ikametgâh hareketliliği ile hane halkı statüsü kontrol değişkenlerini göz önüne almaktadır. Bu türden karşılaştırmalar, bu korunmasız nüfus gruplarına, birlikte yaşama düzenlemeleri, sağlık ve yaşam memnuniyeti adına sağlanan geleneksel akraba-temelli ve/ya devlet- ve piyasa-temelli parasal ya da ayni desteğin yaşlanmakta olan bir nüfusun karşılaştığı güçlükler seviyesine gelmekte olduğunu göstermektedir.

References

  • Albaum, Melvin and Christopher S. Davies. (1973). The spatial structure of socioeconomic attributes of Turkish provinces. International Journal of Middle East Studies. 4(3):288-310.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Elwood Carlson This is me

Deanna Gore This is me

Berkay Özcan This is me

Publication Date December 22, 2017
Submission Date August 25, 2016
Published in Issue Year 2017 Volume: 39 Issue: 1

Cite

APA Carlson, E., Gore, D., & Özcan, B. (2017). WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS vs. DEPENDENT RELATIVES. Nüfusbilim Dergisi, 39(1), 7-26.
AMA Carlson E, Gore D, Özcan B. WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS vs. DEPENDENT RELATIVES. Nüfusbilim Dergisi. December 2017;39(1):7-26.
Chicago Carlson, Elwood, Deanna Gore, and Berkay Özcan. “WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS Vs. DEPENDENT RELATIVES”. Nüfusbilim Dergisi 39, no. 1 (December 2017): 7-26.
EndNote Carlson E, Gore D, Özcan B (December 1, 2017) WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS vs. DEPENDENT RELATIVES. Nüfusbilim Dergisi 39 1 7–26.
IEEE E. Carlson, D. Gore, and B. Özcan, “WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS vs. DEPENDENT RELATIVES”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 39, no. 1, pp. 7–26, 2017.
ISNAD Carlson, Elwood et al. “WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS Vs. DEPENDENT RELATIVES”. Nüfusbilim Dergisi 39/1 (December 2017), 7-26.
JAMA Carlson E, Gore D, Özcan B. WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS vs. DEPENDENT RELATIVES. Nüfusbilim Dergisi. 2017;39:7–26.
MLA Carlson, Elwood et al. “WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS Vs. DEPENDENT RELATIVES”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 39, no. 1, 2017, pp. 7-26.
Vancouver Carlson E, Gore D, Özcan B. WOMEN OUTLIVING MARRIAGE IN TURKEY: SINGLE HOUSEHOLDERS vs. DEPENDENT RELATIVES. Nüfusbilim Dergisi. 2017;39(1):7-26.