Research Article
BibTex RIS Cite

AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR

Year 2017, Volume: 39 Issue: 1, 67 - 90, 22.12.2017

Abstract

Close relation between survey quality and influencing factors draws an attention when evaluating quality. In this regard, estimation of survey error, as an indicator of survey quality, and investigating sources of it are gaining an importance. Non-response error that constitutes a large part of the survey error can be evaluated within the interviewer characteristics. Furthermore, interviewer, who play a critical role on survey, contributes to total survey error in terms of gaining cooperation with the sample unit and maintaining motivation of respondent. Considering all of these, interviewer characteristics should be evaluated within specific indicators such as response behavior and accuracy of estimates. In this regard, main objective of the study is to evaluate characteristics of interviewers on the basis of household and women interviews. Available data sets of TDHS-2013 and a special data set, namely data collection staff data, were used for this study. The findings put forward that survey experience of interviewers is significant on interviewers’ completion/response rates. Furthermore, interviewers’ socio-demographic characteristics such as place of birth, graduation status, and studying on social sciences previously differ in completion/ response rates. It is expected that this study will light the way for future studies will focus on interviewer on survey quality.

References

  • Andersen, R., Kasper, J. D., & Frankel, M. R. (1979). Total survey error. Jossey-Bass Publishers.

CEVAPLAMA DAVRANIŞI ALTINDA TNSA-2013 GÖRÜŞMECİ ÖZELLİKLERİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ

Year 2017, Volume: 39 Issue: 1, 67 - 90, 22.12.2017

Abstract

Araştırma kalitesi değerlendirilirken, araştırma kalitesi ve etkileyenleri arasındaki yakın ilişki dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, araştırma kalitesinin bir göstergesi olan araştırma hatasının tahmini ve belirleyicilerinin araştırılması önem kazanmaktadır. Araştırma hatasının önemli bir kısmını oluşturan cevapsızlık hatası, görüşmeci özellikleri, kapsamında değerlendirilebilir. Ayrıca, araştırma üzerinde önemli rolü olan görüşmeci, örneklem birimi ile etkileşim kurması bakımından ve cevaplayıcıların motivasyonunu sağlaması açısından toplam araştırma hatasına katkıda bulunur. Tüm bunlar  düşünüldüğünde, görüşmeci özellikleri cevaplama davranışı ve tahminlerin doğruluğu gibi göstergeler açısından değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı TNSA-2013 görüşmeci  özelliklerini hanehalkı ve kadın görüşmeleri temelinde değerlendirmektir. Çalışmada TNSA-2013 veri setleri ile çalışma için oluşturulan saha personeli veri seti kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları görüşmeci deneyiminin tamamlanma/cevaplama oranları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca görüşmecilerin doğum yeri, mezuniyet durumu, sosyal bilimlerde çalışmış olması gibi sosyo-demografik  özellikleri tamamlanma/cevaplama oranlarına göre farklılaşmaktadır. Bu çalışmanın araştırma kalitesi üzerinde görüşmeciye odaklanacak çalışmalar için kaynak oluşturması beklenmektedir.

References

  • Andersen, R., Kasper, J. D., & Frankel, M. R. (1979). Total survey error. Jossey-Bass Publishers.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Melike Saraç

Ahmet Sinan Türkyılmaz This is me

Publication Date December 22, 2017
Submission Date June 5, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 39 Issue: 1

Cite

APA Saraç, M., & Türkyılmaz, A. S. (2017). AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR. Nüfusbilim Dergisi, 39(1), 67-90.
AMA Saraç M, Türkyılmaz AS. AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR. Nüfusbilim Dergisi. December 2017;39(1):67-90.
Chicago Saraç, Melike, and Ahmet Sinan Türkyılmaz. “AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR”. Nüfusbilim Dergisi 39, no. 1 (December 2017): 67-90.
EndNote Saraç M, Türkyılmaz AS (December 1, 2017) AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR. Nüfusbilim Dergisi 39 1 67–90.
IEEE M. Saraç and A. S. Türkyılmaz, “AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 39, no. 1, pp. 67–90, 2017.
ISNAD Saraç, Melike - Türkyılmaz, Ahmet Sinan. “AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR”. Nüfusbilim Dergisi 39/1 (December 2017), 67-90.
JAMA Saraç M, Türkyılmaz AS. AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR. Nüfusbilim Dergisi. 2017;39:67–90.
MLA Saraç, Melike and Ahmet Sinan Türkyılmaz. “AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 39, no. 1, 2017, pp. 67-90.
Vancouver Saraç M, Türkyılmaz AS. AN EVALUATION OF INTERVIEWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR. Nüfusbilim Dergisi. 2017;39(1):67-90.