Research Article
BibTex RIS Cite

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

Year 2020, Volume: 42 Issue: 1, 92 - 116, 28.12.2020

Abstract

Bu çalışmada Avrupa ülkelerinde hanehalkı, aile yapıları, evlenme, boşanma ve doğurganlık eğilimlerinin kesitsel bir portresi sunularak hane ve aile yapılarında meydana gelen dönüşüm incelenmiştir. Analizlerde Eurostat’ın bölge ülkeleri ile iş birliği çerçevesinde yaptığı Gelir ve Yaşam Koşulları ile Nüfus ve Konut araştırmalarının bulguları kullanılmıştır. Çalışmada Avrupa ülkelerinde insanların nasıl ve hangi tür hanelerde yaşadığı, hanehalkı kompozisyonu, değişen aile yapıları, evlenme, boşanma ve doğum oranlarındaki eğilimlerin oranları ülkelere göre incelenerek benzer ve farklı eğilimlerin altı çizilmektedir. Avrupa ülkelerinde tek kişilik haneler yaygınlaşmakta ve aile yapısı değişmektedir. Hane kompozisyonu ve yaşam düzenlemelerinde yeni aile yapıları daha yaygın hale gelmektedir. Türkiye özellikle son 10 yılda Avrupa ülkelerinin yaşadığı demografik dönüşümü hızlı bir şekilde tecrübe etmeye başlamıştır. Tek kişilik hanelerin hızlı artışı, çocuklu aile payının azalması ve doğurganlık oranının yenilenme seviyesinin altına düşmesi Türkiye’de nüfusun durağanlaşmaya doğru gittiğini göstermektedir. Avrupa ülkelerinde incelediğimiz tüm değişkenlerde faklı bölgeler ve kültürel nedenler ile heterojen bir dağılımın olduğu görülse de demografik dönüşümde temelde benzeşmeye doğru bir eğilim görülmektedir

References

  • Aysan, M. F. (2014). Türkiye’nin Demografik Dönüşümü ve Yeni Meydan Okumalar, Türkiye’de Toplumsal Değişim, Lütfi Sunar ed. Nobel Yayınevi, İstanbul, 67-87

DEMOGRAPHIC TRANSFORMATION IN FAMILY AND HOUSEHOLD STRUCTURE IN EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TURKEY

Year 2020, Volume: 42 Issue: 1, 92 - 116, 28.12.2020

Abstract

In this study, by presenting a cross-sectional portrait of household, family structures, marriage, divorce and fertility trends in European Union countries, the transformation in household and family structures was examined. In the analyzes, metadata of Income and Living Conditions and Population and Housing surveys conducted by Eurostat in cooperation with the countries of the region were used. In the study, similar and different trends are highlighted by examining how people live in European countries, household composition, changing family structures, rates of trends in marriage, divorce and birth rates by country. One person households are becoming more common and family structure is changing in European countries. Turkey, especially in the last 10 years, has begun to experience the demographic transition rapidly that is experienced by European countries. Rapid rise of singleperson households, decrease in the share of families with children, falling fertility rates below the replacement level show that population in Turkey proceed to stabilize. Although there is a heterogeneous distribution in all the variables we examined in European countries due to different regional and cultural variations, all countries have a tendency towards a basic similarity in demographic transformation.

References

  • Aysan, M. F. (2014). Türkiye’nin Demografik Dönüşümü ve Yeni Meydan Okumalar, Türkiye’de Toplumsal Değişim, Lütfi Sunar ed. Nobel Yayınevi, İstanbul, 67-87
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Kemal Aydın This is me 0000-0002-2013-7085

Publication Date December 28, 2020
Submission Date October 15, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 42 Issue: 1

Cite

APA Aydın, K. (2020). AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM. Nüfusbilim Dergisi, 42(1), 92-116.
AMA Aydın K. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM. Nüfusbilim Dergisi. December 2020;42(1):92-116.
Chicago Aydın, Kemal. “AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM”. Nüfusbilim Dergisi 42, no. 1 (December 2020): 92-116.
EndNote Aydın K (December 1, 2020) AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM. Nüfusbilim Dergisi 42 1 92–116.
IEEE K. Aydın, “AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM”, Nüfusbilim Dergisi, vol. 42, no. 1, pp. 92–116, 2020.
ISNAD Aydın, Kemal. “AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM”. Nüfusbilim Dergisi 42/1 (December 2020), 92-116.
JAMA Aydın K. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM. Nüfusbilim Dergisi. 2020;42:92–116.
MLA Aydın, Kemal. “AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM”. Nüfusbilim Dergisi, vol. 42, no. 1, 2020, pp. 92-116.
Vancouver Aydın K. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE AİLE VE HANE YAPISINDA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM. Nüfusbilim Dergisi. 2020;42(1):92-116.