Research Article
BibTex RIS Cite

HIGH-RISK PREGNANCIES IN TURKEY: THE FINDINGS OF 2018 TDHS

Year 2020, Volume: 42 Issue: 1, 64 - 91, 28.12.2020

Abstract

There is a strong relationship between risky pregnancies and maternal and infant mortality. Although every pregnancy is risky due to its nature, some risks are avoidable. In Demographic and Health Surveys, pregnancies in which the mothers are very young or old, pregnancies with a birth interval of less than 24 months and high birth order are considered as avoidable risks. According to this definition, one out of every three pregnancies in Turkey is, still, accepted as high-risk pregnancies. This ratio varies significantly in accordance with the region, the place of residence and the socio-economic characteristics. In this study, overall level of risky pregnancies, the nature and determinants of those pregnancies for Turkish women have been examined through descriptive and multivariate analysis methods by using 2018 Turkey Demographic and Health Survey. In the multivariate analyzes, it was found that the size of the household, the education level of the woman, consanguinity between the spouses and the decision of marriage have a significant effect in the emergence of the risky pregnancy status. This study offers a significant input for the health care policymakers since it addresses three factors together that constitute risky pregnancies, which are avoidable risks and provide findings for Turkish women.

References

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), (2015). Türkiye’de Evlilik Tercihleri. https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/arastirmalar/turkiyede-evlilik-tercihleri-aras-tirmasi-2015.pdf (Erişim tarihi: 17.12.2020).

TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI

Year 2020, Volume: 42 Issue: 1, 64 - 91, 28.12.2020

Abstract

Anne ve bebek ölümlülüğü ile riskli gebelikler arasında güçlü bir ilişki vardır. Doğası gereği her gebelik riskli olmakla birlikte bazı riskler önlenebilir niteliktedir. Nüfus ve Sağlık Araştırmalarında, annenin çok genç veya ileri yaşlarda olduğu gebelikler, doğum aralığının 24 aydan kısa olduğu ve yüksek doğum sırasının olduğu gebelikler önlenebilir nitelikteki riskler olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeden hareketle, Türkiye’de halen her üç gebelikten biri riskli gebelik kapsamındadır. Yaşanılan bölgeye, yerleşim yerine ve sosyoekonomik özelliklere göre bu oran önemli farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye genelinde riskli gebeliklerin düzeyi, niteliği ve belirleyicileri betimsel ve çok değişkenli analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Veri kaynağı olarak temsili bir örnekleme sahip olan 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması kullanılmıştır. Çok değişkenli analizlerde hanehalkının büyüklüğü, kadının eğitimi, eşle akrabalık ilişkisi ve evlilik kararının riskli gebelik durumunu anlamlı şekilde etkilediği bulunmuştur. Önlenebilir nitelikteki riskli gebelikleri oluşturan üç faktörü birlikte ele alması ve Türkiye geneli bulgular elde etmesi yönüyle bu çalışmanın bulgularının sağlık hizmetlerinin hedef kitleye ulaşması açısından politika yapıcılara önemli bir girdi sunacağı düşünülmektedir.

References

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), (2015). Türkiye’de Evlilik Tercihleri. https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/arastirmalar/turkiyede-evlilik-tercihleri-aras-tirmasi-2015.pdf (Erişim tarihi: 17.12.2020).
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hilal Arslan 0000-0002-7038-0518

Beyza Bani This is me 0000-0001-8654-9069

Kardelen Güneş 0000-0002-1951-7566

Mehmet Ali Eryurt This is me 0000-0002-7405-5667

Publication Date December 28, 2020
Submission Date October 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 42 Issue: 1

Cite

APA Arslan, H., Bani, B., Güneş, K., Eryurt, M. A. (2020). TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI. Nüfusbilim Dergisi, 42(1), 64-91.
AMA Arslan H, Bani B, Güneş K, Eryurt MA. TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI. Nüfusbilim Dergisi. December 2020;42(1):64-91.
Chicago Arslan, Hilal, Beyza Bani, Kardelen Güneş, and Mehmet Ali Eryurt. “TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI”. Nüfusbilim Dergisi 42, no. 1 (December 2020): 64-91.
EndNote Arslan H, Bani B, Güneş K, Eryurt MA (December 1, 2020) TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI. Nüfusbilim Dergisi 42 1 64–91.
IEEE H. Arslan, B. Bani, K. Güneş, and M. A. Eryurt, “TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 42, no. 1, pp. 64–91, 2020.
ISNAD Arslan, Hilal et al. “TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI”. Nüfusbilim Dergisi 42/1 (December 2020), 64-91.
JAMA Arslan H, Bani B, Güneş K, Eryurt MA. TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI. Nüfusbilim Dergisi. 2020;42:64–91.
MLA Arslan, Hilal et al. “TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 42, no. 1, 2020, pp. 64-91.
Vancouver Arslan H, Bani B, Güneş K, Eryurt MA. TÜRKİYE’DE RİSKLİ GEBELİKLER: 2018 TNSA BULGULARI. Nüfusbilim Dergisi. 2020;42(1):64-91.